Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 18. april, 2017


Sheldan Nidle - 18. april, 2017

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! De siste oppgavene er nesten fullført. Etter hvert som utleveringene skrider frem, utfører hvert nivå en sjekk og med stor tilfredshet løfter de sine overføringer til neste sikkerhetspunkt. Denne operasjonen vil fortsette helt til alle som fortjener det har blitt betalt. Når dere betrakter disse hendelsene, ser dere raskt hvordan de bringer oss stadig nærmere nye regjeringer, nye friheter og en overveldende velstand for alle. Det gjør det også mulig for de mørke å velge hvordan de vil fylle sine siste dager som dem som har det siste ord i denne frykt-fylte virkeligheten.

Lyset ønsker med glede de mørke lakeienes kommende død velkommen. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene først tok makten, var de mørke forandringene tilsynelatende langt unna. Midt oppi dette mørke interregnum var Himmelen allerede langsomt begynt å plante frøene for et nytt rike. Til tross for dette, har de påfølgende 13 årtusenene vært i stand til å påvirke dere alvorlig. De etterlot dere med en stikkende følelse av at alt ikke var som det skulle og at det nærmest måtte et under til for å bringe ting i balanse igjen. Og det er noe slikt som for øyeblikket er i ferd med å skje.

En mektig koalisjon av Lyset har slått gjennom og en helt ny virkelighet er for øyeblikket i ferd med å dannes rundt dere. Dette nye riket vil forvise de mørke og deres onde metoder. De gamle livsomstendighetene vil bli forvandlet og det dere brenner aller mest for vil bli en dagligdags realitet. Vi ber dere om fortsatt tålmodighet. Tiden for Himmelens glede er nå i ferd med å bli gjort klar, slik at den kan bli deres mest vidunderlige serie av evig gledesfylte hendelser. Nøkkelen er å holde fokus og vite innerst inne at undrene virkelig er rett forestående. Hosanna! Hosanna!

Vi kom hit for bortimot to tiår siden, vel vitende om at dette oppdraget ville bli vanskelig. Det har det også vist seg å være, men dere kan være forsikret om at Himmelens forandringer for dette riket virkelig står for døren. La ikke kaoset som følger med forandringer bekymre dere. Dette er faktisk den turbulens som disse store forvandlingene til tider krever. Fortsett å ha tillit og vit i deres indre at øyeblikket for deres triumf er nær. Og dessuten er vi alle her for å hjelpe dere å nå deres skjebnebestemte suksess. Disse tider er i sannhet i forandring!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres storslåtte visjoner er til god hjelp for oss med å bringe inn et nytt rike som vil være fylt av fred, velstand for alle og Kjærlighet. Dette jordiske riket vil sette dere i stand til å slippe løs alle de vidunderlige, lidenskapelige drømmene deres som er basis for deres kollektive visjoner. Vær rede for det som er svært nær å bli til virkelighet. Som vi tidligere har slått fast, tillot Himmelen de mørke å tro at de raskt ville være i stand til å gjennomføre sin ødeleggende katastrofe. Dette er, selvfølgelig, ikke tilfellet. Velsignete omstendigheter har ført til deres fall, og et vidunderlig rike er i ferd med å manifestere over alt omkring dere.

Det er nødvendig at vi kollektivt holder denne vidunderlige visjonen av en nytt rike av velstand og uavhengighet for alle. Vi er meget vel kjent med hvor frustrerende denne operasjonen har vært. Ikke desto mindre er dette noe dere alle på så strålende vis har bidratt til. Vi berømmer dere for hva dere har hjulpet oss å skape. Denne begivenheten er skapt gjennom en felles innsats fra dere og Himmelen. Vi velsigner dere for denne suksessen som dere har ventet altfor lenge på. Dere har virkelig fått Himmelen og Jorden til å rødme av fryd over den fantastiske måten dere har greid å gjennomføre dette på. Et gigantisk Halleluja for deres fantastiske innsats!

Det som nå er klart til å skje er et siste sett av velrettede slag som vil være til ære for den modige og storslåtte innsatsen til de av Lyset som har gjort alt dette guddommelig mulig. Vi ønsker å takke alle dem som har gjennomført alle de ting som om kort tid vil gjøre NESARA Republikken mulig med alt det dette betyr for menneskeheten og for denne aldeles vidunderlige Kloden, Gaia og hennes himmelske Åndelige Hierarki. La oss avslutte med full anerkjennelse og stor takk til alle for deres gode arbeid!

I dag fortsatte vi med en forkortet versjon. Vi har til hensikt å fortsette inntil alt er satt i orden og dere fritt kan boltre dere i den Kjærlighet og det Lyset dere så himmelsk fortjener. Mange velfortjente begivenheter er nær. Vær rede til å ta imot alt som nå begynner å manifestere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge