Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 27. november, 2013

Sheldan Nidle - 27. november, 2013

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med enda flere gode nyheter! De ulike gruppene som holder på å sette opp de endelige konfigurasjoner for det nye penge- og finanssystemet har nå overoppsynet med de mørkes motbydelige systems siste dager. En enorm global valuta revaluering er klar til å manifestere. Det første steget i denne kompliserte prosedyren er allerede i gang. Resten av systemet vil komme på plass etter hvert som de nye regjeringene er på plass. Vi har fulgt nøye med på hvordan de mange ulike gruppene som utgjør våre allierte på Jorden, har arbeidet iherdig for å bevege deres verden skritt for skritt frem mot en ny og permanent velstand for alle. Og parallelt med dette er de juridiske bremsene satt på for de mørkes styre. Tallrike regjeringer rundt om i verden føler nå et enormt press mot deres fortsatt pågående korrupsjon og regelrette favorisering av de rikeste gruppene i samfunnene deres. Denne typen nasjonal ledelse duger ikke lenger. Gjennom altfor lang tid har det skapt regjeringer som er døve for folkets røst og det kan ikke lenger tolereres. Følgelig er det en bevegelse i retning av global revolusjon som vokser daglig. De nye regjeringene og det nye finanssystemet vil løse disse problemene på kreativt vis.

Bevissthetsendringene i verdens folk gjør at de ulike sosiale og politiske strukturene som i dag operer i verden nå er inadekvate. Etter hvert som deres evne til enten å skape gjensidige relasjoner og/eller kommunisere med hverandre forandrer seg, danner dette et middel til å føle enda lettere hva som er galt og analysere disse samfunnene på en ny måte. Ting som dere tidligere har sett på som en selvfølge føles ikke lenger riktig. Det begynner å gå opp for dere at en helt ny tilnærmingsmåte er nødvendig. Hvordan disse samfunnssystemene beter seg i det daglige begynner å synes smålig og forsnevret i deres øyne. Dere ser dere omkring over alt etter levedyktige alternativer, men det synes ikke som om det finnes noen som er tilgjengelig. Deres indre tanker uttrykker vemmelse for det som er rundt dere. Frustrasjonen deres øker. Denne prosessen sprer seg nå overalt på kloden. Det våre jordiske allierte gjør er derfor av vital betydning for det som skal følge: nye politiske og sosiale systemer basert på overflod, en fri flyt av ny informasjon og teknologier som hittil har vært holdt skjult for dere av de mørkes lakeier. Dette forbedrete samfunnet vil også åpne døren for at enorme mengder med hemmeligholdt informasjon vil bli avdekket.

Avsløringene fra de Oppstegne Mestrene, avsløringene fra de nye regjeringene om vårt nærvær og om Agarthas eksistens er avgjørende steg på veien mot full bevissthet. For hvert trinn vil dere trenge noe tid for å kunne fordøye ordentlig de enorme mengder med nye fakta og visdom som dere trenger. De tradisjonelle “bærende strukturer” i samfunnet deres vil være det første til å bli “detonert” og så erstattet med noe som er helt nytt for dere. Disse forandringene vil gjøre at dere ”må gå noen runder med dere selv”. Alt dette nye vil gjøre at det bokstavelig talt går trill rundt for dere og dere vil trenge noe tid på å tilpasse dere dette nye og finne fred med disse nye sannhetene. Så snart dette er gjort, kan dere forberede dere på det som videre skal skje. Vi forstår at det enorme omfanget av ny kunnskap som vil bli presentert for dere vil føles svært ukomfortabelt og ubehagelig for mange av dere. De hevdvunne prinsippene i samfunnet deres vil først bli utfordret og senere forkastet. De nye sannhetene vil bli understøttet av oppdagelser som vil gjøre at dere bedre kan forstå hvordan de mørke brukte sitt magiske brygg av løgner, svik og mesterlige manipulasjoner. Disse sannhetene vil forberede dere til de gjenstående stegene på vei mot full bevissthet.

Den tiden vi nå er inne i er kjennetegnet av å være i en overgangsfase. Deres nåværende virkelighet er i uhyggelig behov for forandring. De i Himmelen som har overoppsynet med denne virkeligheten vet dette og beveger den i retning av en virkelighet hvor deres bevissthet vil ekspandere og dere vil møte deres naboer fra Inner-Jorden og oss. Dette knippet av omfattende forandringer i deres oppfatning av virkeligheten vil sette dere på full fart mot full bevissthet. Den nåværende mangel på at sannheten kommer ut kan ikke pågå stort lenger. Faktum er at Himmelen har fastsatt en tidslinje for hvordan dette skal skje. Dette er grunnen til at vi vet at deres umiddelbare fremtid vil bringe de forandringen vi har snakket om, så vel som den første kontakt. Dette deres nåværende rike lever på lånt tid. Øyeblikket for deres inntreden i den nye virkeligheten er svært nær. Deres Oppstegne Mestere og deres samarbeidspartnere står klare til å avduke de nye finans- og regjeringssystemene. Vi forlater dere nå med denne gode nyheten. Vær glade og føl hvor nær denne nye virkeligheten er å manifestere. Fremtiden deres vil være fylt av frihet, vidunderlige hendelser og en overdådig gjenforening av oss alle!

Vær velsignet! Vi kommer for å snakke med dere om mange ting! Akkurat nå er dere midt oppe i forandringer som er forløperne til full bevissthet. Disse subtile forandringene gjør for dere det som tok oss mange liv å oppnå. Dere er trygt på veien mot en ny virkelighet som krever deres fulle deltakelse. Sålede har Himmelen utformet et spesielt partnerskap mellom Agarthanerne, den Galaktiske Føderasjonen og oss. Dette partnerskapet er i ferd med å endre virkeligheten deres på en meget presis måte. De aspekter som for øyeblikket tilsynelatende kontrollerer virkeligheten deres er i ferd med å svinne hen. Deres makt vil bli erstattet av dem som kun har de velsignete hensikter om det aller beste for dere. For øyeblikket kan det se ut som om deres virkelighet har stagnert alt mens løfter om velstand og rikdom blir dinglet foran dere, som aldri blir noe av. Ryktene flyr som en sverm med blodtørstige mygg. Likeledes blir dere kontinuerlig bombardert av forvirrende informasjon. Denne uhellige situasjonen er nå klar til å rakne i sømmene. En vidunderlig begivenhet er i ferd med å skje!

De menneskene og deres respektive grupper som i hemmelighet arbeider sammen med oss daglig er klare til å slippe en overraskelse ut av sekken til Høsttakkefesten! Gjennom den siste håndfull tiår har vi bygget opp midlene som skal sørge for det første store steget på veien mot deres pengemessige frihet. Dette steget involverer ikke bare de fondene som gjør dette mulig, men også en måte å beskytte dem mot de mørkes uhellige strategier. Vi kan slå fast her og nå at disse tingene er klare til å manifestere. De mørkes mange illegale regimer føler seg ubegrunnet tillitsfulle til at det de er i ferd med å få i stand på et eller annet vis kan fungere. Dette er i virkeligheten en absolutt umulighet. Våre velsignete samarbeidspartnere kommer til å gjøre noe helt spesielt for å hjelpe dere å holde deres sterke fokus. La ingen ting ta motet fra dere. Forbli positive. Gode ting er i ferd med å skje. En ny virkelighet, mine kjære Sjeler, er i ferd med å bli født!

De mørke og deres lakeier i bankindustrien og regjeringene innser graden av vemmelse de har fått dere til å føle for dem. Likevel bryr de seg ikke om det. Hvert eneste et av deres siste høyrisiko-eventyr står på randen av ruin. Fremtiden for deres mørke forehavender er nær total fiasko. Våre ulike juridiske og åndelige forehavender er på randen av total suksess. Like fullt fortsetter de å lyve, fortsette med sine lyssky strategier og er tilsynelatende like mektige som før. Den kommende ”overraskelsen” vil demonstrere for dere hva som er virkelig. Vi ber kun om at dere opprettholder deres energi av håp og for utformingen av en ny virkelighet med velstand for alle. Disse vidunderlige tingene er i ferd med å bli virkelighet. Våre tallrike støttespillere følger protokoller som om kort tid vil bære frukt og som vil gi dere en serie med suksesser som vil gjøre at vi kan belære dere og tillate avsløringen av hva som virkelig ligger over og under dere. Deres åndelige familie og familien fra stjernene er her!

I dag holdt vi frem med våre korte meldinger om hva som skjer. Øyeblikket for feiring nærmer seg. Tiden kommer for at dette riket kan kvitte seg med sine ondsinnete undertrykkere. Disse vidunderlige begivenhetene vil også dra teppet til side og blottlegge hva den mørke kabalen har holdt på med i årtusener. Fryd dere! Seierens øyeblikk er nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge