Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. november, 2013

Sheldan Nidle - 20. november, 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Vi kommer med en rapport om hva som er i ferd med bli til virkelighet rundt om på kloden deres. For øyeblikket blir de mørke tvunget til å gi opp en stor del av sin jordiske rikdom og makt. Følgelig er alle de store regjeringene i verden enten konkurs eller nær konkurs. Dette faktum holdes skjult for å opprettholde det nåværende falske bildet for ikke å vekke opp den vrede og panikk som ville oppstå dersom denne sannheten ble offentlig kjent. Den sanne rikdommen i deres globale samfunn vil ikke bli tilgjengelig før revalueringen av alle verdens valutaer manifesterer, basert på gullbaserte myntenheter. Denne virkeligheten er nær å bli avslørt for offentligheten. Når disse kunngjøringene blir gjort, vil de også fortelle om alle de nye interimsregjeringene. Akkurat i øyeblikket er de meget sensitive forhandlingene, som vil gjøre at alt dette kan skje, i ferd med å sluttføres. Våre samarbeidspartnere på Jorden er i maktposisjon og gjør det som er nødvendig for at denne meget kompliserte overgangen skal skje så smidig som overhodet mulig. Dette spesielle øyeblikket vil snart komme for oss alle for å gi denne planeten og dens overflatebefolkning en aldeles mirakuløs gave.

Den gamle garden av Annunakis lakeier, som med så utrolig freidighet har hersket i dette overflateriket, har ennå ikke fattet at tiden for at de må stå til rette for alle sine gjerninger nå er kommet. For øyeblikket foreligger det er rekke arrestordrer i et antall nasjonale organisasjoner hvis arbeidsområde er rettsvesenet og loven. I tillegg er det også forhandlinger i gang som vil føre til at en massiv rekke med ledere i store finansorganisasjoner og tallrike regjeringer vil fratre sine stillinger. Disse arrestene er nå svært nær å bli fullbyrdet. Nøkkelelementene er utløsningen av velstandsfondene og starten på den formelle utstedelsen av de nye valutaene som er knyttet til en gullbasert nyfastsettelse av deres verdi. Den mørke kabalen innser hvor skjør deres posisjon er. Likevel fortsetter de å være like arrogante som de alltid har vært. Følgelig er det nødvendig at vi gjennomfører hele denne operasjonen med overbevisende kraft og tilhørende juridisk nøyaktighet og skarpsyn. Våre representanter og de som støtter deres innsats forbereder seg på å “trykke på knappen” i det guddommelig riktige øyeblikket. Vi er fullt overbevist om at det vil skje snart!

Vårt kontaktpersonell følger nøye med etter hvert som penger forflyttes og våre forhandleres posisjon blir stadig sterkere. Den kommende perioden er en tid hvor mange store begivenheter vil finne sted. Denne rekken av øyeblikk er i sannhet en tid for global takksigelse. (med referanse til den tradisjonelle høsttakkefesten, Thanksgiving i engelsktalende land.) Vi ser hvordan det som har krevd så lang tid for å få alle bitene på plass nå er i ferd med å manifestere. De mørke og deres tallrike partnere vil bli arrestert og stilt for retten og en hurtig gjennomført rettssak som vil sette sluttstrek for deres tusenårige herskertid. Det er helt nødvendig at denne prosessen gjennomføres på korrekt og juridisk riktig vis. Husk på at deres nåværende rike fortsatt, juridisk sett, er ”Det Romerske Keiserriket” med alle sine uavhengige og selvstendige forgreninger. Dette må bli tatt høvelig i betraktning slik at deres kommende tidsperiode med transformasjon av deres bevissthet kan bli gjennomført på et hellig vis og i fullt samsvar med Himmelens vis. Dette er Himmelens intensjon og Himmelens vis. Således handler vi og alle våre allierte deretter, slik at hver eneste handling blir utført med dette i tankene. Hvert eneste dokument er skrevet eksakt i samsvar med de strenge kriterier i de edikter Himmelen har gitt. Vi er svært fornøyde med det som blir gjort.

Nå kan den virkelig spennende delen begynne. Vi er svært nær de forandringer i deres virkelighet som vil kulminere med en formell avsløring fra myndighetene om hva som skjer og om vår eksistens. Denne avsløringen vil gjøre at vi kan tre frem og forklare oss for dere. Det gjør også at de Oppstegne Mestrene kan vise dere veien til de mange sannheter som så lenge har vært forvrengt i deres hellige skrifter. Dette vil gjøre mulig en enorm forandring i hvordan dere ser på denne verden og dere selv. Dette er en av de største begivenheter i deres liv og det er nødvendig at det gjennomføres korrekt og i samsvar med Himmelens vis. Det må finne sted på et velordnet vis og i et tempo som tillater at dere også får muligheten til å absorbere og fordøye betydningen av det som har skjedd. Dette vil være den mest altomfattende forandringen dere noensinne har stått overfor. Det vil være et guddommelig forvarsel om en virkelighet som de fleste av dere ikke raskt kan greie å fatte og vil kreve at vi gjennomgår disse begivenhetene i detalj med dere for å hjelpe dere å forstå hva som foregår. Disse begivenhetene er starten på en ny epoke for menneskeheten og vil forberede dere til den fulle bevissthetens rike som dere står nær foran å gå inn i. Dette mirakelet skal nå manifestere!

Hossana! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å fortelle dere mange velsignete ting! Våre hellige medarbeidere arbeider på spreng for å ferdigstille et nytt globalt finans- og banksystem. Dette systemet er underlagt de tradisjonelt trange tidsrammene når vi nå er på vei inn i juletiden. Tiden er inne for virkelig å ære Himmelens intensjoner og tillate denne verden å manifestere velstand og fremgang for hele kloden. Og i enda større grad er det en meget passende anledning til å begynne prosessen som vil velsigne denne verden med de hemmeligholdte sannheter om de ukjente grunnene til at vi feirer denne juletiden. Vi nærmer oss vintersolverv og med den vekkes minner om gyldne tidsaldre i fortiden og Mu og Atlantis’ undergang. Vi er også rede til å ta inn over oss hvordan vi alle opprinnelig kommer fra stjernene. Himmelen velsignet oss og sendte oss til dette aller helligste sted. Vi nærmer oss nå hennes fødselsdag og det guddommelige øyeblikk hvor det er nødvendig at vi full ut forstår betydningen av dette. Våre velsignete tradisjoner må gjøres kjent på en helt ny måte.

Våre belæringer vil øke kunnskapen deres på alle områder og forberede dere til de ansvarsoppgavene Himmelen har gitt oss. Denne verdens samfunn vet lite om seg selv som et folk. Det er nødvendig at sannheten blir formidlet i levende, varige farger som gjør at ”biter klikker på plass” i deres kollektive sinn. Disse “klikkene” vil virvle opp sjelelige erindringer som forteller historier om hvordan vi kom hit og hva som har hendt med oss gjennom årtusenene. Vår hellige oppgave er å sørge for de nødvendige læremidler slik at dere kan forstå hvor dere er på vei og hvorfor. Dette globale samfunn har en arv som er ukjent for dere for øyeblikket. Og likevel finnes denne viten dypt i deres indre, høyere sinn. De belæringene vi vil gi vil låse opp disse dype minnene og gjøre at dere bedre kan forstå hvordan dere kom hit. Vi har alle en et hellig oppdrag å utføre. Vi har alle hellige plikter overfor Gaia, denne levende, kjærlighetsfulle verden.

Skaperen sendte oss hit med et sett tildelte oppgaver. Disse oppgavene og pliktene har blitt ”omskrevet” av de mørke i et antall såkalte hellige skrifter. Det er nødvendig at vi finner tilbake til sannheten i de som opprinnelig ble gitt oss og at vi kommer sammen som ett folk. I denne mest velsignete tilstand kan vi gjennomføre disse hellige pliktene og finne vår nye, fullt bevisste form. Vi er her for å veilede dere og ha overoppsyn med dere i Lys og Kjærlighet. Vi informerer gjennom våre belæringer. Vi informerer ved å fri dere fra en tung byrde og en fullstendig unødvendig ”frykt” for Himmelen. Det finnes ikke noen foreskrevet “straff”. Himmelen handler om Kjærlighet og gjennomføringen og utrullingen av den guddommelige planen. Vi er her for å forberede dere til å gi slipp på overbevisninger som hindrer denne prosessen i dere. Tiden er kommet for tilgivelse, for gjenforening og for å arbeide sammen i harmoni med hverandre. Tenk på alt dere skal gjennomføre og oppnå!

I dag fortsatte vi med vår budskapsserie. Vi har forsøkt i disse budskapene å gi dere et bilde av hva som skjer på denne kloden. Vi har også formidlet en del visdom fra den Galaktiske Føderasjon med hensyn til deres kommende første kontakt med dere. De hendelser som er nødvendige for å gjøre dette til virkelighet er nå i ferd med å manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge