Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - April 2, 2013

April 2, 2013

12 Ik, 10 Mac, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi! Deres verden gjør stadig fremskritt på veien mot morgengryet for en ny epoke for alle menneskene på Gaia’s overflate. Det spesifikke gode arbeidet som Himmelen utfører fremskynder dette øyeblikket! Vi er kommet for å bekrefte dette og gi dere bedre kunnskap om hva som er i ferd med å skje. De mørke makthaverne nyter til fulle sine siste øyeblikk av makt. Deres arroganse er så stor at de kollektivt har besluttet å gi blaffen i konsekvensene av deres siste handlinger. Det de er på jakt etter er en eller annen tilspisset konfliktsituasjon som de kan bruke for å skape global krig. Våre slektninger fra Agartha leder an i kontaktteamene våre som jobber uopphørlig for å hindre at dette skjer. Denne innsatsen vil lykkes, ettersom de mørke ikke forstår hvordan vi kan greie å hindre dem i å oppnå sine aldeles avskyelige mål. Men vi forstår hvordan de mørke tenker og handler, og finner dermed de beste måtene å forhindre at de lykkes disse planene sine. Parallelt med denne svært viktige innsatsen, så holder vi også på å legge til rette for et scenario for hvordan deres globale styresmakter kan forvandles til slik statsledelse som vi har beskrevet for dere. Dette er en sak som nå krever deres oppmerksomhet.

Det å endre styresettet eller måten statsledelsene utøver sine oppgaver, er stikk motsatt av det som er vanlig i hele verden. Vanligvis er alle klodens regjeringer influert av den lokale mørke kabalens handlinger. Disse gruppene følger de avtalene de gjorde seg i mellom, over hele verden, med hensyn til hvordan deres kommende historie skulle utfolde seg. Det finnes ikke noe rom for at andre skal kunne få innflytelse i dette nåværende systemet av intoleranse, ekstrem rikdom og den vedvarende følelsen de har av å være allmektige. Det vi er i ferd med å gjøre vil ikke bare setter en stopper for denne virksomheten, men i tillegg, hvilket er mye viktigere, omforme den fullstendig. Vi har støttet de gruppene som har utfordret dette systemet og gjennomført en hel rekke juridiske prosesser for å bringe det i kne. På denne måten har vi, gjennom et utall subtile rettslige seire, bevist at disse statsledelsene har overskredet alle grenser og blitt til de grader og helt åpenlyst illegale. Våre venner har således gitt oss det våpen vi trenger for å skyve disse makthaverne ned fra sine maktposisjoner og erstatte dem med interimsstyrer som kan forberede grunnen for det som virkelig vil bli frie valg, og således statsledelser som virkelig er genuint opptatt av deres reelle behov!

I tillegg til dette kommer et system av særskilte globale fond som er under forvaltning av Quan Yin i Østen og Grev St. Germain i Vesten. Disse enorme finansorganisasjonene vil på det rette tidspunkt utløse midler som vil gjøre et nytt finanssystem mulig. Dette systemet har i all hemmelighet blitt utformet av en gruppe individer knyttet til en klar strategi om å få en slutt på det nåværende illegale banksystemet og gjøre det mulig for permanent velstand for alle over hele kloden å manifestere. Denne nye virkeligheten vil bli presset gjennom ved hjelp av en verdensomspennende avsløring som vil føre til arrestasjoner og anholdelse av lederne og lakeiene til denne mørke kabalen. De rettssakene som vil følge er i hovedsak for å vise tydelig at denne nye virkeligheten er en realitet, og at den ikke så lett kan bli satt til side av de mørke. Vårt poeng her er ganske enkelt at så snart Himmelen gir oss klarsignal, vil den virkeligheten dere har levd under bli borte på dramatisk vis. En ny historieepoke, basert på Lyset prinsipper og bud, vil så bli etablert i dette jordiske riket.

Dette nye riket skal være det miljø av Kjærlighet som skal rede grunnen for deres siste etappe på veien tilbake til full bevissthet. Denne veien skal dere reise sammen med deres mentorer som vil instruere dere om den fulle bevissthetens undere. Denne operasjonen er ment å ta bare et par måneder og deretter vil dere gå gjennom den fantastiske metamorfosen som vil gjøre dere til ”fysiske Engler”. Det neste steg er at dere vil bli opptrent i den daglige etikette som gjelder for all sosial samhandling i dette aldeles himmelske rike. Himmelen har reservert en serie med spesielle oppgaver for dere, som vil være de første i deres tjeneste for det guddommelige. Lyset vil favne denne galaksen og etablere en rekke mektige hellige allianser, som vil være forløperen til Lysets spredning og ekspansjon gjennom hele den fysiske verden. Dere vil komme til å huske hvorfor dere er her i dette solsystemet og hvordan denne nye stjernenasjonen skal gjøre det mulig for permanent fred å være det ufravikelig fundament i deres nye virkelighet. Dette er noe deres sanser og vet inni dere. Alle er vi en del av Skaperens guddommelige plan! Som fysiske Engler er vi her for sammen å skape dette vidunderlige riket!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer foran dere i dag med enkelte tegn som venter i Himmelen og som vil innvarsle deres nye rike. Solen har i det siste ytterligere økt sin hyperaktivitet. Disse store utbruddene av solar plasma er et av Lysets tegn på at noe ekstraordinært vil skje om kort tid! Stjernene på nattehimmelen deres beveger seg på et vis som peker mot den ytterste kant av galaksen deres. Det er i dette området en forbausende begivenhet er i ferd med å hende. De av dere som er opptatt av å følge med på stjernehimmelen og andre som følger stjernemylderets baner, vet at et nytt sett med stjerner forbereder seg på å vise seg og forøke den samlede mengden av hellige stjerner som seiler over himmelen om natten. I disse forandringene ligger også en rekke andre, som vi ennå ikke kan avsløre. De utformer symbolet på et storslagent forvarsel som gir løfte om en endelig slutt på de mørkes hersketid i deres verden. Disse uvanlige ting er i stor grad ukjent for dere. Og likevel er det på den måten Himmelen viser oss i den fysiske verden at en ny epoke gryr i horisonten for Menneskeheten på Jorden. Denne nye epoken er en gave fra Himmelen og er allerede i ferd med å begynne å manifestere i den fysiske verden! Det store skiftet er ganske så nær!

De velsignelsene vi snakker om er de som gir løfte om at dette riket vil forandres for alltid. Inni dere føler dere daglig smerter og verking og tegn på en ny kropp. Disse forandringene er rett og slett enda en indikasjon på de tallrike endringer som innvarsler deres nye virkelighet. Vi sitter her og betrakter frydefullt deres forvandling, som en eller annen ukjent sommerfugl som forvandler seg til en som er virkelig strålende og vidunderlig! Det vil komme en tid om ikke så lenge, da våre ulike familier fra verdensrommet og himmelen vil manifestere og gjøre det mulig å la dere få lære å kjenne Himmelens Vilje. Da hver og en av oss valgte å stige opp og la deres velferd være det som fylte våre hjerter, valgte vi en vei som etter hvert vil lede hele menneskeheten til sin skjebnebestemte frelse. Deres velsignede hjerter har måttet tåle enorme vanskeligheter, mye motgang og store skuffelser gjennom talløse generasjoner. Dette vil det nå opphøre! Himmelen har en plan og denne planen vil manifestere ved å feie de mørke ned fra sine opphøyete troner av fornærmelser, arroganse og avstraffelse. Deres posisjoner vil bli utfordret av disse som er mye mektigere enn dem. Denne tiden er nå!

Dere befinner dere på en hellig vei som vi hver dag understøtter med vår energi og våre bønner. Uhellige hindringer iscenesatt av de mørke eller andre forsinkelser på deres vei kan ikke lenger tolereres. De har nå sine siste store øyeblikk, som simpelthen vil gjøre at de viser hvilken total likegyldighet de har med hensyn til deres liv og velvære. Denne siste maktdemonstrasjon står skrevet på Skaperens ”tavle” og viser med all tydelighet hvorfor de alle som en må kastes på historiens søppeldynge. Disse deres siste handlinger vil i virkeligheten bare gjøre at de legger løkken rundt sine egne respektive halser, som ordspråket sier. De vil således bli funnet skyldige i disse ulike avskyelige og forferdelige handlingene og vil bli sperret inne i et spesielt sett av energier, som er middelet som vil få dem til å se hva de har gjort og å sørge for å gi dem en høyst påkrevd anledning til å be hele menneskeheten om tilgivelse. Vi Er alle ETT, og det er absolutt nødvendig å sikre at det kommer en slik innrømmelse fra dem som så raskt grep muligheten til å herske på en slik nådeløs og ryggesløs måte. Menneskeheten skal om ikke lenge komme sammen og dele de undere som full bevissthet representerer!

I dag har vi synliggjort for dere hva som skjer i Himmelen og i denne verden for å forflytte oss fra det mørke rikets tyranni til fryden ved å være ETT skapt av Lyset! Vi jubler og venter på at Lyset skal manifestere sine undere i denne verden. Som Mestere av Lyset venter vi i fryd på denne nye dag! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge