Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - March 19, 2013

March 19, 2013

11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb
Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden fortsetter å stå på vippepunktet på terskelen til et nytt rike. De mørkes lakeier er meget klar over akkurat hvor nær deres virkelighet er en meget betydningsfull transformasjon. Vi følger nøye med på en rekke ”utviklinger” som blir iscenesatt av de mørke sjelene i et forsøk på å komme unna sin uunngåelige skjebne på et eller annet vis. Annunakienes ”barn” har hersket over livene deres uutfordret gjennom nesten 13 årtusener, men denne langstrakte perioden med så mye ubehag nærmer seg raskt slutten. Inntil nå har de alltid funnet en måte å komme seg ut av vanskelige situasjonene de har vært i og de håper fortsatt at de skal greie å finne en måte å forandre sin nåværende situasjon. Vi har nyheter til dere, arrogante sjeler: ”Denne gangen vil ikke det dere har planlagt redde dere. Vi overvåker nøye deres fomlete forsøk på å iscenesette hendelser designet for å utløse en omfattende serie av konflikter. Denne gangen, mørke sjeler, vil dere ikke få lov til å ryste verden. Våre hellige allierte er nå i posisjoner hvor de effektivt kan begrense alt dere planlegger. Vi har også opprettet et nettverk som kan gripe direkte inn mot dere hvis det skulle bli nødvendig. Det predestinerte øyeblikk for at dere vil bli fjernet fra makten nærmer seg virkelig med stormskritt!

Himmelen har gitt bud om deres fremtid og vår oppgave er å gjennomføre disse hellige beslutninger når vi får signalet fra våre rådgivere i Himmelen om å sette i gang. Da Atlantis gikk under i et inferno av ild og sank i havet, trådte Annunakiene frem og fikk en spesiell dispensasjon fra Himmelen, og, som vi ofte har minnet dere om, denne dispensasjonen har en forutbestemt tidsbegrensning. Dette øyeblikk av Nåde, hvor dere må fjerne dere, er kommet. Om kort tid vil en overdådig strålende begivenhet finne sted! Dette Lyset vil gi oss tillatelse til å komme og sikre, ikke bare en strålende seier for Lyset, men også for alle de mennesker som lever på overflaten av denne hellige kloden, som har lidd så lenge. Deres mørke og fryktelige teknologi kan ikke lenger hindre det uunngåelige. Dette levende riket, ja i sannhet hele dette solsystemet, har et presserende behov for en serie altomfattende forandringer, som vil fremstå som et meget passende preludium til Oppstigningen inn i en ny 5te dimensjons virkelighet. Vår spesielle oppgave er å legge til rette for at disse forvandlingene går smidig og å kaste dere fra makten. Og dette kan dere være 100 % sikre på at vi kommer til å gjøre. Vi venter på signalet som vil innvarsle denne nye virkeligheten, og deretter vil det bli gjort et meget omhyggelig oppgjør med det gamle utgående paradigmet og de som var ansvarlige for at det ble tvunget gjennom.

Denne perioden med venting vil raskt bli avsluttet. Dette vet dere, og like fullt fortsetter dere å fare omkring og prøve å overtale deres villedete allierte til å fortsette å motsette seg det uunngåelige. Tiden nærmer seg for å sette en stopper for fremgangsmåtene til personellet deres. Våre allierte er travel opptatt med å føye stadig nye navn til den allerede omfattende listen over dem som skal anholdes og sperres inne. De spesielle domstolene, som er sammenkalt for å gjennomføre rettssakene deres, er allerede på plass, rettsdokumentene er klare og datoene venter bare på å bli kunngjort. De hellige begivenheter som Himmelen har talt om er i ferd med å skje og bygger seg opp til et imponerende crescendo! Slutten på deres sinnsyke herskertid er nær, alt mens det hellige ”urverk” tikker ubønnhørlig frem mot forandringene. Over dere, mørke sjeler, ligger en enorm flåte som garanterer deres profeterte endelikt, så tro ikke, ikke en gang for et øyeblikk, at det lille som måte være igjen av deres maktvelde på noen som helst måte kan forhindre dette som Himmelen har bestemt skal skje! Og i mellomtiden fortsetter dere med å gjøre skade på atmosfæren og drastisk endre på selve balansen i Gaia’s økosystemer. Dette dere driver med bekrefter nok en gang behovet for at dere må fjernes og fjernes nå.”

Det Høyeste Råd i den Galaktiske Føderasjon kalte oss sammen for mer enn to tiår siden for å gjennomføre det som Himmelen nå kommanderer oss å gjøre, nemlig masselandig av vårt personell på Gaia’s hellige kyster. De mørke sjelene krymper seg i frykt over denne eventualiteten; men ikke desto mindre er dette øyeblikket nesten over oss. Etter talløse øvelser og myriader av justeringer og tilpasninger av planene, står vi nå klare til å komme og besøke dere i stort antall. Dette oppdraget har gått gjennom en rekke faser og vi er nå klare til å gi våre søsken på Jorden en fantastisk gave: Den siste strekningen av den nå fullåpne ”motorveien” til full bevissthet for dem som lever i Gaia’s overflaterike. Hver eneste en av dere er skjebnebestemt til påny å oppleve gledene ved full bevissthet. Til og med de mørkes mest gjenstridige lakeier vil til slutt komme i kontakt igjen med denne mest strålende tilstand av Væren! Dette er i sannhet et Skifte som påvirker hele verden! Deres solsystem og hver og en av dere vil bli medlemmer av denne nye stjernenasjonen. Og deretter kan dere gjenforenes med deres Agarthanske familie og gi deres vakre hjemmeplanet, gjenforent, tilbake til Lyset!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med Hjertet fullt av Glede og det mest stålende Lys til å veilede oss! Våre opphøyde Administratorer i Himmelen informerer oss om at en høyst spektakulær tid ligger foran oss! Himmelen er i ferd med å sette ting i bevegelse på en måte som reflekterer den Allmektige Skaperens intensjoner. Dette betyr at vi er inne i en tid hvor vi står på terskelen til forandringer. Dersom du lytter til det hjertet ditt vet, vil du sanse at noe virkelig overordentlig omfattende er i ferd med å skje. Himmelen er et enormt, nærmest uendelig, interdimensjonalt rike. I riker med lavere vibrasjoner, begynner Himmelen i disse dager å forme et fysisk aspekt som, etter hvert som det senker seg ned, vil bli en fysisk realitet. Vi er samtidig i ferd med å løfte et aspekt av den fysiske virkeligheten oppover, og ved tilbakeblikk innebærer dette en omforming av hvordan fysikalitetens utfolder seg. Etter hvert som denne prosessen skrider frem, vil vi kunne stå frem i vår velsignede nåde og således opptre som representanter for det guddommelige og med-skapere for den fysiske verden generelt.

Det er en grunn til at vi nevner dette nå: det er nødvendig at dere forstår at det som hender her ikke bare er et ”blaff i natten”. De ting som utvikler seg her har en høyere åndelig og fysisk hensikt. Dere er i ferd med å bli ført tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet, slik at dere blir i stand til å assistere oss i en meget spesiell og hellig tjeneste. Nå er tiden kommet for at deres dyrekjøpte erfaringer kan brukes for det godes sak i arbeidet med å omforme fysikaliteten og gjennom å bistå i dens utfoldelse. Dette fremtidige oppdrag ble forutsett av Himmelen langt tilbake da hun gav tillatelse til at de mørke sjelene kunne utføre en rekke drastiske endringer i deres bevissthet. Dette forklarer hvorfor denne tiden er så livsviktig. Dette er ikke bare tiden hvor dere gjenvinner deres opprinnelige evner, men hvor de blir ytterligere forsterket som et resultat av den visdom dere har ervervet i løpet av deres lange ferd gjennom mørkets dystre riker. Denne sorgfulle og smertefulle reise dere så tappert har gjort, skal nå gi et enormt utbytte med tanke på hvordan fysikaliteten vil bli omformet i tiden som kommer.

Denne prosessen med indre og ytre forandring er grunnen til at den fantastiske samlingen av sjeler dere er, fikk denne spesielle dispensasjonen tredd ned over hodet. Dere er den mest utrolig løfterike og mangeartede gruppe av åndelig energi. Dere er faktisk kremen av menneskeheten! Den tiden dere har tilbrakt på Gaia var for å forberede dere, gjennom å ha ansvaret for å ta vare på den helligste av alle Vesener i fysikaliteten. Ut av denne gruppen kom vi, deres Oppstegne Mestere, og om kort tid nå, hver eneste en av dere. I tillegg kommer jo det hellige Agarthas rike. Når vi endelig er gjenforent, skal vi, med den hellige Himmelske Administrasjonens nåde, gjennomføre et vidunderlig oppdrag for hele det fysiske riket. Dette krever at dere tenker stort - og trekker veksler på deres gudgitte kvaliteter og viljestyrke. Hold dere på stø kurs, oppfatt hva som allerede er i ferd med å bli til virkelighet omkring dere og hjelp til å skape denne aller mest utsøkte gave fra Skaperen: full bevissthet. Vi vil være der for å veilede dere på veien til deres skjebnebestemte mål. Halleluja! Halleluja!

I dag snakket vi om hvordan deres rike vil bli forvandlet. Det er mye som er i ferd med å skje som om kort tid vil forandre deres verden slik dere kjenner den. De mørke sjelenes tid ved makten er på det nærmeste over og Lysets Tid skal nå manifestere omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge