Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 25. april, 2017


Sheldan Nidle - 25. april, 2017

13 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deres verden fortsetter å rakne. Vi observerer daglig hvordan de mørke og deres hærskare av lakeier greier å stelle i stand en uvanlig grad av “sinkende taktikker”. Denne merkelig strategien er visstnok ment å dempe virkningene av årsakene bak de nye sikkerhetstiltakene som er fremherskende i hele det nye pengeoverføringssystemet. Vårt kontaktpersonell gir nå alt de har for å skape en vellykket slutt på denne kompliserte situasjonen. Vi venter at et antall unike prosedyrer vil bli klarert. Disse vil effektivt sørge for at de øvre nivåer i utbetalingssystemet snart har fått en sikker løsning.

Disse mangeartede scenarioene er ting som dukker opp hver dag. Vi er fast innstilt på å utarbeide en smidig gjennomføring av disse mange vanskelighetene som har dukket opp og omorganisere Lysets arbeid. På den måten vil vi kunne overvinne den tilsynelatende lunkne innstillingen til våre kolleger. Disse tendensene er langsomt i ferd med å løse seg opp og således gjøre at de generelle utbetalingene kan komme i gang. I tillegg begynner det å bli helt klart for de mørke at deres forhalingstaktikker nå nærmer seg den brå slutt de fortjener. Vi tror alle at enkelte interessante effekter av vår strategi for å motvirke de mørkes iver etter å “kaste sand i maskineriet”, er nær å manifestere. Vi føler at disse hendelsene vil greie å forandre den nåværende usikkerheten med hensyn til de generelle utbetalingene. Vi tror også at den nåværende situasjonen står rett foran en skillevei.

Alt dette er grunnen til at den nåværende stagnasjonen nærmer seg slutten. Vi forventer helt klart at gjennomføringen av resten av distribusjonene nærmer seg. Den mørke kabalen evner tilsynelatende ikke å se hvor desperat situasjonen deres nå egentlig er. De føler at de på et eller annet vis vil skje noe som kan redde dem. Dette er simpelthen å narre seg selv. Den nåværende situasjonen er en felle som forbereder seg på å smekke hardt igjen over dem. Vi ser frem til at de møter sin tragiske skjebne som de uvegerlig er på vei mot. Vi forbereder oss på å sette dem i juridisk varetekt og dermed sette Lysets styrker fri til å etablere den nye NESARA Republikken.

Alt dette ligger selvfølgelig i horisonten. De mørke skjønner at deres nøye utklekte strategi for å lure oss har blitt gjennomskuet. De vet med sikkerhet at deres nåværende, illegale USA Inc. er nær sin endelig slutt. De vet også at den gamle virkeligheten ikke lenger kan holdes sammen! De vet også dypt inni seg hvor nær de er at alle disse forferdelige resultatene av det de har gjort begynner å få effekt. Men likevel, på vanvittig vis, fortsetter de å styrke de rettslige sakene mot seg selv. Følgelig forventer vi at dette riket vil bli forandret temmelig raskt så fort de nåværende komplikasjonen er ryddet av veien. Vit at allting i sannhet er i ferd med å komme sammen til en seierrik helhet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å takke dere for at dere holder deres kollektive visjon fast i en tid hvor utbetalingene igjen går langsommere eller blir alvorlig forsinket av de komplikasjonene som er innført av de som leder den nåværende prosessen. Vi velsigner dere for at dere holder deres fokus urokkelig fast. Vi gleder oss over det faktum at Himmelen forsikrer oss om at dette ikke vil gå upåaktet hen. Vær tålmodige og vit at deres vidunderlige tid på velsignet vis vil folde seg ut. Den lovede velstanden for alle vil i sannhet komme, på samme måte som deres frigjøring fra gjeldsslaveriet nærmer seg. Vær glade og vit at deres tid nærmer seg!

Denne tiden er kjennetegnet av subtile endringer som de fleste av dere ennå ikke har kjent eller opplevd. Himmelen sikrer at alt som har blitt lovet virkelig skjer. For øyeblikket har vi notert oss at “velstands” - pakkene nærmer seg tiden hvor de er vedtatt å utleveres. Det hjelper å vite at Himmelen forbereder seg til en rekke overraskelser som vil gjøre slutt på det nåværende livet for den de facto Amerikanske regjeringen. Dette faktum alene får oss til å juble. Og gledens tid er nær forestående for dere også.

Vi avslutter vårt glade budskap med et enkelt, men likevel kort og presist budskap. Vi ber dere holde fast ved deres aldeles vidunderlige visjon og, samtidig, beholde deres indre fokus. Disse vil alle på høvelig vis bli gitt dere i form av to mektige gaver; himmelsk dispensasjon, og med den: himmelsk nåde. Dere, mine barn, er de som i denne overflateverdenen vil bli gitt et antall dispensasjoner som på mektig vis vil gjøre deres opplevelse av Oppstigningen enda mer frydefull! Denne hellige prosessen vil lede dere frem til mange vidunderlige bonuser! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår omkring dere. De mørke og deres mange, helt unødvendige, kompliserende påfunn er i ferd med å forsvinne for godt. Deres evige unnskyldninger og generelle innblanding trengs ikke lenger. La det bli kjent at det er rett før en ny og gledesfylt virkelighet er over oss! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge