Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3 juin, 2014

Sheldan Nidle - 3 juin, 2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med mye å snakke med dere om! Våre allierte på Jorden er nå travelt opptatt med å sluttføre de mange oppgavene de er tildelt. Disse nødvendige prosjektene er del av et større bilde. Moder Jord forvandler seg gradvis til et sant 5te dimensjons rike. Denne prosedyren henger sammen med et antall avgjørende viktige faktorer. Den aller viktigste er selvfølgelig deres transformasjon tilbake til fullt bevisste Lysvesener. Den mørke kabalen innser at deres nåværende maktposisjoner er temmelig skjøre. En rekke omstendigheter truer med å skape helt nye retningslinjer for vitale økonomiske realiteter. Disse økonomiske og politiske forholdene gjorde at de mørke kunne inneha sin dominerende posisjon gjennom de siste tretten tusen årene. Anunnakiene vet at en mengde depositorier som inneholder urgamle Atlanteiske nedtegnelser står på terskelen til å bli avdekket for offentligheten. Disse historiske nedtegnelsene, sammen med den kommende uunngåelige kollapsen i økonomien som involverer kjernen i deres maktstruktur, truer makten deres. Dette har nylig ført til en serie med mottiltak som midlertidig opprettholder illusjonen om at “ingen ting er forandret”. I realiteten er våre allierte klare til å smadre deres illegalt ervervede rikdommer og tvinge dem fra makten. Tiden for deres frihet og velstand nærmer seg raskt.

Den tiden vi nå er inne i er i virkeligheten den siste dragkamp mellom de mørke og deres lakeier og de tallrike Lysets styrker. Lyset er i ferd med å vinne denne kampen ettersom de mørkes ressurser raskt svinner. Dette tvinger dem til å bruke all slags utpøskete, svindlerske metoder i et forsøk på å sikre at deres maktposisjoner forblir ubesudlet, men deres «normale» metoder virker ikke som de hadde tenkt. Nøkkelen til dette er simpelthen det faktum at verdens økonomier ikke lenger ønsker å være dominert av fiat-pengene som i det store og det hele stammer fra fiat-reservene til de Forente Staters Federal Reserve Bank. Dette økende opprøret leder til konkurs for det vestlige bankhegemoniet og fremveksten av en edelmetall-basert resetting av verdens valutaer. Dette rydder også veien for dødsstøtet til de gamle regjeringene som er «marionetter» for «spesielle interesser» og åpner for at en helt ny global virkelighet kan ta til. Lyset er også i ferd med å åpne opp flere nettverk av folkeretts- justis og for arrestasjon og tiltale mot et antall prominente mørke medlemmer av regjeringer og bankinstitusjoner.

Disse ulike begivenhetene er kun starten på programmer som skal frigjøre dere fra den nåværende gjeldsslave-tilværelsen. Våre allierte forstår til fulle hva dere har gått gjennom helt siden fødselen. Dere er belemret med gjeld allerede fra fødselen av og for de mørke er dere ikke annet en en sikkerhetsgaranti for deres uhyrlige rikdom. De bruker penger helt ubesindig og i tillegg opprettholder de dette systemet ved nøye planlagt bruk av krig, hat, splittelse som proklameres av deres “kjøpte” politikere og bestukne militære staber. Dette korrupte systemet vil bli stoppet, forvandlet og redusert til et punkt hvor de i sannhet er folkets tjenere. Denne prosessen med å «spikke vekk» dette systemet tar dyrebar tid. Ikke desto mindre har de mørke mange hoder, slik som antikkens Hydra. Nye hoder dukker opp akkurat når man tror det ikke er noen tilbake. De hemmelige, hellige samfunnene og de opp-Lys-te, urgamle familiene har kommet opp med et virkemiddel som virkelig vil dekapitere alle disse talløse hodene fra deres ondsinnete kropp! Således fortsetter de avsluttende forberedelsene til å manifestere en ny virkelighet å skride fremover. Våre kontaktpesoner rapporterer at de mørkes institusjoner i virkeligheten nå bare er et vaklende korthus.

Det er denne ene sannheten som forklarer hvorfor slutten på dette spillet endelig er kommet. De mørke springer nå omkring i panikk for å finne den siste rest av de ressurser de trenger for å holde dette narrespillet i gang. Deres ekspedisjoner rundt om i verden mislykkes. Og i mens har vi lykkes med å få til en rekke avtaler som bærer i seg løfte om å få en endelig slutt på disse forferdelige taktikkene til de mørkes siste lakeier. Disse prosessene er for øyeblikket trådt i kraft. Vi har kontaktet våre slektninger i Agartha og de fortsetter å være de primære voktere over disse prosessene. Samtidig har vi tatt opp disse situasjonene med de urgamle familiene og deres Oppstegne Mestere. Programmer er i gang for å fullføre, så snart de er klare, de steg som gjør at vi kan utløse, under de Oppstegne mestrenes administrasjon, elemeter hvis hensikt er å oppnå fred, velstand og nye regjeringer. Vi har blitt meddelt at spesielle deler av de militære fullt ut samarbeider med oss. Disse, sammen med et antall juridiske elementer, kan gjenopprette folkerettens lover såvel som de konstitusjonelle juridiske elementer som gjør nye regjering og styresett mulig. Instrumentet som skal realisere dette i begynnelsen kalles NESARA!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å gi dere en kort rapport. For øyeblikket er våre samarbeidspartnere i ferd med å fullføre et knippe med operasjoner som er designet for å presse de mørkes lakeier ut og legge veien til rette for seier. Lyset har tilbrakt det siste årtusen med å vente tålmodig på dette velsignete øyeblikk. De mørke er i ferd med å nå et punkt hvor de blir nødt til å overgi seg og be om nåde fra Himmelen. Gjennom århundrene har vi fulgt nøye med mens de mørke klekket ut enten måter å bagatellisere det vi gjør eller benekte for alle at vi har gjort noe som helst for å bringe våre velsignelser til dere. Nå vil rollene bli byttet om. Vi ønsker ikke å nekte dem velsignelser, men vi ønsker heller ikke at deres ondskap skal fortsette. I stedet vil de bli isolert inntil det kan gjøres grep som sikrer at de aldri mer kan lykkes med sine lurerier. Tiden har kommet for å bringe en ny virkelighet inn, og med den frihet for alle. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vi overleverer Himmelske velsignelser til dere og gir dekret om at en storslagen feiring begynner! For lenge siden, da Lemuria fortsatt var over bølgene, var menneskeheten bevisst, fri og dedikerte voktere for alt som fantes i denne verden. Et mektig firmament fantes i Himmelen. Landet var velstående på alle mulige måter. Historieberetninger om dette var navngjetne. Sannheten er at slike historier fortsatt fortelles rundt leirbålene i store deler av Polynesia, Australia, Afrika og de Amerikanske kontinenter. Disse beretningene forteller om en tid før mørkets komme i dette riket, og nå er tiden inne til å vende tilbake til denne virkeligheten. Tiden er inne for å fornye Jorden, økosystemene hennes og sågar deres selv. Vår oppgave er å veilede, heale og velsigne menneskeheten. Det er også en tid for å belære dere og bringe dere ajour. Det er en tid for å ta dere bort fra mørkets usannheter slik at dere kan lære dybden i Lysets sannheter! Det er en tid for å gjenforenes med familene deres fra åndeverdenen og fra rommet. Det er en tid for dere til å gjeste Agartha og lære om de indre gleder i Livet.

Lysets Ånd senker sin stråleglans over Jorden. Dette Lyset renser dere for mørkets grep og bringer dere i kontakt med det vidunderlige som finnes i hver enkelt av dere. Vi har en armé fylt av Lys som har bolig i hver eneste en av oss. Vi har evnen til å ta denne arméen og bruke den til å kaste mørket ut. Bruk denne, Kjære Sjeler, for å gjøre dette velfortjente riket til virkelighet. Visualiser i deres hjerte hva dere virkelig ønsker å forandre. Gi det kraft og gi det i Kjærlighet og Glede til Himmelen! La denne mektige energien gjøre det til virkelighet og raskt gi det liv. Løft denne visjonen frem daglig. La dens gleder og energier manifestere. Ta inn over dere den kraft dere bærer i dere. La dere flyte med denne energien og gi den villig til Himmelen. For hver dag blir visjonen enda mektigere. Det er i dette lyset at deres kollektive energier kan bygge opp under det vi gjør. Seieren er sikret. La oss sammen bringe den inn og manifestere den. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag fortsatte vi med vårt budskap. Øyeblikket for deres triumf nærmer seg. Dette innvarsler også masselandinger og de siste steg på veien mot full bevissthet. Vi gleder oss veldig over det som skjer. Vi er rede til å bistå alle i å ønske flåten velkommen og å oppdage Agarthas undere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge