Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4. juli, 2017


Sheldan Nidle - 4. juli, 2017

5 Ahau, 3 Kumku, 13 Caban

Selamat Jalwa! Det skjer jevnlig fremskritt på enda flere områder. De problemene vi tidligere har nevnt med det gamle banksystemet med alle sine begrensninger, blir nå systematisk korrigert. Dette vil gjøre at utleveringsgruppen igjen kan komme videre til en fase hvor utlevering nok en gang er mulig å gjennomføre. Vi forventer at de gjeldende parametere for juli med letthet kan oppnås. Denne fortsatte bevegelsen fremover impliserer at en rekke av våre særskilte anbefalinger nå er i ferd med å bli tatt i bruk. Det er nødvendig at folk forstår det enorme omfanget av denne komplekse operasjonen og innser hva som skjedde i nær fortid. Alle medvirkende parter er fast besluttet på å løse enhver hindring som måtte oppstå.

Det gjøres en serie store korreksjoner som vil føre til den suksess som var en del av de innledende fasene i dette utleveringsprogrammet. Alle parter har et dypt ønske om å fullføre denne prosessen så raskt som overhodet mulig. Det har ikke vært lett å gjennomføre denne ekstremt kompliserte oppgaven. Det har vært mange uventede situasjoner som har dukket opp, men som nå kan løses raskt. Til tross for alle de hindringene man ha møtt, er nå virkemidler på plass som gjør det mulig for utleveringene å skje. Det er denne avgjørende viktige prosessen vi nå vil drøfte.

For øyeblikket er den nåværende prosessen helt avhengige av hjelp fra banker som bruker foreldete metoder. Vi har til hensikt å fjerne disse bankene fra operasjonen og ville like å se dem eliminert. Man kan da basere seg på finansielle institusjoner som kan være et speilbilde av de fremtidige bankene vi har til hensikt å gjøre mye bedre. De nyskapte bankene kan da oppbevare finansmidlene i dertil egnete, hundre prosent sikre truster. Denne naturlige, organiske prosedyren vil også støtte den legitime fremveksten av NESARA Republikken. Dette er vårt egentlige mål.

Denne typen modell for bankvirksomhet vil også gjøre det mulig for velstandsmidlene å nå mye raskere frem til alle. Denne prosedyren er tross alt grunnen til Revalueringen og dens ledsager, den Globale Nyfastsettelsen av alle Valutaers verdi. De nødvendige elementer er for øyeblikket på plass slik at det bare gjenstår å ta dem i bruk på høvelig vis. Vi takker alle involverte som gjør dette mulig. Det som kreves er simpelhet å fremvise tilstrekkelig mot og tilgjengeliggjøre de virkemidlene som raskt kan gjøre denne universelle velstanden og nye nasjonale ledelsesformer til virkelighet. Denne prosessen vil frembringe nye måter å gjøre ting på og det er denne tanken vi ønsker å gi uttrykk for til alle som er involvert.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det eksisterer i hele menneskeheten en drøm full av forventninger om å bli fullstendig frie. Kabalene som har hatt makten over menneskeheten ønsker dypt og inderlig at en slik velkommen drøm aldri blir til virkelighet. Det er kraften i denne drømmen som har gjort det mulig for menneskeheten å kaste ut mørket å la Lyset slipp inn for fullt. For lenge siden ble det spådd at det ville komme en tid hvor alle våpen brukt til krig og splittelse ville bli smidd om til plogjern. Dette er nå i ferd med å skje rundt om på denne vidunderlige blågrønne kloden. Vi takker alle i Himmelen og på Jorden som gjennom sin trofasthet gjør denne velsignete drømmen til virkelighet.

Dere er nå nær det definerende øyeblikket hvor dere vil få se en ny start på deres navngjetne historie. Dette er slett ingen enkel sak. Men likevel er dere, Kjære sjeler, i ferd med å lykkes med denne utrolige bragden. Deres indre evner er raskt økende. Vår rede, mine Barn til å ta imot en hel hærskare av mirakler som dere har ventet så altfor lenge på. Til tross for at de har støtt på så mange hindringer, så er de nå virkelig i ferd med å komme. Disse ekstraordinære, men vidunderlige begivenhetene vil gi dere signal om at dere virkelig er frie, uavhengige Vesener av dette nye riket. Alt dette folder seg ut for å gjøre mulig begivenheter som vil være symbol på deres frihet og deres uendelige velstand. Så fryd dere og vit i deres hjerter at alt er i ferd med å bli bra.

I denne undrenes tid kommer mange forbløffende hendelser til å manifestere på det mest strålende vis. Ta disse som klare tegn på at Himmelen er mer enn rede til å hjelpe og klare bevis på at dere ikke er alene. Vi mesterne, ja så visst hele Himmelen, står bak dere. Det som ligger foran dere et virkemiddel til å gi dere mot og styrke og konsolidere deres besluttsomhet om å komme seirende ut av alt dette. Legg vekk alle deres frustrasjoner og ta opp deres hellige oppgave. Mørkets Tidsalder er over og Lysets Tid er nå over dere. Fatt mot og oppfør dere på en måte som i sannhet speiler denne aldeles guddommelige tid. For dette er tiden hvor Lyset og alle dets undere endelig kan skinne på dere i sin fulle stråleglans!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport om hva som foregår rundt om på denne kloden. Vi går inn i en tid hvor mange vidunderlige begivenheter vil gi oss vår uendelige velstand og skjenke oss alle nye nasjonale ledelser og nye måter å lede på. La oss takke alle dem som så utrettelig har arbeidet for å gjøre alt dette mulig. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat gejun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge