Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 13 may, 2014

Sheldan Nidle - 13 may, 2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med flere gode nyheter! De som gjentatte ganger har forsøkt å forsinke det uunngåelige er nå kommet til et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake for dem. Deres nederlag skjer fordi en spesielt dedikert gruppe av våre jordiske samarbeidspartnere nektet å la dette foraktelige nonsens fortsette. Virkemidler er nå trådt i kraft som gjør at dere kan få deres frihet og smake på den globale velstandens undere som vil åpne døren til kunnskap, visdom og teknologi. Disse hendelsene er kun den spede begynnelsen på alt som skal komme. Hver eneste en av dere er i besittelse av energier og talenter som virkelig vil skyte fart når denne nye virkeligheten manifesterer. De nye regjeringer og utrullingen av det nye penge- og finanssystemet er her for å danne fundamentet for den kontinuerlig akselererende veksten i bevisstheten deres. For lenge siden, da Atlantis forsvant i havet, fikk dere nye, midlertidige herskere. De var Anunnakiene. De utformet de virkemidlene som gjorde at en liten gruppe ble en overklasse over dere, og dette kommer nå til opphør. En ny virkelighet er i ferd med å formes. Det er sluttstreken for disse jordiske lakeienes makt og gir dere den guddommelige uavhengighet og frihet som alle er ment å ha.

Denne forvandlingen er noe som raskt vil kreve vårt fysiske nærvær. Det er nødvendig at den siste delen av endringene blir forklart for dere og det krever et tett samarbeid med den som er utpekt som mentor for dere. Himmelen har utformet en prosess som gjør at vi med letthet kan samhandle med dere og forberede dere til denne avsluttende serien av forandringer. Tidligere har vi kort beskrevet de forandringene som har blitt satt i verk av deres kropps-voktere fra Himmelen for å forberede dere fysisk til det som om kort tid skal skje. Etter hvert som dere blir klar over det fulle omfanget disse av forandringene, vil dere trenge noen som kan forklare dere hva det er som skjer. Disse forandringene er ikke bare fysiske. De involverer i like stor grad deres mentale, emosjonelle og åndelige aspekter. Alle disse aspektene må integreres fullstendig til et større hele som kalles full bevissthet. Vi forstår dette ettersom vi lever i denne helheten hver dag. Ikke desto mindre benytter vi et spesielt program som Himmelen har gitt oss, for å hjelpe dere i denne så høyt tiltrengte transformasjonen.

De spesielle Lys-Kamrene dere vil komme til å bruke er en serie mirakuløse, levende instrumenter. I løpet av kun tre dagers tid er de i stand til å forvandle dere fra begrenset til full bevissthet. Denne prosessen tok deres Oppstegne Mestere mange liv å oppnå. Det siste trinnet for dem var en meget spesiell seremoni som gjorde at de kunne gjennomgå forvandlingen til deres nåværende udødelighet. Ta imot denne gaven når tiden kommer og velsigne Himmelen for det som blir gjort for å justere, ikke bare genene deres, men deres spesielle kontakt med deres guddommelige Jeg Er Essens! Så snart dere har tilbrakt den nødvendige tid i Lys-Kamrene er dere klare til å ta fatt på en rask opplæring i den fulle bevissthetens guddommelig etikette. Og først i det øyeblikket er dere helt og fullt klare til å komme sammen med slektningene deres fra Inner-Jorden og begynne arbeidet med å skape det som skal til for å danne en ny stjernenasjon. For øyeblikket er dere omgitt av planeter som ikke er mer enn en skygge av hva de en gang var. Disse verdenene er i ferd med å gjøre seg klare til et nytt miljø hvor de vil bli fylt med mangeartede økosystemer som omfatter både deres ytre og indre riker.

Denne nye stjernenasjonen vil bli senterpunktet i denne galaksen for konferanser som vil inkludere bokstavelig talt tusener av galakser i nærheten. En av deres roller vil bli å være vertskap for en myriade av livsformer og en hel hærskare av nye teknologier. Skaperen spredte sansende, følende liv over alt i fysikaliteten. Vår oppgave er å oppdage og samhandle med alt dette livet. Den guddommelige Kjærligheten og Lyset som vil komme til å strømme her er grunnen til at Gaia, etter å ha streifet omkring i denne galaksen i millioner av år, valgte dette planetsystemet fremfor alle andre. Himmelen beskyttet dette solsystemet mot inntrengere gjennom enda et årtusen. Vi koloniserte denne unike delen av galaksen for første gang for cirka 2 millioner år siden. Denne kolonien ble totalt ødelagt av de mørke og gjennom en påfølgende serie med omstendigheter fikk vi tillatelse til å kolonisere nok en gang, for ca. 900.000 år siden. Dere er, selvfølgelig, etterkommere av denne historien. Deres tid i mørket er over! Vi kommer for å passe på dere og sikre at transformasjonen deres til full bevissthet skjer som planlagt!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag med mange spennende ting å snakke med dere om. De første stegene i opprettelsen av et nytt penge og finanssystem har allerede skjedd. En massiv revaluering av alle verdens valutaer er underveis. Når denne er gjennomført, vil den rydde veien for fremveksten av nye, globale, gullbaserte pengesystemer. Denne operasjonen, sammen med nye og transparente reguleringer for bankdrift, er nok et tegn på at den gamle, korrupte måten å drive business på raskt vil forsvinne. De vil bli erstattet av et system som er mye bedre tilpasset den globale velstanden som Himmelen er klar til å rulle ut. Vi velsigner og takker alle i Åndeverdenen som er med å gjøre alt dette mulig. Våre bønner er blitt hørt. Dette er forløpere til guddommelig frihet og uavhengighet og et hellig levesett som raskt er i ferd med å manifesteres på det jordiske plan. Denne nye levemåten vil lede frem til en storslått gjenforening med vår galaktiske menneskefamilie.

Vi er voktere over en slektslinje som har overlevd de mørke og deres lakeiers ondsinnete planer og strategier. Se hva dere har oppnådd og fryd dere! Mange flere hendelser som vil transformere dette riket til Lys vil komme til å manifestere og forvandle dette riket til Lys. Dere er velsignet for at dere har kommet, det ene livet etter det andre, til denne dype avgrunn og brukt deres guddommelige evner til å fremelske det gode og forhindre at de mørke kunne triumfere. Dere er nå på en vei som er fylt med de siste forsvarsstillingene til de mange mørke som nå må formelt gi fra seg all sin makt og proklamere det uunngåelige. Når dette skjer, vil det vidunderlige Lyset som omgir dette riket bli enda klarere. Kjærligheten som stråles inn fra Himmelens myriader av velsignelser trenger på samme vis dypt inn i det jordiske plan. Helbredelsen av dette riket har begynt for alvor. En ny, hellig vei åpner seg etter hvert som de mørke nå endelig gir slipp på sitt knugende grep.

Vårt guddommelige oppdrag har fra begynnelsen av vært å velsigne dette riket og hjelpe dets folk når de begynte å vokse og påny ble klar over Lysets makt. Mange sjeler har nådd en høyverdig tilstand av nåde og blitt ett med Himmelen. Vi står som Mestere i denne mirakuløse transformasjonen som ble gitt til hver og en av oss når vi viste oss verdige til denne store heder. Vi tjener kun for å lette deres smerte og nå forberede dere til den mest vidunderlige dispensasjon som er innvilget dere av den Allmektige. Det er ikke mulig å overdrive betydningen av denne dispensasjonens natur og hvordan dere blir gjort klare til en aldeles utrolig reise. Full bevissthet er en tilstand i hvilken det åndelige fullt integreres med det fysiske. I dette magiske øyeblikk blir dere helbredet for alt og blir fullverdige medlemmer av Himmelens hær. Dere er i Himmelens tjeneste og ser verden i et helt nytt Lys!

I dag fortsatte vi vår oppgave med å informere dere om hva som foregår og forberede dere til fremveksten av en helt ny virkelighet. I dette nye riket vil dere møte deres forfedre og “bryte brødet” med hele den galaktiske menneskeheten! Kort sagt er dere i ferd med å avslutte deres nåværende reise og begynne en ny en sammen med deres brødre og søstre fra hele menneskeslekten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge