Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - March 26, 2013

March 26, 2013

5 Men, 3 Mac, 9 Eb
Dratzo! Vi kommer igjen! Vi kommer for å forklare hva vi for tiden gjør og hvorfor det ikke har manifestert ennå. Som dere tydelig kan se omkring dere, så er de mørkes lakeier fortsatt ved makten rundt om på denne dyrebare kloden. Vi har arbeidet hardt for å skape en allianse mellom våre hellige, hemmelige allierte og oss selv, og denne unionen har bygget opp et nytt pengesystem og sikret enorme mengder av gull og sølv, som ikke har vært registerført, slik at pengesystemet har et realverdibasert fundament. I tillegg har vi lagt grunnen for et nytt banksystem og ferdigstilt de juridiske instrumenter som setter en stopper en gang for alle for de store bankenes tyranni, ettersom det er helt avgjørende at denne globale, blekksprutliknende institusjonen ikke lenger skal kunne suge livskraften ut av verdens økonomier. Ennvidere vil et nytt internasjonalt system for statsledelse bli iverksatt om kort tid. Den endelige avgjørende ord i alle ting som har med dette scenarioet å gjøre er det Himmelen som har. Den avtalen mellom Lyset og mørket som ble effektuert for omtrent 13000 år siden, er i ferd med å utløpe og en serie med begivenheter på himmelen vil sette sluttstrek for denne avtalen og dermed eliminere de forhold som har holdt dere ”som slaver med en begrenset bevissthet”. Denne rekken av begivenheter er nå underveis og vil om kort gjøre det mulig for en ny æra i å begynne i deres verden.

et er ikke milde ord vi bruker overfor de mørke når vi slår fast for dem at deres tid ved makten er i ferd med å ende. Det at vi dukker opp overalt rundt planeten i stadig større antall innvarsler den tiden i den guddommelige planen, hvor vårt personell skal slå seg sammen med våre hellige allierte og sørge for anholdelsen av dem som har holdt de mørkes brutale regime ved makten i årtusener. De som har tråkket dere ned på så mange vis, skal nå endelig stå til rette for det de har gjort. Vi forteller dem daglig at det er laget en liste som har blitt distribuert til våre ulike allierte, for vi ønsker at de skal være fullt ut informert om alle aspekter av det som vil innvirke på deres umiddelbare fremtid. Fremfor alt understreker vi for dem at den siste nedtellingen på Himmelens klokke vil begynne om kort tid og i tillegg at alle deres iherdige forsøk på å få globale konflikter til å flamme opp slett ikke vil få lov til å lykkes. Og likevel holder disse menn og kvinner fortsatt på med sine strategiske planer for å utløse nettopp et slikt forferdelig scenario. De er fortsatt like fast bestemt som noen gang på å bruke alle midler de har til rådighet for å oppnå det de ønsker. På grunn av denne ytterste stahet gir de ikke Himmelen noe annet valg enn å fjerne dem slik at de ikke vil kunne ha noen ytterligere innflytelse her på Jorden. Dette vil sørge for at alt som har vært forberedt gjennom så lang tid endelig kan se dagens lys!

Hverken vi eller Himmelen har kunngjort tidspunktene for avsløringen og forandringene, men denne guddommelige begivenheten trenger ikke være kjent for at den skal kunne skje. Faktum er at denne serien med himmelske kunngjøringer vil skje plutselig og fortsatt ikke vil bli kunngjort av Himmelens ledende krefter. For lenge, lenge siden la de mørke dere i lenker, biologisk sett, og fikk dere til å tro at deres rett til å herske over dere var permanent. Men slik er det ikke! Den hellige hensikt med at dere skulle erfare dette var at dere skulle erverve førstehånds innsikt og erindring om mørkets natur. Denne innsikten kommer til å tjene dere vel, når den smelter sammen med deres iboende evner, som dere snart skal gjenerverve, i arbeidet med å omvende de ulike medlemmene av Anchara Alliansen til Lyset. Det er disse spesielle egenskapene deres som gjør at disse tidligere mørke stjerne-nasjonene er så ivrige etter at dere skal komme i gang med dette eksepsjonelle og hellige oppdraget, et oppdrag som skal bringe sann og varig fred i Melkeveiens Galakse. En imponerende flåte av ulike skip fra denne Alliansen, venter rett utenfor grensene av solsystemet deres på at dere skal få tilbake deres fulle bevissthet, så vær rede og vit at den store omvandlingen av deres virkelighet ligger rett foran dere!

Det er så uendelig mye som dere må forsøke å få inn i hodet i den nærmeste fremtid og vi ønsker å forberede dere så godt det er mulig allerede nå. Vi overvåker nøye de mørke regjeringene i verden og følger nøye med på hvordan de bruker sin verktøykasse med tricks for å manipulere dere. Deres svikefulle og forføreriske metoder har blitt svært finslipte gjennom årtusenene: nyhetsmediene deres rapporterer entusiastisk om at økonomien er i ferd med å komme på rett kjøl igjen, samtidig som deres forbundsfeller legger alt til rette for et fullstendig økonomisk krasj som har til hensikt å kaste dere hodekulls ut i krig, diktatur og andre assorterte begredeligheter. Hvert eneste av deres politisk-økonomiske instrumenter er bare verktøyer for å trekke slør for øynene deres og den samlede effekten av dette er som et skyggespill hvor all handling i realiteten er nøye iscenesatt og følger et forhåndsbestemt manus. Dere tror at forestillingen er ekte, og dette gjør at dere utvikler oppfatninger og tro som er svært nyttige for de mørke og deres lakeier. På grunn av deres oppfatninger og tro, vil mange av dere bli sjokkert når de nye regjeringene gjør slutt på denne nøye planlagte økonomiske undertrykkelsen. Og som om ikke dette var nok, så vil dere også måtte være åpne for hva våre hellige allierte har å fortelle dere, ettersom det er dette som vil lede til deres frigjøring og en ny tilstand av permanent velstand for alle!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med noen vidunderlige nyheter fra våre oppdragsgivere i Himmelen. Begivenheter er i ferd med å begynne, som om kort tid vil lede til en ny æra av Kjærlighet og Lys for deres verden. De mørke dro dere inn i sitt mørke rike for neste 13000 år siden og brakte dere elendighet, slaveri og stadig større grad av fortvilelse. Nå er denne tiden over! En ny epoke vil bringe med seg deres frigjøring fra de mørke riker og deres transformasjon til fullt bevisste Lys-Vesener. Denne transformasjonen vil formelt begynne med innsettingen av de nye regjeringene i verden som vil arbeide for alles beste. Himmelen har instruert oss til å se på de utvalgte dagene foran oss og forberede et budskap som skal kunngjøres av våre hellige forbundsfeller. De er nå i ferd med å utforme dem og vil kunngjøre dem om kort tid. Som alltid kan vi ikke gi en eksakt dato, men vi er fast besluttet på å kunngjøre dette for dere på den datoen vi har valgt ut. Inntil da holder vi øye med himmelen i frydefull forventning, i full visshet om at frihetens tid kommer nærmere for hver dag som går.

Som vi har fortalt dere før, vil våre samarbeidspartnere kringkaste en serie med spesialbudskap som vil rede grunnen for at vi kan komme i full åpenhet til dere. Vi vil dukke opp over hele planeten og begynne et omfang av generell kunnskapsformidling som vil synliggjøre de omfattende løgnene og virkelighetsforvrengningene som med omhu har skapt de dogmene de mørke har benyttet for å forhindre dere i å få vite om mange hellige sannheter. Disse sannhetene, som vi vil kaste lys over, vil være svært vidtfavnende. De vil begynne med Ånden og Kjærlighetens natur og fortsette med å introdusere kunnskap som vil forberede dere til det underet som tilstanden av full bevissthet er. I bunn og grunn er vi menneskehetens veivisere og våre budskap er nøkler til en guddommelig skjebne som hver og en av dere er eslet. På et passende tidspunkt har Gaia til hensikt og komme sammen med dere i forvandlingens øyeblikk og integrere alle elementer av seg selv til ett forent og storslagent rike av Lyset.

Det er dette forente rikets stråleglans dere vil våkne til når dere får tilbake deres fulle bevissthet. På det tidspunkt forandrer vår rolle seg og vil bli, til å begynne med, deres himmelske tilsynsmenn. Vår oppgave er å veilede dere på kjærlig vis gjennom deres første dager som hellige Lys-Vesener. Når den tid kommer vil vi la dere få innsikt i de enorme riker som finnes i de høyeste regioner av fysikaliteten. Dere vil få del i disse rikenes visdom, hvilket vil forberede dere til deres første oppdrag i hellig tjeneste for Lyset. Galaksen deres har behov for spesielle tiltak og mirakler som vil forvandle den for alltid. Galakse etter galakse venter på deres enestående talenter og evner! Dere skal være med å skape de instrumenter som vil hjelpe Himmelen i utfoldelsen av den Allmektige Skaperens plan for dette skaperverket. Og det vi beskriver for dere er kun den blotte begynnelse på de undere som ligger foran dere!

I dag snakket vi om det som om kort tid skal skje. Dere er et fabelaktig kollektiv som gjennom de mørkes ondsinnethet har blitt ledet på gale veier og gått dere bort en stund. Nå er tiden inne for at dere skal bli gitt de sannheter som vil lede dere tilbake på deres hellige vei. Sammen vil vi omgjøre denne virkeligheten og utforme et sant rike som i alle aspekter er dedikert til Kjærlighet og Lys. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge