Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - November 27, 2012

November 27, 2012

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket fortsetter vi med vår “blackout” for at ikke informasjon skal komme ut og falle i feil hender. Vi er travelt opptatt med å etablere komiteer som skal ha oppsyn med de organisasjonene til våre samarbeidspartnere som er ansvarlige for innføringen av det nye finans- og økonomisystemet i deres verden. Disse komiteene vil være aktive bare de første seks til ni månedene etter at det nye systemet trår i kraft. Det fiat-pengesystemet som fortsatt dominerer i verden, er kommet enda nærmere sin kollaps. Den overveldende gjelden som er bygget opp av den mørke kabalen hemmer i stadig større grad de daglige operasjonene i systemet. Det drives et enormt “late-som-spill” via media, som publikum forventes å sluke, ved at man kun refererer til den gjeldsmengden som er bokført. Faktum er at denne utgjør knapt en fjerdedel av den faktiske totalgjelden. Den globale økonomien er i ferd med å gli inn i en ny serie med kriser som vil få den til å rakne en gang for alle. Våre jordiske allierte har i sin visdom posisjonert det nye systemet slik at det kan ta over når det gamle systemet går over stupet. Når det gamle finanssystemet stuperi døden, vil det drive alle kabal-kontrollerte regimer fra makten.

Vår primæroppgave er å nennsomt styre alt dette i retning av Avsløring og den første kontakt med dere. Vårt kontaktpersonell har formulert et komplekst sett av avtaler som passer inn i hovedprinsippene satt opp av de nasjonene som signerte Monaco og Paris overenskomstene våren 2011. Disse nasjonene fastholder også avslutningen og annulleringen av de såkalte Dumbarton Oaks finansielle og monetære avtaler som ble inngått under den andre verdenskrig (1944), så vel som påfølgende pakter som er ble inngått på senere konferanser etter krigen. Disse sistnevnte dokumentene har nå blitt erstattet av nye dokumenter som er blitt utformet i løpet av de siste to årene av våre hellige forbund og et antall av verdens nasjoner. En rekke rettssaker, samt det faktum at det finnes gull-, sølv- og platina beholdninger nok til å gå over til et globalt, edelmetallbasert pengesystem, legitimerer disse avtalene ytterligere. Den største hindringen er fortsatt de største kabal-kontrollerte regjeringene. Imidlertid er disse regimene i ferd med å bli de-legitimisert gjennom er rekke internasjonale rettskjennelser.

Som vi har nevnt tidligere, så er verdens regimesystem med nasjonalstater i virkeligheten er utvidelse og forlengelse av Romerrikets illegale modus operandi. Alle verdens nåværende styresmakter har sin opprinnelige suverenitet bygget på Pavens ”godkjennelse”, som stedfortreder for den Romerske Keiseren. Dette de facto Romerske styresett er nå rede til å vike plassen for en mer legitim, folkerettslig versjon, hvor landenes suverenitet i sannhet blir ført tilbake til folket (innbyggerne). Denne forandringen er allerede i ferd med å bli proklamert ved hjelp av en serie avtaler som nylig ble undertegnet av en gruppe som består av verdens opprinnelige høvdinger og shamaner. Disse tinglyste forandringene i deres legale styresett, er nå klare til å løfte planetens styresett til et helt nytt nivå. Mange nyutnevnte offentlige representanter som er autorisert av disse urgamle gruppene, vil ta roret i de nye regjeringene og sikre innføringen av det nye finanssystemet samt den formelle Avsløringen om vår vennligsinnete tilstedeværelse på himmelen.

Avsløringen er vesentlig for det vi anser å være den beste måten å introdusere oss selv for dere. Den mørke kabalen har lenge portrettert oss som en slags ”farlig invasjonsstyrke med ondsinnede hensikter”. Dette er svært langt fra sannheten! Vi er her på mandat fra Himmelen med det hellige oppdrag å etablere den første kontakt med dere. I henhold til Galaktisk protokoll, er dere, som vi ofte har fortalt dere, et samfunn som våre Vitenskaps- og Utforskningsteam vurderer som ”å ennå ikke være klare for kontakt”. Resultatet av dette er at oppdraget har bydd oss på så mange unike utfordringer, hvilket har gjort det nødvendig at Himmelen har måttet gi oss formelle dispensasjoner for at vi i det hele tatt skulle kunne få gjort noe. Med disse dekretene fra Himmelen som rettesnor, har vi gjort omprioriteringer i vårt oppdrag ved mange anledninger, men målene er fortsatt de samme. Et annet uvanlig aspekt ved dette oppdraget er måten disse målene var ment å oppnås på. Men nå nærmer vi oss endelig det punkt hvor alle denne innsatsen vil bære frukt og manifestere. Denne første kontakten med dere er nøkkelen til at dere kan bringes tilbake til full bevissthet og gjøre det mulig for dere å gjenforenes med deres åndelige og ekstraterrestrielle familier, med alle de undere av ny kunnskap og nye eventyr som dette vil føre med seg.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange begivenheter utvikler seg med raske skritt nå. Vi er i kontinuerlig kontakt med våre slektninger fra Agartha, ettersom de koordinerer de forandringene som er planlagt å finne sted om kort tid. Våre brødre fra Innerjorden forteller oss at alle de komplekse grep som må til for å gjennomføre den formelle forandringen av deres virkelighet fortsatt går etter kjøreplanen. Vi følger nøye med mens deres nåværende regjerings-systemer begynner en operasjon som er forløperen til den offisielle overføringen av makten til de midlertidige styringsmaktene. Disse midlertidige grepene skjer i henhold til en serie internasjonale juridiske vedtak som styrer årsakene til forandringene. Få det finansielle området er deres nåværende system på vei inn i systemisk kollaps, noe som i en tid nå har vært ganske åpenbart for de ekspertene som følger denne disse trendene nøye. Vi gleder oss over at forløperne til deres nye virkelighet er i ferd med å manifestere, samtidig som vi er klar over at disse innledende forandringene kun er begynnelsen på det som, temmelig snart, vil forvandle dette riket som har vært knuget av mørke.

Overalt avstedkommer Lyset mirakler på våre vegne og vi velsigner det takknemlig hver eneste dag! Ikke desto mindre opprettholder de mørke makthaverne illusjonen om at ingen ting forandrer seg, på akkurat samme måte som de har gjort i de siste 13 årtusener. Vi forstår derimot hvordan forandring inntreffer brått og endringene som ligger rett foran oss vil skje på denne måten. Våre forbundsfeller rapporterer at de mørke motvillig tillater at de nødvendige betingelser for skiftet likevel får gå sin gang, og således muliggjør det nøkkeløyeblikk da denne myriaden av forandringer virkelig inntreffer. Vi er svært glade for at våre ekstraterrestrielle og spirituelle/åndelige familier overvåker disse forandringene, med grupper som har som sin spesifikke oppgave å manifestere disse forandringene, uansett hvilke krumspring de mørke måte finne på! Skaperen og den guddommelige Plan har erklært denne forflytningen inn i Lyset og da vil det i sannhet finne sted. Hver eneste en av dere er blitt velsignet og er på den guddommelige vei mot full bevissthet.

Etter hvert som Lysets intensitet øker over hele verden, så kan også tilstedeværelsen til våre brødre og søstre fra stjernene bli mer markert. De skipene dere ser på himmelen om natten eller i fullt dagslys er her for å innvarsle denne guddommelige forvandling. Vi også står klare til å presentere oss selv for dere, samtidig som våre hellige forbundsfeller er rede til å kringkaste sine kunngjøringer som omtaler de spesifikke hellige sannheter dere trenger å kjenne til, kort etter at regjeringsskiftene og innføringen av det nye pengesystemet formelt har skjedd. På denne måten kan den Galaktiske Føderasjonen og Lysfamiliene presentere seg og forklare den store gaven fra Ånden som ganske snart vil transformere dere til fullt bevisste Lys-Vesener. Denne hellige forvandlingen vil gjenforene deres fysiske, åndelige, høyere mentale og emosjonelle kropper. Når så er skjedd vil dere være i stand til å skape deres skjebnebegunstigede nye stjerne-nasjon og bli ønsket velkommen tilbake med åpne armer til det galaktiske samfunn som venter på dere i glad forventning.

I dag gjennomgikk vi de forholdene som raskt tar form og som vil presentere dere for en oppløftende og spennende forvandling. Den guddommelige plan og Skaperens dekreter har brakt oss frem til terskelen av dette vidunderlige nye riket. Det er tid for å glede seg og forberede seg på å ønske velkommen disse begivenhetene etter hvert som de manifesterer rett for øynene på dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge