Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 27 may, 2014

Sheldan Nidle - 27 may, 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glede!). En storslagen serie begivenheter skjer nå rundt om på hele kloden! Disse hendelsene markerer begynnelsen på visse kritiske prosjekter hvis hensikt er å bringe dere frihet, uavhengighet, velstand og nye regjeringer og styresettt. Kontaktpersonellet vårt rapporterer at en rekke grupper, som utgjør våre Allierte på Jorden, posisjonerer seg for å skyve den mørke kabalen og dens lakeier fra makten. Innbefattet i disse prosjektene finnes virkemidlene som på eksponentielt vis vil spre et nettverk, nasjon-for-nasjon, basert på folkerett, samt prosjekter som knytter dette nettverket sammen til det virkemidlet som trengs for å tvinge frem nye regjeringer over hele kloden. Velstandsprosjektene er også i ferd med å gjøre klar utleverings-systemene som vil danne basis for å proklamere at NESARA trer i kraft. Samtidig som som disse begivenhetene blir klare til å komme til overflaten forbereder vi oss til å sette en formell stopper for den internasjonale konspirasjonen som har gjort at spraying av «chemtrails» i atmosfæren har vært en daglig hendelse. Kontaktpersonellet fra Agartha er også travel opptatt med å informere ulike ledergrupper som er tilknyttet den mørke kabalen, om at deres ondsinnete strategier og gjerninger vil bli brakt til ende gjennom en omfattende bølge av arrestasjoner.

Det er av avgjørende viktighet at Gaia blir reddet fra de daglige «overgrep» fra utallige selskaper som drives av overflatemenneskheten, som søker å utvinne og profitere på hennes mange ressurser. Disse jordiske ressursene er i virkeligheten kilder til mange «elementer» som hjelper til å holde hennes tallrike og forskjelligartede økosystemer ved like. Våre vitenskapsfolk overvåker denne utviklingen fra dag til dag og gjør alt de har mulighet til for å opprettholde en viss stabilitet. Det finnes en naturlig mekanisme som himmelen har sørget for, som gjør det mulig for Gaia å gjøre utvinning av disse ressursene stadig vanskeligere. Dette er årsaken bakom mange av katastrofene i gruvedrift og anlegg som utvikler seg fra tid til annen i deres verden. Introduksjon av en rekke tilbakeholdte teknologier kan redusere muligheten for slike ulykker enormt. Den mørke kabalen insisterer på å fortsette bruken av skadelige prosesser som innføringen av disse nye teknologiene med letthet kunne eliminere. Og på toppen av alle disse kalamitetene kommer dette mørke oligarkiets enorme grådighet og arroganse.

Etter hvert som vi fjerner denne mørke gjengen av lakeier fra makten, er det også nødvendig at vi får fart på deres egne transformasjoner. Himmelen har en meget detaljert tidsplan for det som skal skje. Gaia trenger å fullføre en rekke midlertidige forandringer før vi kan komme i gang med våre masselandinger. Følgelig hjelper vi Gaia og arbeider tett sammen med henne for å gjøre konsekvensene av det som skal skje så små som overhodet mulig. Som geologene og meteorologene deres begynner å ane, og som de legger frem ulike teorier om, er det nødvendig at havbunnen løftes og at omfattende forandringer av de normale mønstre vil komme til å skje. Disse forandringene forbereder Gaia’s overflate for en massiv serie av hendelser som vil omforme hennes kontinenter, forandre havene hennes og legge på plass de nødvendige forutsetninger i atmosfæren for et nytt sett av skikt i det gamle firmamentet. Gaia var tidligere et jomfruelig sted hvor forstyrrelser kun skjedde i fra tid til annen. Disse forstyrrelsene var tider hvor nye økosystemer ble introdusert og hvor nye arter oppnådde en periode hvor de kunne dominere. Disse periodene varte som regel mange hundre millioner år. Dere ankom til Jorden etter at en slik omveltning hadde skjedd.

Overflaten hadde da flere kontinenter og hav av mindre størrelse. En generell balanse var i virksomhet. Deres forfedre innså dette og benyttet i førstningen sin tilnærmet eteriske bevissthetstilstand til å tilpasse seg til dette riket. Senere utforsket de Inner-Jorden og forsto umiddelbart at deres vokterrolle omfattet begge disse rikene. Gjennom hundre tusener av år var Lemurianerne på det skjønneste vis i stand til å passe på Gaia og hennes tallrike økosystemer. Alt mens de gjorde dette, ønsket de nye kolonister velkommen og begynte å utvikle et nettverk av land og utførte sin ivaretaker- og vokterrolle med kjærlighet, gratie og guddommelig innsikt. Historier ble formidlet til stadig nye generasjoner som i sin tur la sin egen historie til denne evig voksende krøniken. Et langt og nært forhold til Gaia hadde bevart hennes unike vevnad av ulike livsformer. Denne rene og jomfruelige tilstanden ble brutt gjennom Atlantis’ plutselige aksjoner. Disse aksjonene senket Lemuria, kuttet forbindelsen mellom Agartha og Gaias overflateverden og gjorde Atlantis til den dominerende landmakt i Gaias overflaterike! Deres lange, mørke tidsalder hadde begynt!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi betrakter vår virkelighet og vet i våre hjerter at en storslått forvandling er på vei. Våre hellige brødre er travelt beskjeftiget med å gjøre det mulig å skyve de mørke fra makten. Disse forandringene vil åpne for en nye epoke. Denne epoken inneholder den siste etappen av deres velsignete reise til full bevissthet. Vi er del av et spesielt team som nå er sendt for å forberede hver enkelt av dere til denne nye virkeligheten. Vårt innsatsfelt i dette prosjektet er å forberede dere til det som vil bli formidlet til dere av våre guddommelige familier fra rommet og fra åndeverdenen. Anunnakiene og deres jordiske lakeier utarbeidet historier som etter hvert ble fundamentet i enten religiøse eller vitenskapelige myter som beskriver hvordan dere ble etterlatt i begrenset bevissthet og hvordan sjokket over døden ble brukt til å holde dere under kontroll. Hver tidligere gullalder var i virkeligheten en kilde til historier som ble «fiffet på» for å forklare hvordan dere plutselig falt ned i den grufulle tilstanden av begrenset bevissthet.

Det er den omfattende frykten og traumene som fulgte som har gjort det mulig for deres herskere å behandle dere så nedrig. Etter bortimot 13.000 år godtar dere lett mange av disse «eventyrene» uten å stille spørsmål ved dem. Det er nødvendig at disse halvsannhetene blir brakt frem i lyset og forklart på en fullkomment ekte og sannferdig måte. Opprinnelig var dere fullt bevisste Vesener som nektet å tillate de mørke å ta kontroll over ediktene i det gamle Atlantis. I sitt opprør mot dette, ble de i felleskap ført bak lyset og sendt til en prosess som gjorde deres forfedre til individer som led av omfattende hukommelsessvikt og kun hadde begrenset bevissthet. Ved så å gjøre, ble deres “englevinger” bokstavelig talt klippet av. Dere ble etterlatt på en lidelsens vei med med forferdelige hindringer på veien mot å gjenvinne deres status som full bevisste Vesener. Himmelen besluttet å tillate Anunnakiene å ha kontroll over dere for en fastsatt tidsperiode. Betingelsene for dette ble omhyggelig fastsatt.

For øyeblikket har Anunnakiene etterlatt seg et antall myter og legender som de har gitt til sine mørke lakeier. Våre brødre og søstre kommer med hellige velsignelser fra Himmelen og i sitt oppdrag til, i det guddommelig rette øyeblikket, å fri dere fra slavetilværelsen og bringe dere tilbake til full bevissthet. I det rette livet gav Himmelen oss det vi trengte for å overvinne disse hindringene og oppnå himmelsk oppstigning. I denne fulle bevissthet tar vi på oss å veilede, rådgi og belære hver enkelt av dere om hva det er som skjer. Dette er en tid for rask forvandling. Det skjer når dere begynner å innse at de nåværende “normene” kun er en videreføring av hvordan dere mesterlig ble ført bak lyset og holdt under kontroll. På velsignet vis skal dette nå ta slutt, og når det ender kommer en storslått forvandling og en høyst velkommen gjenforening med resten av menneskeheten. Det er en tid for frihet, velstand og nye måter å lede samfunnene på! Dere er ikke alene!

I dag, som alltid, fortsatte vi vår oppgave med å informere dere og gjøre dere forberedt til fremveksten av en ny epoke. En epoke hvor de mørke ikke lenger dominerer. Når dere tar i mot deres søsken fra rommet og fra åndverdenen, vær glade og vær forberedt på å oppdage mange ting som kan sjokkere dere. Se dette magnifike Lyset. Vi forlater dere nå i glede og i den Allmektige Skaperens evige Ånd! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge