Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 27. juni, 2017


Sheldan Nidle - 27. juni, 2017

11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban

Selamat Balik! Det skjer en forbløffende grad av fremskritt til tross for kravene om de omfattende daglige opptellingene av de fondene som er i ferd med å gjøres klare til distribusjon. Etter hvert som dette pågår, blir det helt klart at de nåværende banksystemet med sine iboende begrensninger, er det som forsinker hele prosessen og således er det helt klart at det er behov for et helt nytt banksystem. Det er svært uheldig nå som vi står på terskelen til en mye høyere velstand for alle, at vi skal være avhengig av det tungrodde og totalt inadekvate gamle banksystemet som er så fullt av begrensninger. Ikke desto mindre vil opptellingene og alle de andre medfølgende realitetene, helt klart bli fullført.

Farten på prosessen har kanskje blitt redusert, men det er ikke mulig å stanse den. Inntil alt er klart, for alle lands valutaer, med de nye pengene, så krever prosessen at ingen av disse nye pengene tas i bruk. Når denne prosessen er fullført, vil et nytt og mer adekvat banksystem komme på banen. Når den tid kommer, kan dere interagere med en virkelighet som helt og holdent er i stand til å sørge for alle deres behov. Frem til da må dere fortsette å være tålmodige og gjøre dere klare for det dere vil bli gitt. Det beste ligger fortsatt foran dere! Denne prosessen kan synes trettende og langsom, men steg for steg for steg blir den gjennomført!

Det alt dette egentlig betyr er at de som har ansvaret for de ulike distribusjonsnivåene fortsatt er ganske overveldet av det blotte omfanget og kompleksiteten av sine nåværende oppgaver. Det eneste som etter vår mening kreves er å oppløse de gamle virkelighetene slik at de som har den nødvendige kompetansen til å få disse oppgavene gjort, får muligheten til raskt å gjøre det som er nødvendig. Den primære årsaken til at vi hele tiden maser om dette er todelt. Vår første anbefaling er å overføre alt tilgjengelig personell til den oppgaven som skal gjøres. Vår andre oppfordring er å øyeblikkelig sperre inne de som er allerede er vedtatt arrestert og umiddelbart bringe frem den nye NESARA Republikken!

Disse forslagene er enkle og vil gjøre at våre allierte med letthet kan få jobben gjort. I tillegg vil disse aksjonene gjøre at det nåværende illegale systemet raskt vil kollapse av seg selv og gjøre det mulig for de nye regjeringene å bringe inn en ny global velstand og hjelpe alle å nå sine vidunderlige mål. Tross alt er dette hensikten og målet med alt det som nå er skjebnebestemt til å skje temmelig raskt. Med dette ber vi bare om at alle involverte parter setter i gang! La hele Gaias befolkning få høste den suksess som de så inderlig fortjener!! Som et folk fortjener dere sannelig mye, mye mer enn dere nå får, Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at det vil bli funnet en måte som igjen kan sette fart i overføringene av disse fondene til sine destinasjoner. Vi forstår til fulle hvor virkelig unik denne forbløffende prosessen er. Vi takker og velsigner alle som er involvert. Vi er takknemlige for at det ble funnet en arbeidsmåte som gjorde det mulig å gjøre alle disse enorme fondene klare for utlevering til de rette mottakerne. Når denne guddommelige gjerningen er gjennomført, er det virkelig grunn til feiring! La det alt være sant! Halleluja! Halleluja!

Vi har de nødvendige virkemidlene for å oppløse problemene i den nåværende virkeligheten. La oss slå alle våre gode visjoner sammen å visualisere at alle disse vidunderlige hendelsene er gjennomført fullt og helt. Ved så å gjøre, kan vi skape en energi som gjør det mulig for alt og nå frem til sin lovede realitet. Ved å holde denne visjonen levende gir vi stor støtte til dem som nå arbeider for å nå disse målene som vil plassere oss helt på terskelen til en ny virkelighet! Vi mestere er stolte av hva deres energier faktisk oppnår. Vi ber dere derfor, sammen med oss, å bidra med dette virkemiddelet som gjør at alt vil bevege seg fremover.

Det er av helt avgjørende viktighet å ikke gi opp i disse siste stegene mot vår suksess. Bruk deres stadig voksende evner til å gjøre at deres lenge lovede mirakler får blomstre og på guddommelig vis kan velsigne dere med den velstand Himmelen har skjenket dere. Denne prosessen er virkelig nøkkelelementet i alt dette og den skrider daglig fremover slik at dere om kort tid vil kunne se den manifestere for øyne på dere. Følgelig er det nødvendig at dere har en indre tro som ikke så lett lar seg frustrere. Hold visjonen deres levende og konstant og bare vit at en rekke forbløffende begivenheter på det nærmeste er klare til å spille seg ut. Så derfor, kjære Sjeler, vær hele tiden rede til å ta imot deres Himmelske rikdommer!

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår rundt om på denne meget komplekse kloden. Som vanlig handler det om den meget interessante og kompliserte historien om hvordan dette riket forbereder seg til den overveldende velstand og fremveksten av NESARA/GESARA regjeringer og nye styresett som foregår i denne tiden. Inkludert i dette ligger også hvordan dette riket forbereder seg til å få slutt på hemmeligholdet omkring UFOer og til å ønske sine åndelige familier og familien fra verdensrommet velkommen. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat gejun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge