Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. juni, 2017


Sheldan Nidle - 20. juni, 2017

4 Cimi, 9 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Alt fortsetter å bevege seg fremover på sitt eget vis. De som har ansvaret for sikker opptelling og riktig overføring av pengemidlene har full tillit til at alt vil bli fullført som det skal og til rett tid. De eneste forsinkelsene skyldes nå de metodene som er valgt for å gjennomføre disse enormt kompliserte oppgavene. Vi blir forsikret om at en rekke prosedyrer for øyeblikket blir gjennomført på effektivt vis. Bare fortsett å være tålmodige og rede til å ta imot velstandsfondene når det rette øyeblikket kommer. De som har ledelsen og styringen med overflodsprogrammene er hundre prosent dedikert til å gjennomføre ikke bare Revalueringen og den Globale Nyfastsettelsen av Verdien på verdens pengeenheter, men også å gjøre alt klart for den Amerikanske NESARA Republikken.

Den omfattende massearrestasjons-aksjonen venter bare på at NESARA Republikken skal bli proklamert. Inntil det skjer, er alle som potensielt vil bli arrestert nøye overvåket og alt blir gjort klart for denne mektige gjerningen. Det eneste som gjenstår å gjøre er å fullføre den siste delen av pengeoverføringene slik at denne vidunderlige prosessen kan fullføres som planlagt. Vi ber dere simpelthen å gi deres støtte til alle dem som nå har ansvaret for og arbeider utrettelig med disse kjempeoppgavene. Vi forventer at fullførelsen vil skje innenfor det tidsskjema Himmelen har fastlagt. Så alt som gjenstår for dere å gjøre er å hjelpe disse energiene og ha tålmodighet med denne aldeles enorme oppgaven.

Etter hvert som denne meget kompliserte oppgaven skrider frem, står vi overfor et enkelt problem. Dette dreier seg om det formidable omfanget av oppgaven med å utlevere pengefondene til alle involverte. De som har ansvaret for dette ble umiddelbart konfrontert med det gamle, utdaterte banksystemets oppsett som slett ikke duger for denne oppgaven. Å overføre denne mengden av store pengemidler krever at det gamle SWIFT-systemet forkastes og at bankene forandrer den måten de normalt opererer på. Foreløpig er det ikke noe system på plass som møter de nåværende kravene.

Som dere da forstår er det nå et nytt bank- og finanssystem under utvikling som er fullt ut kapabelt til å håndtere de problemene som har hopet seg opp på grunn av det gamle, og dette er takket være den nye, virkeligheten med høyere velstand for alle, som vokser fram over hele kloden. Disse nye systemkravene til det nye systemet må unnfanges og tas i bruk alt mens vi teller opp og utleverer velstandsmidler til alle som har arbeidet utrettelig for å bringe dette nye systemet til sitt fulle potensial. Dette er grunnen til at vi vet at det som ligger foran oss er skjebnebestemt til å bli spektakulært og enormt tilfredsstillende for dere. Velkommen til deres nye virkelighet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det vi vil snakke om i dag er den tvilsomme skjebnen til Illuminoidene og deres venner. Disse erkekjeltringene vet at Himmelen har redusert deres antall blant Jordens menneskehet. Deres skjebne senker seg nå sakte ned over dem. Og den er, som man sier, ikke noe å skrive hjem om. Som vi tidligere har sagt, fremveksten av NESARA Republikken og en ny velstand for alle er garantert. Det som nå tar tid er alle de bisarre begrensingene, og alt det dette fører med seg, i den gamle gardens neandertal-bankvirkelighet.

Til tross for alle de vanskelighetene en har støtt på, fortsett å beholde roen og forstå, på guddommelig vis, at dere virkelig er velsignet av Himmelen og at dere derfor, til slutt, vil motta deres hellige velsignelser. Disse som nå kjemper seg vei gjennom denne hengemyra vet at dere føler dypt i deres hjerter at dere virkelig vil motta de enorme finansielle velsignelsene dere har blitt lovet. Vær godt klar over dette selv og vit at spillet er slutt for den gamle garden og at deres gigantiske skjebne venter dem. Tro ikke noe annet. Den nye, vidunderlige virkeligheten deres er sikret sin Gud-liknende realitet!

Vi har fulgt nøye med på alt som har skjedd gjennom de tusenvis av år som denne gamle garden trampet over dere med tunge støvler. Denne tiden er over, og som vi tidligere har sagt, en ugloriøs skjebne venter dem. Så bekymre dere ikke om denne skandaløse gjengen. Utvis snarere klokskap og vent positive på de enorme midlene og de nye regjeringer og styresett som er lovet dere. Ikke heng dere opp i disse uhellige bøllenes spesielle drama. Vær heller opptatt av den frihet dere vil få i deres nye virkelighet og hvordan vi mildt og vennlig sørger for at disse velsignelsene blir dere til del.

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår rundt om på denne dyrebare kloden. Vær hele tiden bevisst hva som ligger foran dere og på den måten hjelp alle ved å holde deres vidunderlige energier levende! Forstå at en særdeles dyrebar gave om kort tid vil bli gitt dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge