Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 18. juli, 2017


Sheldan Nidle - 18. juli, 2017

6 Ik, 17 Kumku, 13 Caban

Dratzo! Systemene for å overføre og utlevere pengemidlene fortsetter å skride fremover. De første indikasjonene tror vi tyder på at alt som kreves nå er på plass. Dette forteller oss tydelig hvor smidig denne fremdriften kommer til å arte seg og dette er kun begynnelsen på alt det som vil følge. Nøkkelen til det hele er at de som “har den nødvendige informasjon” innser at en eller annen form for positiv handling nå er påkrevet. I dette lyset kan vi nå trygt si at de Eldre innser hva som er nødvendig for å fullføre disse forskjellige utleveringsoppgavene. Vi forventer å se tydelige resultater manifestert for alle det angår.

Vi gjentar nok en gang at dette ikke kan bety annet enn at de første pengene nå er gjort helt klare til begynne å strømme igjen. Det påhviler nå alle de som sitter med beslutningsmyndigheten å gi slipp på den frykt de fortsatt måtte ha og således sørge for at den nødvendige serien av pengemidler blir gitt til alle. Denne utviklingen ville vise oss at de ulike fonds-nivåene de Eldre har satt opp, nå kan gjennomføres. Det ville også bety at de som nå har beslutningsmyndigheten omsider er villige til å gi slipp på de enorme pengemidlene de fortsatt sitter på og ville således implisere at forsinkelsene virkelig er over. I denne erkjennelsen fryder vi oss! Være forberedt på å bevitne et rekke begivenheter dere lenge har ventet på. Det beste ligger ennå foran dere!

Alle disse fremskrittene er hemmet av at den gamle energien som dypt og inderlig ønsker at det nåværende riket blir holdt i live av USA Inc. Jo lenger disse gamle energiene får vedvare, jo lenger kan den nye virkeligheten som ville skapes ved etableringen av NESARA Republikken, på et eller annet vis kunne bli ytterligere forsinket. Vi støtter derfor helhjertet etableringen av dette nye riket. Kun ved den den gamle virkelighetens endelige død, kan disse tingene som så lenge har blitt lovet, bli levert. Det er med denne visjonen i sinne at vi alle arbeider så febrilsk for å få innført det sårt tiltrengte nye RESARA-riket, ettersom gjennomføring av denne oppgaven vil gjøre det mye lettere for dette landet å bli kvitt USA Inc!!

For øyeblikket sitter vi fortsatt fast i den gigantiske hengemyra dette gamle riket har forårsaket. Regjeringer som er dannet av denne etter vår mening senile virkeligheten, henger på tilsynelatende mirakuløst vis med i det uendelige. Regimeendringer er påkrevet. Tiden er inne for virkelig å få en slutt på denne bisarre farsen og således gjøre det mulig for det lenge lovede riket å manifestere fullt og helt og alt det gamle omsider å forsvinne. Det er nødvendig at dette skjer før landingene kan skje!! Derfor må det som nå står på terskelen til å skje nå gjennomføres!! Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det er mye som skjer omkring oss. De som er av mørket blir spart på grunn av de merkelige arbeidsmåtene til dem som handler på vegne av Lyset. Det er først når alt dette uten frykt skrider frem at alt på velsignet vis kan forandres. Se dere derfor omkring i dette underlige riket og legg merke til hva det er som virkelig skjer! I alt dette finnes grunnen til at alt for øyeblikket føles ubekvemt. Hele denne nåværende formen for virkelighet vil langsomt, men sikkert bli drastisk forandret. De mørkes senter kan ikke på noen som helst måte fortsette.

I overensstemmelse med alt det som på velsignet vis må gjøres, oppfordrer vi alle som er ansvarlige for å utløse disse sårt tiltrengte pengemidlene, å gjøre dette så snart som overhodet mulig. Vi ber dere gjøre dette i navnet av alle de som har opprettholdt sine vidunderlige visjoner som har vært brukt til å overvinne deres gamle virkelighet. Når dere så gjør, vil dette bekrefte den formelle fremveksten av deres nye velbemidlete og uavhengige virkelighet. Dette er, tross alt, det valgte virkemiddelet for å få slutt på deres årtusener av meningsløst gjeldsslaveri. Det er i denne ånd at vi fra dypet av våre hjerter ber om dette rikets frelse!

Det er av avgjørende viktighet at dere transformerer deres nåværende virkelighet. Dette riket passer rett og slett ikke lenger for mange av dere. Himmelen i sin nåde er i ferd med å forandre hvem dere er. Vi er kjent med eksakt hvordan Himmelen ønsker å forandre dere. I dette velsignete Lyset, er det nødvendig at dere alle får et nytt og mye mer egnet livsmiljø. Forsinkelser er dere ikke slett ikke tjent med. Det er vår intensjon og bruke vår innflytelse på Jorden til å bistå dere til å greie å få en slutt på de mørkes vedvarende tyranni. Vi kommer til å benytte vår gode posisjon for å se til at det som er blitt dere lovet virkelig materialiserer. Vi er for evig i himmelsk tjeneste for dere! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Det er fortsatt mye å gjøre. Vi anbefaler fortsatt at de pengefondene som trengs, inkludert en nye form for regjeringsledelse, raskt blir sørget for. Tiden er kommet for endelig å kaste av seg det gamle og forandre denne virkeligheten slik at den suverene og velbemidlete ledelse, som så lenge har blitt lovet dere, blir en realitet. Husk at Himmelens utømmelige og uendelige forråd sannelig er deres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge