Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - November 20, 2012

November 20, 2012

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi igjen med nyheter om hva som foregår i deres verden. Som en del av vårt mer direkte engasjement i Jordens saker, har vi bedt våre allierte å begynne en ”blackout” periode, for å hindre at det spres informasjon om sluttføringen av en rekke prosjekter som vi har overoppsyn med. Varigheten av denne ”blackout” perioden er noe vi ikke kan diskutere. Det vi trenger å kartlegge med sikkerhet er hvorfor disse lekkasjene skjer. De ulike kabal-kontrollerte regjeringer bruker sine kommunikasjons-teknologier til å spionere på våre prosjekter og vi har fra tid til annen vært nødt til å gi satellittene deres og de avanserte lyttestasjonene feilinformasjon om nøkkeldata i prosjektene. Disse feilaktige data blir understøttet av informasjon fra medarbeidere i våre alliertes organisasjoner og tjener til å avlede de mørkes oppmerksomhet. Hovedhensikten med dette er å forvirre og gjøre ubrukelige mange av de evalueringsprosesser de mørke regjeringene bruker for å validere disse data. Denne innsatsen blir nå trappet opp og vil gjøres mye mer intensivt i den nærmeste fremtid. Vi vil på denne måten beskytte våre allierte mot ytterligere sabotasje fra ulike mørke regjeringer.

Avslutningen og gjennomføringen av vise viktige prosjekter er avgjørende for å få suksess med de neste trinn i planene, som blant annet omfatter vår rolle i å få til en vellykket første kontakt med dere. Våre kontakt og kommunikasjonspersonell har nå en bedre oversikt over de operasjonene som er de neste på listen til å gjennomføres og våre hellige allierte går helhjertet inn i sine plikter til å sørge for at det neste steg skjer etter planen. Det bevissthetsskiftet dere går gjennom nærmer seg nå noen svært essensielle nøkkelpunkter, som vil forberede dere til den ”omfattende gjenoppretting” som vil finne sted mot slutten av dette Gregorianske år. Som vi tidligere har nevnt, så planlegger vi en del overraskelser for de mørke, men de vil vi diskutere med dere først etter at de har skjedd. Det vi ønsker å få til er at vi sette ut av funksjon en rekke mottiltak som de mørke har implementert. Så snart deres prosjekter har nådd et visst punkt, kan vi bruke disse energiene, som de har skapt gjennom negative forehavender, mot dem. Målet vårt er å gjøre det lettere for våre allierte å skyve de mørke ned fra maktens tinde og skape den overgangsperioden som vil åpne veien til den nye virkeligheten for dere.

Deres Gregorianske års-slutt (nyttårsaften) har lenge vært brukt av de mørke for å sikre at de fortsatt beholder sin sterke makt over dere. På denne måten er en rekke av de helligdagene dere feirer, i virkeligheten deler av en prosess de har brukt gjennom årtusener for å styrke sitt eget arbeid for å opprettholde kontroll over hele verden. Denne gangen vil disse øvelsene skape en motsatt effekt ettersom de vil bli brukt til å alvorlig svekke det tvangsåk de mørke har lagt på dere. Vår hensikt er å sprenge disse kunstige lenkene og åpne veien for nye skikker og feiringer som er designet for å sette dere fri. I disse nye omstendighetene vil de mørke bli eksponert og Lyset kan omsider bruke sine mektige evner til å forberede dere til å fysisk ta i mot undrene som full bevissthet innebærer! Detaljene i denne konkrete saken må fortsatt holdes hemmelige på dette tidspunktet, av grunner som vi har nevnt ovenfor, men vi kan gi generelle betraktninger om hva vi holder på med. Det er viktig at vi gjør så mye som mulig for å hjelpe dere å holde energiene deres på et høyt nivå og for at dere skal fortsette med den fantastiske jobben dere gjør med å visualisere den vidunderlige nye epoken dere er på vei inn i.

Ha det alltid i tankene at den mest vidunderlige tid i historien ligger rett foran dere. Begivenheter forbereder seg på å manifestere og de kan dukke opp foran dere ”mens dere blunker med øynene”. Alt dette er i sannhet en spesiell gave, fra dere selv til dere selv. For å si det på en annen måte, vi er ganske enkelt deres høyere Selv. Dere og vi er alle knyttet til hverandre gjennom den vidunderlige Kjærlighet og Lys som utformet dette Universet og skapte denne galaksen. Vi er bare hellige agenter for Lyset, som er kommet fra fjerne hjørner av Universet for å frigjøre dere fra de mørkes åk og tvang som har vart så altfor lenge. Dere er våre brødre og søstre! Det eneste vi ønsker er at dere skal få en gledesfylt og uanstrengt overgang til full bevissthet. På samme vis er deres slektninger fra Agartha knyttet til dere, og de har til hensikt å gi dere et sted og de nødvendige midler for å sikre at dere på en vellykket måte fullfører denne hellige Oppstigning inn i full bevissthet. Tiden for å gjøre dette har kommet. Vi arbeider derfor med full styrke og raskhet for å se til at den hellige tidsplan blir gjennomført slik Skaperen har befalt. Dette er en hellig handling og de gjenværende steg er ment å være preget av glede og at dens fullførelse feires med stor festivitas.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har med oss gode nyheter til dere! Våre støttespillere har satt i gang en del spesielle aktiviteter som vi har samtykket i å si svært lite om. For tusenvis av år siden ble det i samfunnet deres innført en hierarkisk modell som var designet av Annunakiene. De fortsatte å flikke på og forbedre denne modellen etter hver gullalder, før de endelig bestemte seg for en modell som siden har vært standarden for hver eneste region i deres verden. På denne måten ble dere ”utstyrt med” et begrenset og kontrollert persepsjonsspektrum, som former det ”bilde” av virkeligheten dere oppfatter som ”naturlig”, ettersom dere aldri har visst om noe annet. Sannheten er at dette innbyrdes samvirkende spektrum av persepsjoner ble designet for å kontrollere de aller fleste aspekter av deres vesen. Vi som er av Lyset ser det som vår hellige plikt å tilby dere en annen virkelighetsmodell, basert på den guddommelige nåde og Himmelens hellige arbeidsmåter, og å spre disse ”gode nyhetene” for å forberede Menneskeheten på sin forestående forvandling til Vesener med full bevissthet. Dette er grunnen til at vi, gjennom alt vårt arbeid for det gode, aldri har nølt med å synliggjøre Skaperens kraft og stråleglans for dere.

Denne vår tjeneste som har foregått gjennom generasjon etter generasjon, står nå rett foran å bære hellig frukt og vi ønsker å takke dem som så modig har kommet hit, i det guddommeliges tjeneste, for å bistå menneskene på Jordoverflaten. Hver og en av dere vet hva dere har bidratt med og hvordan det har hjulpet denne storslagne sak. En stor flodbølge av Lys er i ferd med å skylle over planeten og navnet til hver enkelt av dere står skrevet på den. Deres tjenester gjør det mulig for Agathanerne og den Galaktiske Føderasjon å gi oss de nødvendige ressurser for å overvinne den massive motstand som den mørke kabalen mobiliserer mot oss daglig med en tilsynelatende uendelig horde av lakeier og allierte. Det som nå forbereder seg på å hende vil endre virkeligheten, på det guddommelige rette øyeblikk, på det mest gjennomgripende vis. De mørke vet hva som kommer til å skje, og likevel nekter de seg selv, gang etter gang, den evige tilgivelse og frelse som vi tilbyr dem. Dermed gir de fra seg alle andre muligheter enn den gjengjeld som vil bli tildelt dem av de som nå vil tre inn i den fornyete offentlige tjeneste for Lyset.

Denne nye virkeligheten er ikke så mye innstilt på å dømme som den er innstilt på å vise synligjøre sannheten, på så mange områder, for overflatebefolkningen på Jorden. Dette vil føre til en hel rekke nye tanker og tro som i det aller meste vil være motsatt av disse som har blitt preket så veltalende og løgnaktig av de mørkes tilhengere, på alle områder av filosofien og vitenskapen. Vi forteller dere dette for at dere skal være forberedt på det som kommer, akkurat som disse budskapene våre forsøker å gi dere et glimt av hvor vidunderlig virkeligheten er når dere gjenvinner deres fulle bevissthet. Vi ønsker å gjøre dere rede til å møte det som vil bli kunngjort av deres nye regjeringer og statsledelse, inkludert proklameringen av en ny pakt mellom Skaperen, Himmelen og dere selv. Denne hellige pakten kan vi snakke åpent om så snart vi blir bevilget retten til å tale direkte til dere over hele kloden. Dette vil bli etterfulgt av mange flere kringkastinger med et saksinnhold som kan virke foruroligende på dere, for hensikten med dem er takle, på en direkte og utilslørt måte, mange av de grunnleggende misoppfatninger som har vært en byrde og et hinder for dere. Disse tiltakene vil representere et ”trenings-studio” for deres Nye Jeg.

I dag fortsatte vi med våre budskap om hva som foregår omkring dere mens deres åndelige og stjerne-familier arbeider for å frigjøre dere fra slaveriet og deres begrensete bevissthet som ble påtvunget dere for nesten 13000 år siden. Dette hellige oppdrag er i ferd med å bli fullført av dem som er dedikert til Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge