Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21. Mai, 2013

Sheldan Nidle - 21. Mai, 2013

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi igjen med mere å fortelle dere. Deres verden fortsetter å bølge frem og tilbake mellom Vestens forsøk på å skape konflikter som kan demme opp for de globale forandringene som truer den mørke kabalens maktbase, og Russland intensjon om å påtvinge Vesten en ny virkelighet. Dette dynamiske spenningsfeltet har steget og sunket, som tidevannet, gjennom hele det siste tiåret. Og likevel, akkurat når det ser ut til at dette merkelige maktspillet nærmer seg en situasjon som minner om starten på Første Verdenskrig, så ”trekker tidevannet seg tilbake” igjen, bort fra denne uhyggelige eventualiteten. Kommunikasjonsteamene fra Agartha har også lykkes svært godt med å ta brodden av situasjonen I Midt-Østen. Ikke desto mindre viser denne prosessen av ypperste politisk balansekunst, hvor viktig det er å få en endelig slutt på denne brennbare situasjonen. Himmelen forsikrer oss om at denne konstante politiske “kjeklinga” bare er de siste krampetrekninger av en type diplomati som Vesten lenge har brukt, og at det ikke vil resultere i noen væpnet konflikt. Sannheten er at den kommende intervensjon fra Himmelen vil forvandle hele dette begredelige rotet. Og alt mens dette foregår, fortsetter våre representanter å samle mere juridisk ammunisjon som skal brukes mot kabalen i rettssaker verden over. Tiden da de må stå til rette nærmer seg stadig raskere, og antallet øker av de som allerede er, eller snart vil bli, arrestert.

Virkeligheten deres er i ferd med å dø, ettersom det økonomiske systemet den er basert på er i ferd med å gå fullstendig i stå. Det kan sammenliknes med en kjempestor vannmølle som er avhengig av elven som nå holder på å tørke ut. Eierne, den mørke kabalen, forstår hva som holder på å skje og kjemper innbitt for å få tynt de siste dråper ut av ”maskinen” sin før den svikter helt. Kabalen jakter desperat for å finne en løsning som kan gjenopprette vannføringen i elven, men til tross for deres iherdige forsøk finner de ingen løsning. Vi har informert kabalen ved utallige anledninger om hva som skal til for å løse deres dilemma, men deres respons har vært å fortsette trassig på samme måte som før. Derfor har vi økt innsatsen i vårt arbeid slik som Himmelen har instruert oss om å gjøre. Kabalen er fullt klar over at deres tid er ute, men likevel forsetter de stadig mer innbitt å prøve å ”trekke et urealistisk mirakel opp av hatten”. Vi bare ser på og forundrer oss over denne vannvittige reaksjonen på det uunngåelige som nærmer seg for dem. Tiden er kommet for de regjeringene som er under kontroll av den mørke kabalen til å gå av og la sine beleirede innbyggere få vite sannheten.

Kontaktpersonellet vårt har akkurat gjennomført en serie møter for å utveksle informasjon med en rekke vestlige regjeringer, hvor vi har gjort det helt klart for dem at deres dilemmaer er iboende i hele den globale økonomiske strukturen, som nå er i ferd med å rase sammen rundt dem. Den praktiske løsningen er å la ny statsledelse introdusere hele spekteret av nye økonomiske og velstandsprogrammer, inkludert den formelle kunngjøringen om vår eksistens. Vi venter derfor på det øyeblikket Himmelen har bestemt, for å gå til handling og vise oss åpent for dere. Dette vil også være det tidspunkt da en serie med kunngjøringer vil bli gjort både av Agarthanerne og de Oppstegne Mestrene, som vil legge frem alt dere har behov for å vite for å kunne begripe sånn noenlunde hva som virkelig skjer i deres verden. Denne flommen av informasjon vil utløse rask forandring i deres bevissthet og presentere dere for nye måter å skape forandringer i samfunnene deres, slik at de blir i stand til å samarbeide på kreative måter med hverandre. Vi ser helt klart hvilke labyrinter av problemer deres nåværende regjeringer har skapt, hvilket er grunnen til at man er blitt enige om en fullstendig ny struktur, som man kan stole fullt og fast på at vil fremme deres nye velstand og deres nye virkelighet.

Vi står på terskelen til en storslått intervensjon som Himmelen har gitt dekret om. Dette vil åpne døren for deres første kontakt med, og en ny relasjon mellom dere og Agartha. Omfanget av den teknologi som vi om kort tid vil dele med dere vil få dere til å måpe. Deres verden står foran å skulle absorbere et teknologisk kjempesprang som er mye større enn da bærbare pc’er ble introdusert sammen med sine mange avleggere som f.eks. nettbrett og smarttelefoner. Det bør vel sies i en bisetning at disse er befengt med en del alvorlig helserisiko! Noe av den nye teknologien, derimot, kan styrke deres helse og vitalitet, men også deres bevissthetsnivå, samtidig som den knytter dere på mye enklere og mer effektivt vis til hele verden. Dere vil begynne å betrakte teknologi generelt som et verktøy for bevissthet og vil begynne å bruke tiden til å absorbere kunnskap, meditere og spekulere over det kommende miraklet hvor dere vil få tilbake deres fulle bevissthet. Som deres mentorer vil vi vise dere den enorme betydningen av de evner som fortsatt ligger dormant i dere, ettersom dette er av avgjørende viktighet for deres forståelse av den neste fasen i deres reise mot deres guddommelige skjebne.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne helt spesielle dagen for å gjøre en del viktige kunngjøringer. For det første, la oss velsigne våre familier fra verdensrommet og fra Innerjorden. De kommer nå for å legge til rette for de neste etappene på deres reise mot full bevissthet. Himmelen byder at hver og en av dere må bli gjort oppmerksom på at dere ikke er alene i dette fantastiske, uendelige Universet. Om ikke lenge vil dere få se oppvisninger på himmelen av noen av de store flåtene av skip som vil lande når Himmelen gir sitt hellige startsignal. For det andre, vil vi kunne manifestere blant dere i stort antall for å begynne den planlagte undervisningen. Denne undervisningen vil vise dere hvordan og hvorfor Annunakiene med hensikt forvrengte den kloke lære som var blitt formidlet til dere av noen av våre aller mest respekterte mestere. Disse budskapene vil omsider gjøre det mulig for dere å oppdage sannheten om deres opprinnelse og hva Himmelen forventer seg av dere.

Ennvidere vil vi fortelle våre hemmelige hellige forbund at de skal frigjøre de velstandsfondene som Grev St. Germain og Quan Yin i sin store nåde har lagt til side for dere. Dette utgjør begynnelsen på det nye finanssystemet som vil innføre gjeldsettergivelse som et middel til å bringe verdens finansstrukturer i sunn balanse igjen. Banker som har fått ny godkjennelse, og nye mandater, vil i en interimsperiode distribuere og til en viss grad forvalte disse fondene. Når den Galaktiske flåten etter hvert lander, vil disse bankene, med de tilhørende finansielle systemer, sammen med deres ”innbilte” behov for penger, bli assimilert og integrert i en slags forløper til deres nye galaktiske samfunn. Hensikten er, Kjære Sjeler, å bruke den fysiske overfloden over en kort periode for å heale de mørke manipulasjonene dere har vært utsatt for, som har narret dere til å tro på en rekke begrensninger og at det er for lite av alt, i stedet for å holde fokus på deres hellige oppgaver. Når mengder av mentorer kommer inn i deres liv, vil alt dette forandre seg umiddelbart! Deretter er det vår oppgave å introdusere dere til det ansvaret som følger av en høyere bevissthet og å hjelpe dere å forstå hva dette innebærer.

Deres fremste ansvar og oppgave er å bli effektive voktere for deres vidunderlige hjemmeplanet. Moder Jord ser med glede frem til deres kjærlighetsfulle innsats på dette område. Nye teknologier vil heale hele hennes overflateverden og gjøre henne klar til hennes storslåtte forvandling til en fullt forent og fullt bevisst klode. Dere har en viktig rolle i disse innledende prosessene, hvoretter tiden vil være kommet for kulminasjonen av deres vellykkede tilbakevenden til full bevissthet ved hjelp av Lys-kamrene deres. Og deretter, når dere har akklimatisert dere til gledene og evnene som følger med full bevissthet, vil dere være rede til å arbeide sammen med oss. Vi har ventet i glad forventning på dette helt spesielle øyeblikket, for vi er skjebnebestemt til sammen å skape den mest himmelske stjerne-nasjon. Himmelen informerer oss om at alt det vi har blitt fortalt deretter skal manifestere og vår lange reise på denne planeten skal begynne på en ny og vidunderlig etappe. Halleluja! Halleluja!

I dag brakte vi dere enda et budskap om forvandlingen av det gamle og fremveksten av det nye. Dette er en magisk tid hvor de mørke må reise fra deres verden og en strålende, fullt bevisst verden begynner å manifestere. Dette er den undrenes og gledens tid hvor dere får deres frihet og velstand tilbake! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge