Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - February 19, 2013

February 19, 2013

9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb


Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden er kommet enda nærmere sin seier over de mørke! Overalt kan man se tegn på hva som vil hende om kort tid. Deres hellige, hemmelige forbund har samlet de nødvendige juridiske instrumenter for å tvinge de store regjeringene i verden til å fratre sine embeter. I samsvar med dette har de militære og politistyrkene i disse nasjonene kommet sammen i hemmelighet for å bekrefte at hver og en av dem er mer enn rede til å bruke sine maktbaser for å sørge for at deres respektive regjeringer ikke har noe annet valg enn å gå av, når signalet kommer om at dette skal skje. Dette signalet vil bli gitt når Himmelen meddeler oss at tiden for å gjøre dette er kommet. Alt vårt kommunikasjonspersonell står klare til å gi denne ordren, som man har ventet på så lenge, til alle. I mellomtiden venter vi. Vi venter på at våre rådgivere i Himmelen skal gi signalet om at nå er det riktige tidspunkt å bringe de mørke i kne. Denne enkeltstående ordren vil tillate at velstand for alle kan virkeliggjøres, hvilket i sin tur indikerer at de mange mørke regjeringene på kloden må gå av. En ”pakke” med juridiske dokumenter som ble undertegnet for noen uker siden, ligger klare til å overleveres på et øyeblikks varsel. Deres frigjøring er ikke langt unna!

Disse mørke regjeringene stikker hodene sammen, selv mens vi snakker med dere, for å finne noen smutthull eller andre midler som kan avverge det uunngåelig lenge nok til at de kan finne en vei ut av sitt nåværende dilemma. Vi følger nøye med på alt de gjør og er lite innstilt på å tolerere ytterligere trassighet fra deres side. Den atomteknologi som blir testet ut i Nord-Korea er et ferskt eksempel på “andre midler” som vi nevnte ovenfor. Bekymre dere ikke: de er nøye overvåket og vi er i stand til å forutse nøyaktig hva de planlegger og tenker å oppnå med dette i sannhet sinnsyke trekket. Dere kan stole på at det ikke vil bli noe av. Ingen vil få lov til å bruke disse primitive våpnene mot hverandre. Den mørke kabalen driver desperat sabelrasling ved å true med dette ytterst primitive og barbariske leketøyet, som vi enkelt kan mose når vi finner det for godt. Men vi sier dette som en advarsel: den mørke kabalen og deres mange former for spillfekteri og svikefullhet er ikke noe vi lar oss lure av; vi ganske enkelt venter og følger nøye med dem, og når det rette øyeblikk kommer for oss til å gå til aksjon, vil det være det avgjørende støtet. Den tiden er ennå ikke inne. Det som er viktig er å få ”grønt lys” fra Himmelen og så vil resten skje i rask rekkefølge.

De av vårt personell som er tildelt denne oppgaven er mer enn rede til å skape en ny, velsignet virkelighet for dere. De tallrike hellige forbundene og deres allierte har utarbeidet en serie med dyptgående forandringer som vil transformere deres nåværende samfunn som er så fullt av dommedagstrusler og frykt. Inntil da, har vi bedt våre samarbeidspartnere om å akseptere verden som den er. La dere ikke bli trukket inn i noe av det tøvet de mørke kommer med, for det vil det snart bli slutt på. Som det er åpenbart, så er det full panikk i de ulike fraksjonene av den mørke kabalen, men deres mangslungne forsøk på å lage trøbbel, som nå utspiller seg, er i ferd med å koke bort. Vi er klare til å “håve dem inn” og avlevere dem på et dertil egnet sted hvor de kan sitte og vente på den skjebne de fortjener. Dere derimot, blir forberedt til å bli fullt bevisste Lys-Vesener. Himmelen har satt opp agendaen for hvordan dette skal foregå og vi er her for å gjennomføre dette siste trinnet i denne storslagne og hellige plan. De mørke på deres planet har aldri stått overfor våre likemenn før og blir daglig konfrontert med teknologier og Lysets egenskaper som med letthet overgår det mest avanserte disse innvånere av mørket kan komme opp med.

Der er virkelig på sin plass for dere å være i glede og frydefull forventning! Himmelen smiler til dere og skaperen har sørget for de virkemidler som muliggjør deres velsignete tilbakevenden til full bevissthet. Vi er engasjert for å sikre deres frigjøring fra disse illdederne som ennå ikke har forstått; deres avskyelige virksomhet vil bli utvisket fra deres rike og Himmelen vil så lede an i deres nye Lys-fylte verden, og gi dere det skal til for at dere kan gjenforenes med deres familie fra stjernene, og spesielt deres åndelige familier. Disse “kommende attraksjonene” er hellige begivenheter som vil fri dere fra dem som ser på dere som mindre verdt enn seg selv og som hadde til hensikt å gjøre dere til evige slaver under deres hemningsløse galskap. Planene deres var ment å føre til massiv død i den hensikt å redusere klodens befolkning til en tiendedel, hvor de som overlevde ville misunt de døde. Dette vil ikke skje. Ved Himmelens bud skal dere bevege dere raskt inn i et rike av glede, velstand og hellig respekt for hvert enkelt menneskes frihet og uavhengighet. Tiden er kommet for alt dette å manifestere på Jorden!

Vi ønsker dere alle velsignet Helse og Glede! Vi er deres Oppstegne Mestere! Ulike elementer av vårt velstandsprogram er klart til å komme frem fra stillheten som for øyeblikket er pålagt oss av Himmelen. De kjempestore organisasjonene som er dannet siden slutten av andre verdenskrig er blitt oppløst med loven i hånd. Vi anvender nå våre velsignede energier til å forberede de hellige forbund på å skifte ut de nåværende lederne med våre egne. Dette forventes å skje om kort tid. Himmelen har også informert oss å om å sette i beredskap dem som forbereder seg på å skifte ut det nåværende økonomiske systemet i løpet av et øyeblikk, om å være klare til å gå til aksjon, ettersom den siste serien av fenomener nå på det nærmeste er klare til å iverksettes i Himmelen. Disse begivenhetene vil realisere den formelle slutten på den avtalen som ble inngått for nesten 13000 år siden. Dere står på terskelen til den mest storslagne tid i deres velsignede historie. Disse Nådens velsignelser fra Himmelen skal nå manifestere og, på et øyeblikk, kaste dere hodestups inn i en ny virkelighet gjennomsyret av Lys og Kjærlighet!

Men husk på at deres nye økonomiske system bare er en midlertidig ordning. Det er designet for å forberede dere på å akseptere at uendelig velstand er mulig og lære dere at gjeldsøkonomien med sine mange brå skiftninger og usikkerhet er et middel de mørke har skapt for å ha kontrollen over dere. Denne “kvikksanden” av en ordning var i virkeligheten en kjempeillusjon, båret frem av høytidelige løfter fra myndighetene om å redusere den nasjonale gjelden og gi dere midlertidig velstand. Sannheten er at global velstand har vært fullt mulig fra begynnelsen av og det er en illusjon å tro noe annet. Alt tilgjengelig gull ble holdt skjult for å kunne manipulere økonomien, og det samme gjelder diamanter og såkalte edle metaller og edelstener. Tilgjengeligheten av disse varene ble begrenset for å kunne skape en kunstig definisjon av rikdom og å tvinge gjennom konsepter som mangel, fattigdom og gjeld. Dere er i besittelse av evnen til frembringe et overflødighetshorn av rikdom og til å nyte et rikt liv. Nøkkelen er å lære å Elske og ha omtanke for hverandre!

I denne vidunderlige verden som forbereder seg på å stige frem, vil dere bli i stand til å virkelig bry dere dypt om hverandre og Moder Jord. Inni deres hjemmeplanet ligger Agartha som er et 5te dimensjons rike. Himmelen vil nå legge til rette for at Moder Jord kan utvide dette riket til å omfatte overflateverdenen. Dette innebærer at hver og én av dere trenger en transformasjon til full bevissthet i 5te dimensjons væren. Denne forvandlingen er allerede i gang, og de velsignede forandringer som nå gjennomføres i dere, er de sanne virkemidler for å forvandle dere til dette guddommelige og udødelige Vesen. Det vil kreves mye av dere. Dere vil påta dere en hel hærskare med nye oppgaver, og i denne sammenheng er står vi klare til å lære dere mye av det som er nøkkelen til å forstå hvem dere er i ferd med å bli. Vi inviterer dere til å ta imot dette tilbudet og med fryd kaste på skraphaugen alt det våset som de mørke har innpodet i der gjennom tidene. Bruk deres iboende visdom for å vurdere de sannheter som Himmelen vil vise dere, og lær å forstå nøyaktig hvilke fantastiske barn av det Guddommelige dere er skjebnebestemt til å bli!

I dag brakte vi dere mere informasjon om hva som skjer i verden. Våre familier fra Rommet og våre åndelige familier er her for å gjennomføre denne guddommelige oppgaven med å omskape virkeligheten deres tilbake til den tilstand som er hellig og velsignet av Himmelen. Øyeblikket er nær for en svært velfortjent velsignelse! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge