Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - September 26, 2012

September 26, 2012

5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen med mere informasjon som vi ønsker å dele med dere. For øyeblikket er deres pågående kroppslige oppstignings program midlertidig satt på vent, etter ordre fra Himmelen, mens en serie med tidskollaps-punkter iverksettes i innspurten på deres Gregoriansk år. Disse tidskollaps-punktene representerer den korsvei ved hvilken alle alternative tidslinjer blir integrert i deres nåværende oppstignings-virkelighet. Fordi dette er den eneste virkeligheten som skal forstette inn i 2013. Denne prosessen hvor tiden kollapser kan forårsake svingninger i Jordens energifelt og forårsake ubalanser i deres fysiske kropper. Ennvidere vil denne prosessen redusere de alternative scenarioer som den mørke kabalen har tilgjengelig i sine forsøk på å finne en vei utenom den guddommelige plan. Disse tidskollapsene blir effektuert av Tidsgudene i den hensikt å forberede deres rike til en grasiøs entré inn i den Ene Nye Virkelighet. Disse sammenbruddene i tiden kan avstedkomme ulike fysiske bivirkninger hos mange av dere, som kan omfatte hodepine, smerter i nakke og rygg, og ulike smerter i arm og benmuskulatur. Disse ubehagene er kun midlertidige, men Himmelen har bedt oss om å ta en pause i arbeidet med deres kropper for å kompensere for den ekstra belastingen dere vil oppleve i løpet av denne tidskollaps-perioden.

Nye strukturer for hvordan samfunnet opererer i denne virkeligheten holder på å manifestere seg, men de er enda ikke synlige for den uinformerte. De mere sensitive blant dere føler at ”det ligger noe i luften”. Og dette ”noe” er en etablering av de nye energi-nettverkene i deres ulike lokal-tids dimensjoner, som vil presipitere den nye virkeligheten dere så lenge har blitt lovet. Vår oppgave er å sørge for sikkerheten til disse nye strukturene og bistå i deres formelle manifestasjon i de lokale energifelt som styrer denne virkeligheten. Denne operasjonen har nå fått høyeste prioritet. Vi har sett den mørke kabalen forsøke å få avledet disse endringene gjennom bruk av esoteriske våpen som de har ervervet seg mange tiår tilbake. Vi har plukket disse innretningene fra hverandre og ved hjelp av våre mottiltak har vi gjort deres ”mind-control” og psykisk manipulasjons-utstyr ubrukelig. De mørke sjelene er nå i en enda høyere grad av panikk, for nå kan de se at vi forbereder spesielle tiltak for å ytterligere avgrense deres muligheter til å bruke sin negative energi til å skape trøbbel. Dette vil snart iverksettes. Vårt primære mål er fortsatt at denne virkeligheten prosesserer sine nye energifelt før slutten av desember i dette Gregorianske år, ettersom dette vil gjøre det mulig for de tilsvarende nye samfunnsstrukturene å komme smidig i funksjon.

Denne datoen sent i desember markerer det øyeblikk da deres klode passerer et spesielt punkt på sin ferd gjennom galaksen. Deres sol, som alle andre stjerner i galaksen, roterer omkring den galaktiske kjerne og passerer ulike punkter underveis. Disse punktene kan kalkuleres ved hjelp av en formel som ble gitt til det gamle Olmec-folket for mer enn seks tusen år siden av gjester fra Pleiadene. Disse pleiadianske vitenskapsmennene overlot Olmec’enes Tidsguder et verktøy til å etablere en kalender som teller ned til det store skiftet i denne virkeligheten. Disse hellige vitenskapsdisipliner ble også andre Tidsvoktere innviet i og ble således det helligste av alle Mayaenes daglige ritualer. Det er til deres ære at vi har brukt denne kalenderens regnemåte for å angi datoen på våre budskap til dere. Det nøyaktige tidspunkt for begynnelsen av dette skiftet vil bli gitt dere om kort tid. Vitenskapsmennene fra Pleiadene og Andromeda, som er de verdige etterfølgere etter dem som brakte denne kunnskapen til Jorden, føler seg svært beæret over at denne hellige dato snart skal avsløres for dere.

Dette Gregorianske året skal ende kort etter at dette kronologiske og åndelige fenomenet finner sted. Svært snart etter det har vi planlagt en rekke begivenheter som vil være startskuddet for en helt ny fysisk virkelighet for dere. I denne har vi til hensikt å gjøre virkelighet av den fullstendige avsløringen, så vel som å sette i gang forandringene i måten deres verden fungerer. Den mørke kabalen vet at deres herredømme over Jorden er tynnslitt, og i sannhet, så er sammenbruddet i deres gamle virkelighets energimønster i full gang. De kraftlinjene og –feltene som skal erstatte det gamle, venter bare på at Himmelen skal manifestere dem. I mellomtiden forbereder våre skip på samme måte nye energi-nettverk på alle planetene i deres solsystem, så de skal være klare til det store skiftet. Denne tiden er svært nær. Vi forventer imidlertid at de mørke sjelene vil fortsette sine barnestreker helt til de blir regelrett fjernet fra makten. Dette også er nær forestående, og våre kommunikasjonsteam arbeidet tett sammen med vår allierte for å fastsette datoen for dette. Vi vil snakke mer om dette i senere meldinger.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag med mer nytt om hva som skjer. For øyeblikket holder deres virkelighet på å ramle overende. De energipunktene som holder dens strukturelle integritet på plass, har begynt å utvikle et nytt nettverk av energifelt og –linjer og vi er blitt fortalt at de kan manifestere seg globalt når som helst nå. Dette gjør at den mørke kabalen nå virkelig kan se at deres teknologier ikke lenger kan holde tilbake denne tidevannsbølgen av forandring. Den Hellige Ånd har berørt hver lille del av denne hellige kloden og satt i gang en rekke begivenheter som smidig vil lede oss på plass i en ny virkelighet. Tiden, som dere kjenner den, er i kontinuerlig forandring og avføder vidunderlige virkninger på Solen og alle dens datterplaneter, og Jorden er intet unntak. Dere har alle lagt merke til de uvanlige værmønstrene, som er et resultat av at jet-vindene* er forskjøvet, med kjempenedbør og stormfloer og uvanlig vind- og værfenomener over hele kloden. Alt dette er forvarsler om en ny tid for deres rike – et øyeblikk der de mørke sjelene omsider er satt ut av spill av Lyset.

Alle våre medarbeidere arbeider målrettet mot dette guddommelige øyeblikk som er fastsatt ved Himmelens dekret. Vi kan se at den mørke kabalen desperat forsøker å gripe øyeblikkets muligheter til å skape et globalt kaos for å på en eller annen måte å stanse fremmarsjen av denne himmelske bølge av forandring. Vi forstår dybden av den desperasjon som har grepet deres tanker, og vi ser den springe desperat omkring som mus på et synkende skip, fortvilt på leting etter en måte å komme seg om bord i en eller annen slags livbåt, men det er alt forgjeves. Tiden er inne for dem nå til å erkjenne sin fallitt og gi seg over til sin guddommelige skjebne. Tiden har kommet for hver og en av dem å ”gi slipp på alt sammen” og akseptere at de er del av et ufattelig stort skifte i bevissthet som bølger ustoppelig frem og finner veien inn i hver eneste dal og avkrok på denne vidunderlige kloden.

Vi følger i glede med på at ulike elementene i denne overordentlig kompliserte operasjonen kommer til syne og finner sin plass, som om de var ledet av en usynlig hånd. Denne oppbyggingen har Himmelen bukt mange årtusener på å gjøre til virkelighet for dere. De mørke sjelene ante nok ikke at det var en så ufattelig stor endring på gang. Hvert eneste tiår har vi drevet prosessen fremover ved hjelp av vår intensjon og hellige ritualer. Himmelen på sin side anerkjenner det vi gjør ved å stenke stadig flere velsignelser over det arbeidet vi utfører, og intensiverer den stråleglans som i sannhet er vår guddommelige verden. Vi ber dere om å la Himmelen få vite at dere ser og gleder dere over dette, med spesielle velsignelser hver gang dere mediterer, er i bønn, eller utfører et hellig ritual for det vidunderlige Lys i det evige Skaperverk. Vi fylles av glede over det som skjer på Jorden og vi takker nåden og den Himmelske Skapers Kjærlighet.

I dag fortsatte vi med våre meldinger til dere. Vi takker dere for deres støtte og for deres vidunderlige bønner og meditasjoner som hjelper oss raskt fremover mot en ny virkelighet. Det guddommelige øyeblikk vi alle har ventet på er kommet! Vi vil om kort tid bevitne begivenheter som vil endre hele deres verden på en positiv måte og for alltid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge