Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - September 19, 2012

September 19, 2012

11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen. Deres verden er fortsatt midt oppe i konflikten mellom den mørke kabalen og våre allierte på Jorden. Vi bruker våre ressurser til å tøyle kabalistene, men like fullt fortsetter de å gjøre alt de kan for å lage kaos, med ulike angrepsvinkler, og målet for det hele er å destabilisere arbeidet til våre allierte eller å få satt i gang en krig i full skala. For eksempel har de hisset opp Midt Østen og skapt situasjoner som tidligere ville forårsaket alvorlige diplomatiske kriser. I kjernen av det hele står USA’s regjering og deres ”venner” med spesielle interesser. Vi har sendt diplomatiske utsendinger til Midt Østen og vi har arranger en rekke møter med USA’s regjering for å understreke våre krav om at krig ikke kan godtas. I samme ånd signerer vi møtene med de regionale makthaverne i Midt Østen og disse vil fastsette en grunnleggende fremgangsmåte for å løse krisen i Syria. Vår hensikt er å begynne å løse denne situasjonen med å finne en løsning på de nåværende problemene og vi holder også et våkent blikk på vanskelighetene i forbindelse med Iran. Ettersom de nye statsledelsene om kort tid skal på plass, ønsker vi å etablere, slik at det ikke finnes noen tvil, de parametre som må gjelde for en ny æra med fred.

Freden skal danne basis for det nye økonomiske systemet og for Avsløringen. Hensikten med vår formelle ankomst er at vi da blir i stand til å arbeide åpent med alle regjeringene og med dere. En serie med offentlige kunngjøringer vil informere dere om nødvendigheten av en overgang fra en verden styrt av den mørke kabalen til en verden som er fri for alle de innfløkte maktmekanismer og løgner som fører til krig, hat, splittelse og en økonomi basert på gjeld og knapphet. Dere er på vei inn i en overgangsperiode hvor dere vil begynne å ta inn over dere de grunnleggende sannheter om deres historie, deres opprinnelse og deres strålende fremtid med full bevissthet. Vi kommer som representanter for Himmelen for å bistå med denne transformasjonen. Vår første kontakt med dere vil veilede dere inn på en vei som bokstavelig talt kan ”transformere” dere til full bevissthet. For å kunne få til dette, måtte vi ta kontakt med deres naboer i Agartha for å klekke ut en måte å realisere disse ambisiøse mål. Det innebærer at vi til å begynne med må operere bak scenen med våre viktige oppgaver, og senere som deres partnere i full åpenhet, for å gjennomføre den massive omvandlingen av deres globale samfunn.

Alle disse ulike operasjonene er bare halvparten av de oppgavene vi er her for å gjøre. En annen del er å forberede dere fullt ut til å bli integrert i den Galaktiske Føderasjon av Lyset. For øyeblikket er det Agarthanerne som er de eneste representanter for Jorden i det Høyeste Føderale Råd – en rolle de har hatt siden deres solsystem ble medlem for ca. 50.000 år siden. Fremveksten av Atlantis og dets påfølgende undergang, skapte en del vanskeligheter i forbindelse med dette medlemskapet. Det som er i ferd med å skje er at dere som lever på overflaten skal gjenforenes med folket fra Innerjorden og dette vil legge grunnen for at deres solsystem igjen kan komme til bake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Samtidig vil det være instrumentelt for å føre deres stjerne-nasjon tilbake til sin tidligere glans. Når denne stjernenasjonen er gjenoppbygget, har den fått tildelt en rekke oppgaver av Himmelen. Dere, som Jordens folk, har det som skal til for å forsegle den galaktiske fred og tilby en vakker lokalitet for de pågående konferanser med våre tallrike intergalaktiske naboer. Mange av våre venner langt bortefra har reist hit fra andre galakser for å bevitne deres tilbakevenden til full bevissthet.

Det dere er i ferd med å gjøre er svært uvanlig. Vi har sett dere vokse raskt i bevissthetsnivå og styrke gjennom de to siste tiår. Det er ingen liten bragd å vinne over en makt som har hersket så nådeløst i så lang tid. Vi hedrer dere for deres mot og besluttsomhet og nå har dere ervervet dere tilstrekkelig visdom til at dere på terskelen til en enorm suksess! Nå er det vår tur til å bruke vår ekspertise og teknologi for å bistå dere med å fullføre det som dere så nær har oppnådd på egen hånd. Himmelen forstår til fulle hvilke arrogante idioter deres herskere, den mørke kabalen, i sannhet er. Vi har måttet kjempe uopphørlig for å oppnå deres respekt og måttet bevise vår teknologiske overlegenhet, for i det hele tatt å kunne påvirke disse stabeisene. Og vi har måttet bruke disse evnene til fulle når det har vært nødvendig. Våre allierte er nå helt avhengige av oss for å fullføre det som de så modig har satt i gang. Vi har til hensikt å benytte et antall teknikker for å overtale den mørke kabalen til å overgi seg formelt. Den guddommelig fastsatte tid er kommet, for å føre deres overflateverden gjennom overgangsfasen og frem mot et rike i fred, Kjærlighet og velstand.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere og vi kommer med flere gode nyheter! Programmet med å fremme det nye økonomiske systemet gjør fremskritt over hele verden. Våre medarbeidere er i ferd med å utvide planene for hvordan elementene i dette nye systemet åpent skal introduseres for dere. Disse programmene innebefatter å etablere et system for velstand og gjeldsettergivelse. I hemmelighet har vi informert mange regjeringer, som for øyeblikket er under voldsomt press fra verdens bankinstitusjoner, om å være tålmodige og ikke gi etter for den økende trussel om tvang som kommer fra den mørke kabalen. Denne brutale makt-taktikken vil komme til opphør i det øyeblikk den nye edelmetall-baserte systemet blir avduket. I tillegg har vi satt tilside en del valutaressurser for å omgjøre deres gjeld til velstand. Det er av avgjørende betydning at N.E.S.A.R.A. blir kunngjort i USA og implementert globalt. Vi har instruert de som skal forme overgangsregjeringene om å følge de ulike retningslinjene i N.E.S.A.R.A.

De som har ansvaret for de globale lagrene av edle metaller er i ferd med å gjøre klar de programmene som danner basis for det nye systemet. Dette systemet består av et antall regionale valutaer som vil tjene som hoved-instrumentene i økonomisk samarbeid og handelsvirksomhet. Når de er i sirkulasjon, vil disse primær-valutaene fungere som det stabiliserende element som vil sikre at det blir slutt på den massive inflasjon som karakteriserer deres nåværende system og som har vært en pest og en plage i samfunnene deres så lenge. Dere må også huske på at dette kommende finanssystemet bare er ment for å være et overgangs-instrument på veien mot et pengeløst samfunn, og for å skape en usvikelig og permanent velstand for alle. I tillegg vil vår familie fra stjernene gi oss teknologien som vil sørge for mat, bekledning og bosted for hele planetes befolkning. Hensikten er å bevege seg fra dagens tilstand med sjokkerende nød til en sann spirituell og fysisk overflod, fordi dette er et avgjørende steg på deres åndelige reise.

Våre velsignede Sjeler i Himmelen forbereder også en serie kunngjøringer på den globale scene, som vil bli gitt så snart de nye interimsregjeringene er på plass. Himmelen ønsker at alle skal være i en tilstand av glede og føle tillitsfull ro i forhold til de nye omstendighetene som er i ferd med å manifestere seg på planeten, fordi disse gjennomgripende forandringene vil ha potensial til å være sjokkerende for mange. Med tanke på dette, har det vært foreslått at en spesiell serie med begivenheter skjer i forkant av denne nye epoken for menneskeheten; disse har man blitt enige om og en katalog over disse begivenhetene har blitt skissert. Vi har også bedt våre medarbeidere om å utføre forandringen på en mild og spesifikk måte. Scenarioet er nå i ferd med å bli satt i gang og vi venter at disse kunngjøringene om kort tid vil bli viden kjent for dere.

I dag gav vi dere flere detaljer om hva som er i ferd med å bryte frem rett foran øynene på dere. Vi er alle fullt dedikert på den første kontakt og disse begivenhetene som vil komme i forkant. Slutten på dette Gregorianske år er bare starten på de begivenheter som skal bringe dere tilbake til full bevissthet. Tiden for deres nye virkelighet er kommet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge