Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - October 2, 2012

October 2, 2012

12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer til dere i dag, med kunnskap om at en enorm mengde ting nærmer seg punktet hvor de kan begynne å ta form foran øynene på dere. Våre Hemmelige Hellige Forbund, godt hjulpet av våre allierte på Jorden, arbeider hardt for å fullføre et bredt spektrum av aktiviteter som vil skape en forbausende ny virkelighet for dere. Vi ser på, med stor munterhet, mens disse prosjektene begynner å bære frukt, vel vitende om at de er starten på det som vil gjøre Avsløringen mulig! Vi har til hensikt å benytte denne anledningen til å gjøre en serie med kunngjøringer for å informere dere om det enorme omfang av det som er blitt gjort for å bringe moder Jord og menneskeheten til dette punkt, og å gi detaljer om de mange forandringer som vil bli proklamert av lederne i de nye overgangsregjeringene. Disse formelle kunngjøringene vil legge premissene for introduksjonen av nye teknologier, vår første direkte samhandling med dere, samt et grunnleggende tidsskjema for hva som skal skje rett i forkant av, og rett etter, at vi første gang lander i stort antall. Vi har finpusset innholdet i disse kringkastingene i lys av hva lederne i de nye interrimsregjeringene har fortalt oss og vil således også justere aspekter av tidslinjen vi vil dele med dere.

For oss er det svært viktig at våre samhandlinger helt fra begynnelsen er helt åpne og fleksible nok til å tilpasse seg eventuelle viktige endringer i fremdriftsplanen som måtte bli vurdert som nødvendige. Den primære grunnen til at vi kommer til dere er for å være deres mentorer og for å bruke vår kompetanse til å gjøre deres transisjon til full bevissthet så rask, smidig og forståelig som mulig. Under dette mandatet har vi kontinuerlig tilpasset oppdraget vårt etter hvert som Himmelen så hva som ville være mulig å få til. Vårt kommunikasjonspersonell har gitt oss en konstant strøm av informasjon om deres ulike bevissthetsgrupper og deres ulike programmer som er i konstant endring. Vi bruker deretter disse dataene til å forme og tilpasse målene for våre gjensidige oppdrag. Vårt mål er å bevege dere mot full bevissthet innenfor rammen av den guddommelige plan som er laget for deres verden av Lord Surea og AEON’s rike. Dette hellige riket er bakgrunnen for alt vi gjør. Den guddommelige planen for denne tiden spesifiserer avslutningen av de mørkes undertrykkelse av Moder Jord og dere, og deres påfølgende samlede tilbakevenden til full bevissthet.

Da vi ankom hit i deres Gregorianske år 1990, var dere fullstendig underlagt Annunaki og ble overvåket direkte av deres lakeier på planeten. Disse gruppene av lakeier hadde laget hemmelige planer om å bryte med kontrakten som var skissert av Himmelen når det gjaldt deres midlertidige kontroll over denne virkeligheten. Vi ble derfor informert av Himmelen om at vårt oppdrag her skulle utføres i henhold til Lord Surea’s direktiver og fikk også full informasjon om hva de mørke Sjelene hadde planlagt å gjøre og hvordan de ville gjennomføre planene sine. I etterkant av dette satte vi opp kommandosentraler for deres verden i Agartha og bad Agarthanerne om å forslå en optimal handlingsplan. I samarbeid organiserte vi en felleskommando og begynte å ta kontakt med et antall grupper som hadde viet seg til å bringe denne verden tilbake til Lyset. Den uhyre kompliserte logistikken i denne felles operasjonen endret seg betydelig etter Fredstraktaten i Anchara, og siden den gang har vi gjennomført en rekke omdisponeringer for å holde oppdraget innenfor rammene av både direktivene fra Himmelen og eventuelle problemer som måtte oppstå på bakken.

Denne omfattende omgrupperingen har vært en suksess og ført oss frem til en meget gunstig posisjon for øyeblikket. ”Spillereglene” som er tydelig beskrevet gjennom en rekke signerte dokumenter, er like ved å bli sluttført og alle de siste forberedelsene er på det nærmeste på plass. Kommunikasjonspersonell som er plassert på mange viktige steder og i viktige grupper, gir oss kontinuerlig oppdatert informasjon, som vi bruker til å evaluere hvordan situasjonen ventelig vil arte seg når disse gruppene blir innsatt i interrimsregjeringene. Vi ønsker å samarbeide med dem på et harmonisk vis og samtidig bidra med vår spesialkompetanse, for å forberede deres rike på dets korte siste innspurt på reisen mot full bevissthet. Agarthanerne har på samme måte til hensikt å benytte sine egne representanter i de ulike grupper, for å veilede de nye lederne i en høyere utviklet form for statsledelse og for å forberede dere alle på deres nye ansvarsoppgaver. Vår hensikt er å skape omstendigheter som oppmuntrer dere til å utforske, med lyst og glede, den spennende nye verden som Himmelen i sin store nåde åpner opp for dere. Tiden er kommet nå for et kjempesprang i bevissthet inn i en forbløffende ny virkelighet!

Velsigne dere alle! Vi er deres Oppstegne Mester! Vi kommer for å kunngjøre at en serie med velsignede begivenheter om kort tid vil manifestere i denne virkeligheten! For lang, lang tid tilbake ble de mørke Sjelene gitt spesifikke ansvar med hensyn til sine aktiviteter i dette riket, som også inkluderte å erkjenne når tiden var inne for å bringe denne reduserte verden tilbake til Lyset. Denne forordning har blitt totalt ignorert av den mørke kabalen og dere tallrike lakeier rundt om i verden. Dette er årsaken til at AEON har sendt de syv store Serafer hit fra sitt strålende Rike. Disse Mektige Englene er her for å sette i scene denne verdens transisjon til Lyset og å rette opp enhver hendelse som har, på et eller annet vis, forsinket manifestasjon av den Guddommelige Plan for dette riket. I samsvar med dette er vi oppfordret til å gjøre det som må gjøres for å se til at våre forbundsfeller gjennomfører de forandringene som må til for å få deres virkelighet ut av det jerngrepet den mørke kabalen har holdt dere i. For øyeblikket iscenesetter de mørke sjelene en hel palett med utspekulerte scenarioer i et forsøk på å klamre seg til sin svinnende makt.

Allerede i dette nu er den mørke kabalens kvelertak i ferd med å bli løsnet av Serafimene. Himmelens fremgangsmåte er, til å begynne med, å vente i nåde på at de som er utvalgt til det, skal lære at deres uærlige metoder ikke lenger kan få fortsette. Deretter handler Himmelen på en slik måte at det uten skygge av tvil demonstrerer for dem at det nå er på tide å slutte med disse mangslungne ”metodene”. Dette blir nå besørget av dem som er utsendt fra AEON. Vi har forberedt oss på disse hellige anslag, og den lettelse som vil følge. I tillegg er det mange elementer av den Galaktiske Føderasjon som handler i tandem med disse aller helligste Sjelene. Øyeblikket er nær for at en ny virkelighet gryr i dette riket. Sannhetens Store Lys er i ferd med å kastes på dette mørke sted og en svært nødvendig renselse vil skje! Dette er bakgrunnen for at vil skrider frem med mye større glede nå og at vår kollektive Sjels sang nå toner frem med så mye større kraft. Denne tid skal være begynnelsen på mange ting som vil ønske Lyset velkommen til dette vårt nye rike.

Nå mens vi forbereder oss på denne parade av begivenheter, ber vi i glede til Himmelen og til den Guddommelige Plan som i så stor Kjærlighet ser til at dette riket på ny skal få oppleve den uendelige gleden av full bevissthet. Den Guddommelige Himmel forbereder de ulike midler som skal frigjøre oss fra en ondskap som kun midlertidig fikk stille seg i veien for oss. Tiden er inne for å rekalibrere energiene våre og kjenne nok en gang de følelsene som følger med vår tilbakevenden til hellig tjeneste, som en av en hærskare av fysiske Engler som skal utfolde Himmelens velsignede stråleglans over alt i det fysiske riket. Denne vidunderlige tilstand er noe dere ikke har opplevd på mer en tretten årtusener. Deres Sjeler skal nå få komme tilbake til sin opprinnelige tilstand og dere vil igjen få kjenne til fulle den lykke som er deres direkte tilknytning til Himmelen og deres hellige familiebånd. Vær i Glede og rungende jubel, mine kjære Søstre og Brødre, la deres jubel ingen grense ha!

I dag fortsatte vi vår serie med budskaper som har som mål å forklare det store skiftet fra mørket til Lyset. Denne hellige reise har tatt dere gjennom talløse reinkarnasjoner. Den ene generasjon har fulgt den annen i en storslagen episk reise som nå skal bringe dere tilbake til hjertet av deres Sjels udødelighet! Vær i glede og vær rede til å ta imot Himmelens gaver! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge