Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - December 4, 2012

December 4, 2012

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket er deres verden på vei mot den urokkelige datoen sent i desember etter deres Gregorianske kalender. Dette er det tidspunkt da deres virkelighet vil bli kvitt alle alternative tidslinjer, som inntil nå har blitt brukt av den mørke kabalen til å manipulere virkeligheten deres. Det å bli kvitt dem legger alt til rette for at Lyset kan forvandle deres verden. Denne forvandlingen vil komme etter introduksjonen av nye statsledelser og styresett samt et nytt finanssystem for planeten deres. Denne hektiske aktiviteten vil føre til den formelle kunngjøringen om vår tilstedeværelse og våre gode hensikter. Det gir oss også mulighetene til å kringkaste vital informasjon til dere angående at vi kommer til å lande i stort antall og om deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne strømmen av ny informasjon og innsikt vil inkludere kringkasting fra Agarthanerne vedrørende Gaia som et levende, følende Vesen og deres sanne historie helt tilbake til for 900.000 år siden da Lemuria-sivilisasjonen ble etablert. Med denne innsikten vil det være lettere for dere å sette deres tilbakevenden til full bevissthet inn i sin rette sammenheng. Samtidig vil det forberede dere til den forestående gjenforeningen med Agarthanerne fra Innerjorden.

Alt det som skjer omkring dere og over dere bidrar til å legge til rette for at vi formelt kan ankomme til Jorden. Det vil virkelig være et vendepunkt i deres historie når vi kan lande i stort antall, og det markerer begynnelsen på deres forberedelser til å reise til Krystallbyene i Innerjorden, hvor deres oppløftelse tilbake til full bevissthet vil bli fullført. Full bevissthet gjør det mulig for dere å leve i et guddommelig forhold til deres lokale del av galaksen og til å reise til de andre vann-planetene i deres solsystem og etablere globale samfunn inni dem. Før dere inkarnerte her på Jorden, hadde dere valget i livs-kontrakten deres om dere ville bosette dere på en av disse vann-planetene, eller om dere ville forbli sammen med Gaia og skape et galaktisk samfunn sammen med Agarthanerne, med hovedbase på Jorden. Disse nye planetsamfunnene vil slå seg sammen og danne en ny stjerne-nasjon, og vår rolle er simpelthen å være deres veiledere og mentorer. Dere vil få lære at vår felles historie har sett mange slike begivenheter hvor tilsvarende har skjedd tidligere. Når all visdommen i Forståelsens Bok blir tilgjengelig for dere, kan dere ta deres enorme skaperevner i bruk i arbeidet med å skape deres egen unike stjerne-nasjon.

Når dere først har meldt dere inn i Føderasjonen, som Agarthanerne gjorde allerede for lenge siden, vil dere være i en posisjon hvor dere kan gjennomføre de direktiver dere blir tildelt av Himmelen. Disse direktivene gjør det mulig for dere å formelt sementere de avtaler som kommer til uttrykk i Fredstraktaten i Anchara. De tidligere ”barn av Anchara” vil få sine Lys-kropper, og med dem vil de også få tilbake sin fulle bevissthet. Dette vil skape de energiene som skal til for å forvandle hele galaksen til Lys! Disse klare målene ligger til grunn for alle de aktiviteter som selv i dette øyeblikk påvirker hele denne regionen av den fysiske verden. De mørke kreftene er generelt på tilbaketog nå som vi går inn i det Nye Store Galaktiske År for dette aspektet av den fysiske verden og vi jubler over hvordan Lyset er i stand til å forvandle nærmest hele denne sektoren av fysikaliteten. Ett av de undrene dere om kort tid skal få anledning til å utforske er den grenseløse variasjon av liv i hver av de tusener av galakser som finnes spredt rundt om i hele denne fysiske verden. Sannsynligvis vil en av deres største gleder være å kunne dele viten og kunnskap med hverandre, mens vi kan følge med på den magiske utfoldelsen av alt som berøres av Lyset.

På det nåværende tidspunkt er dere fortsatt preget av en innpodet fremmedfrykt, frykt for ekstraterrestrielle, som gjør dere mistenksomme og ofte redde for hva som omgir dere i denne galaksen og enda lengre vekk. Når dere imidlertid får tilbake deres fulle bevissthet, vil dere bli gledelig overrasket over hva Himmelen har skapt på planetene i de talløse stjernesystemer som fyller dette uendelige Univers med galakse etter galakse. Våre Vitenskaps- og Forskningsteam rapporterer daglig om nye oppdagelser. Den fysiske verden en enorm og uendelig “lunsjbuffé” av variasjoner og eventyr som for øyeblikket er mye mer en dere kan fatte. Vi gleder oss til å dele alt dette med dere og hjelpe dere med deres første ekspedisjoner til disse sivilisasjonene som lengter etter å ta del i det som dere så tappert har gjenervervet; deres fulle bevissthet. I denne tjenesten som det guddommelige har utrustet dere til, vil vi være knyttet sammen i en enorm union som hedrer og ærer den Kjærlighet og det Lys som uopphørlig strømmer ut fra AEON. Vi ser med ærefrykt på, og inspireres av, disse høyverdige Vesener som i sin store Kjærlighet skapte den fysiske verden og la ned detaljene i den guddommelige plan.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i lyset av de mange vidunderlige ting som skjer rundt om på denne velsignede kloden! Våre forbundsfeller av Nåden er inne i den avsluttende fasen med å få på plass de nødvendige avtaler som vil bringe dere deres nye statsledelse og styresett samt velstand for alle i hele verden. De arbeider sammen med sine kolleger fra Agartha, som er fokusert på hvordan man best kan manifestere disse helt nødvendige forutsetningene. For flere tiår siden informerte Himmelen oss om at denne tiden skulle være vitne til fødselen av en ny frihet for dere, og med den fri dere fra lenkene som har holdt dere nede og gi dere tilbake deres fulle uavhengighet. Disse nye statsledelser dere har blitt lovt, vil raskt følge opp dette med handlinger som til fulle anerkjenner juridisk deres nye frihet og uavhengighet. Deres lodd er å ha en hovedrolle i disse nye regjeringenes den daglige virke, og som dere da forstår, så står det i skarp kontrast til deres nåværende rolle som borgere. I dag er styresmaktene kun stråmenn for mektige særinteresser som har monopol på å utforme og bestemme resultatet av all politisk virksomhet og styrer regjeringenes arbeid.

Deres egen viktige rolle som medspillere vil bli fasilitert av nye kommunikasjonsteknologier som vil skape et ”kontinuerlig stortingsmøte” mellom dere og deres nye ledere. Når det organiseres på denne måten trenger ikke mennesker med særinteresser å engang søke! Vi har lenge vært forkjempere for visse friheter som vi anser som hellige. Hver eneste en av dere er hellige kropper som bærer i seg den guddommelige Livs-Gnist og den intelligens som skaperen har utrustet dere med. Denne guddommelige arven er bakgrunnen for alt vi gjør for å løfte deres bevissthet, slik at dere omsider kan komme sammen med deres hellige Åndelige brødre, som eksisterer i overflod gjennom hele lengden og bredden av det fysiske Skaperverk. Himmelen har befalt at dette er den tiden da dere skal bli del av dette guddommelige Rike og ta i bruk deres talenter og evner og la dem blomstre i dette fysiske riket. Dette gir oss enorm glede, for det betyr at vårt enorme oppdrag snart er fullført!

Det som skjer på planeten deres, blir også gjenspeilet i hele solsystemet deres. Tiden er inne for oss alle å besvare det hellige bud fra Himmelen og returnere i Nåde til full bevissthet. Vi, som er veivisere, har ledet dere frem til dette storslagne øyeblikk. Vi vet at mange aktiviteter blir gjennomført som vil skape de nødvendige omstendigheter for at vi på ny kan møte dere åpent og lære dere om Himmelens sanne virke og de mange hellige oppgaver som folk i denne verden så høytidelig har blitt tildelt. For å hjelpe oss har deres åndelige familier og deres familier fra stjernene kommet, slik at vi sammen kan fullføre denne siste strekningen frem mot deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi ser frem til å være deres veiledere og til å hjelpe dere å finne den beste måten å fullføre de hellige plikter Himmelen har gitt oss. Disse AEON’s bud venter oss alle, og med dem, den mest vidunderlige tid i deres historie!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. De begivenhetene som skal rydde veien til den første kontakt er i ferd med å manifestere. La oss sammen bruke denne skjebnevelsignede tid til å gjøre virkelighet av denne nye epoken for menneskeheten. La oss i sannhet virkelig respondere med glede på denne Himmelens trompetfanfare! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge