Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 25. juli, 2017


Sheldan Nidle - 25. juli, 2017

13 Imix, 4 Vayeb, 13 Caban

Selamat Jalwa! Alle de grunnleggende oppgavene med å forberede utleveringene synes å være fullført. Vi er fortsatt meget forbløffet over mangelen på en samlet strategisk plan for masseutleveringene og dette fortsetter å forbause oss. Likevel, til tross for fraværet av en overordnet plan, så har vi full tillit til at alle utleveringspakkene som er blitt lovet, til slutt vil bli utlevert til alle. Således er vi fortsatt forbløffet over de fremskrittene som gjøres uten noen klar handlingsplan. Med andre ord, til tross for det tilsynelatende kaos, så skrider ting meget bra fremover. Det er uhåndterbarheten i denne enorme oppgaven som får oss til å tro at virkelige fremskritt skjer.

Den Galaktiske “planen” står fortsatt ved makt. Vi forventer derfor å se en massiv grad av spesielle, målrettede aktiviteter. Alle kabalens gjenværende planer for å sabotere prosessen blir systematisk overvunnet og vi ser stadige tegn på suksess. Disse indikasjonene betyr at disse utleveringene snart vil være klare til å sette i gang. Noe vidunderlig er i ferd med å skje. Vær derfor klar over at mange spesielle omstendigheter er i virksomhet.

Alle de merkverdigheter som omgir dette prosjektet har nå blitt helt åpenbare. Vi er, som tidligere nevnt, overbevist om at noe vidunderlig er i ferd med å skje. Den kommende tiden vil med sikkerhet komme til uttrykk med en følelse av tilfredshet og glede. Alt blir gjort klart til å bli rullet raskt ut. Vi forventer at de gjenstående oppgavene vil bli fullført og samtlige skjulte steg i denne prosessen etterlevet i hemmelighet. Det er disse tilsynelatende motstridende fakta som synes både forbausende og likevel fullstendig reelle.

På dette mer eller mindre tilfeldige vis skrider dette prosjektet hele tiden fremover og alle kabalens slue forsøk på å stikke kjepper i hjulene blir effektivt forpurret. Vi gjentar nok en gang at vi er overbevist om at de lovede utleveringene virkelig er i ferd med å skje. Disse fakta bringer oss til utrullingen av en mektig velstand. Og således er mirakler, kombinert med aksjon fra Himmelens side, for øyeblikket underveis. Nåden gir oss en følelse av at en rekke storslagne handlinger er klare til å folde seg ut. Vær derfor rede til å ta imot og i god tid skaffe dere det som så lenge har ventet på å manifestere foran øynene på dere! Vær hele tiden klare for en mektig serie av undere. Mirakler er virkelig i ferd med å skje!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har observert en viss nølen med hensyn til å fullføre de oppgavene som man i felleskap har påtatt seg, sannsynligvis simpelthen på grunn av den enorme størrelsesorden av prosedyrene som fortsatt gjenstår å fullføre. Løsningen blir gradvis klarere og er forventet å løse dette nødvendige dilemma og fullføre de påkrevde overføringene i all hemmelighet. De merkverdighetene som har vært involvert har simpelthen vært altfor komplekse til at de har kunnet opprettholdes. Vi forventer til fulle at alle de nødvendige prosedyrene vil bli fullført på velordnet vis til rett tid.

I dette guddommelige lys kan de nødvendige utbetalingene fullføres sammen med de gjenstående stegene som kreves for å gjøre det mulig for den nye NESARA Republikken å manifestere. Vær klare for de guddommelige utbetalingsfasene. Disse vil, som allerede bemerket, raskt gjøre det mulig for den nye republikken og erstatte den gamle illegale. Når den tid kommer kan prosedyrene som trengs for å sluttføre Revalueringen skje. Dette gjør det igjen mulig å etablere NESARA Republikken. Disse begivenhetene vil gjøre at velstanden ytterligere kan spre seg og oppfylle mange av de grunnleggende dekretene Himmelen har gitt. Halleluja! Halleluja!

På dette særdeles hellige vis kan det de himmelske dekretene ba oss om, på nådefullt vis fullføres. Disse guddommelige visjonene sørger i tillegg for at deres humanitære prosjekter kan gjennomføres. I dette Hellige Lys, kan den guddommelige planen oppfylles. Det er ingen ting annet vi ønsker mer enn at Himmelens ønsker på trofast vis blir utført. Vi kan da takke Himmelen og alle de som på så vidunderlig vis har utført disse særdeles hellige ønskene. Dette kan ikke annet enn å føre til det som Himmelen så inderlig ønsker for oss alle! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å se på de mange begivenheter som finner sted rundt om på denne hellige blågrønne kloden. Bare hold fast ved deres storslagne visjon og ha øynene åpne for en del mirakler som plutselig skjer! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge