Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 2. mai, 2017


Sheldan Nidle - 2. mai, 2017

7 Caban, 0 Moan, 13 Caban

Dratzo! Den gradvise og sikre prosessen fortsetter å skride frem. Hvert steg sikrer at den mørke kabalens fall rykker nærmere for hver dag som går. Den gamle USA Inc. regjeringen jobber desperat for å finne måter å forsinke dette øyeblikket på, ved å prøve å skape forferdelige forhold som kan gjøre en storskala krig mulig. Denne prosessen vil bli få en brå slutt når den nye NESARA Republikken blir formelt proklamert. Inntil så skjer, fortsetter utleveringssystemet å gjøre alt klart for distribusjonen av spesielle pengefond.

Strømmen av alle disse utrolige pengemengdene må sjekkes nøye av sikkerhetssystemet som hittil har bevist at det er vellykket med hensyn til å oppnå sine mange mål. Følgelig overvåker vi prosessen og er temmelig sikre på at det kan, når det rette øyeblikket kommer, fullføre alle de mål for pengedistribusjonen som det opprinnelig ble designet for. Denne prosessen evalueres i forhold til at den når sine mål. Dere må huske at det er enorme pengebeløp som det daglig må gjennomgås og så gi klarsignal til at det kan overføres videre til neste dedikerte stasjon. Så til tross for enkelte vanskeligheter, så fungerer det meget vel.

Gjennom hele denne prosessen har de enorme summene av øremerkete midler vært stabile og blitt klargjort til å sendes ut når det rette øyeblikket kommer. Denne prosessen ble skapt som resultatet av tallrike avtaler som tillot at disse overføringene kunne settes i gang og bevise sin pålitelighet og sikkerhet. De som godkjente alt dette er svært sikre på at systemets opprinnelige mål vil bli nådd til slutt. Hensikten med det er å distribuere pengefondene og på juridisk korrekt vis avvikle verdens nåværende pengesystem.

For hvert steg finnes det et antall sikkerhetskontroller som sjekker at hver av disse fondene fortsatt er de samme som er blitt dere lovet. Vi ber dere ha forståelse for at disse pengene må telles, og telles igjen, som en del av prosessen. Det ligger følgelig en logisk årsak bak grundigheten og andre sikkerhetsprosedyrer som trengs på hvert trinn. Når øyeblikket kommer vil disse pengemidlene oppnå sine mange vidunderlige mål!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere evner å holde fast ved forbløffende visjoner og dermed gi det mest velsignete bakteppe for dette vidunderlige mirakel som nå er i ferd med å skje over hele kloden. Mens de som har ansvaret for utleveringene arbeider seg stadig nærmer målet, forbereder vi menneskeheten for en aldeles vidunderlig serie av gaver fra Himmelen. Dette omfatter ikke bare en storslagen velstand og fremgang for alle, men også en ny virkelighet som inkluderer NESARA, et nytt globalt banksystem og en fullstendig frigjøring fra gjeldsslaveri. Dere står virkelig på terskelen til den mest guddommelige tid i deres liv!

Vi mesterne er lykkelige for at dere har greid å opprettholde deres glede og at dere forstår at det endelige målet er deres milde og skånsomme forvandling tilbake til deres naturlige tilstand av full bevissthet. I denne vidunderlige tilstanden kan dere med letthet forvandle hele det nåværende solsystemet til deres nye stjerne-nasjon. I tillegg kan dere ta denne nye virkeligheten og fullføre det oppdraget deres forfedre begynte på da dere landet på denne velsignete kloden for omtrent 900.000 år siden. Dere og Agarthanerne vil i sannhet snart komme sammen og komme til forsoning over det som har skjedd i fortiden.

I løpet av denne fortiden har dere ervervet dere mye erfaring. Vi velsigner hjertelig alle dem som for øyeblikket er kommet langveisfra for beære oss ved å gjennomføre dette storslagne velkomstoppdraget. Dette vil være startskuddet for Himmelens agenda med å bringe hele dette riket tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Agarthanerne har skapt mange krystallbyer som vil inneholde Krystall-Lys-Kamrene som skal ønske dere velkommen tilbake til deres status som Galaktiske Mennesker. Etter dette kommer en rekke begivenheter som vi Mesterne på guddommelig vis vil ha overoppsynet med. Som det så ofte har blitt sagt: “Av den som mye blir givet, blir også mye forventet!”

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. La dette være tiden hvor menneskeheten virkelig begynner å sanse at dens guddommelige oppdrag ble fullt ut akseptert av Lyset og veien lagt til rette for at alle skulle kunne få oppleve sin hellige skjebne. En ny virkelighet står på terskelen til å folde seg ut! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge