Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 25 mars, 2014

Sheldan Nidle - 25 mars, 2014

5 Cauac, 2 Mac, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med flere nyheter om hva som skjer rundt omkring i deres verden. For øyeblikket foregår det en verdensomspennede “omstart” som hurtig vil bringe dere et antall viktige gaver. Det globale bank- og finanssystemet nærmer seg et stressnivå hvor de som ønsker å opprettholde det samme gamle begynner å oppdage at deres dominans raskt svinner.

Vårt kontaktpersonell rapporterer at denne prosessen har nådd et punkt hvor et nytt system er i ferd med å begynne å manifestere. Den mørke kabalen forstår at dette nye systemet vil manifestere helt og fullt, og at deres blokkeringsmuligheter nå er slutt! På et annet viktig område er vi nær et nivå hvor nye regjeringer kan proklameres offentlig. Etter hvert som denne galaktiske måneden Mac spiller seg ut, vit at en ny virkelighet vil komme til å dukke opp strålende og klar foran øynene deres.

I denne nye virkeligheten vil dere få høre med all ønskelig tydelighet om våre vennligsinnete oppdrag i deres verden, til gode for dere alle, og om at vi kommer til å lande i stort antall ved deres vakre kyster. Deretter vil vi henvende oss til dere og gi dere et overblikk over hvordan dere skal vende tilbake til full bevissthet. Når den tid kommer vil også deres slektninger fra Agartha introdusere dere til Inner-Jordens riker. Gaia har fortalt oss at vårt oppdrag her nærmer seg et punkt hvor det er nødvendig ta ordentlig tak i de elementer som forsinker vår kontakt med dere og åpne opp kontaktkanaler. De nåværende kabal-kontrollerte regjeringene har nølende tillatt kun en kort omtale om hva som har skjedd i årene etter Roswell. Denne graden av samarbeidsuvillighet må det bli slutt på ettersom Hun inderlig ønsker at hennes indre og ytre riker gjenforenes. Ikke så rent sjelden forekommer det dimensjonelle glipp som skaper helt anomale situasjoner.

Disse kan føre til tragedier. Vi forstår hva hennes elementarrike gir uttrykk for. Det er til tider vanskelig å holde en evig omskiftelig overflateverden totalt isolert fra en virkelighet av en mye høyere dimensjon. Interferensen mellom dem kan forårsake effekter som fører til merkelige katastrofer i natur og miljø. De største områdene for slike anomale interdimensjonale hendelser finner man utenfor kysten av Sørøst-Asia, utenfor kystene i det sydlige Afrika, Nord-Amerika og Vest-Australia.

En slik hendelse skjedde omkring et passasjerfly rett ut for kysten av Malaysia. Dette flyet kom inn i en portal som plutselig åpnet seg og som førte til at mange elektroniske komponenter sviktet eller oppførte seg merkelig. Mannskapet visste ikke hva de skulle gjøre eller ikke en gang hvor de skulle fly. Flyet ble bokstavelig talt feid ut på havet. Etter hvert ble alt ”normalt” om bord i flyet igjen og da befant det seg i Agartha. Dere kan kanskje gjette dere frem til resten. Vi nevner dette bare fordi denne spesielle flighten har vært har vært betraktet som et mysterium for dere så lenge.

Vi sier dette fordi disse ulike grenselinjene og krysningspunktene mellom dimensjonene om kort tid vil bli mer aktive. Vi har fulgt nøye med på dette og ønsker å gjøre dere fullstendig klar over at deres hjemmeverden trenger å bli gjenforent, slik at den igjen blir ett. De styrkene som ledes av den mørke kabalen må overvinnes og påtrykket for å forandre deres verden på drastisk vis må komme seirende ut. Vi har derfor instruert vårt kontaktpersonell om å bruke den makt som er nødvendig for å bringe inn en ny virkelighet på Gaia’s overflate.

For øyeblikket blir de mørke gitt ordre om å overgi seg slik at en ny velstand og nye regjeringer og styresett kan etableres. Begivenheter står klare til å manifestere som rask kan bringe inn disse nye regjeringene og nytt styresett. Vi ber dere å bruke deres enorme kollektive energier for å gjøre dette til virkelighet. Deres globale samfunn har nådd et punkt hvor det er gitt dekret om at en hel del forandringer skal skje. Vi bistår våre allierte på Jorden med å skyve denne mørke kabalen ned fra maktens tinde. Vi har bedt dem ta kontrollen over deres overflateverden og bringe dere den kjærkomne seieren.

Alle de andre ulike fenomenene som er rede til å intensivere, viser tydelig at et slikt trekk er klokt. Etter hvert som bevisstheten deres øker, blir det mer og mer vanskelig for kabalen og dens utallige lakeier å opprettholde noe som overhodet likner på et status quo. Denne våren er sannelig en ideell tid for at en ny gruppe, i Lysets navn, kan introdusere dere til den frihet og uavhengighet som hver av dere virkelig eier. I dette nye riket kan dere omsider få møte deres åndelige familier og familien fra stjernene!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer, vel vitende om at mange ting i deres rike er i limbo. Dette henger sammen med de siste aspekter av den hemmelige konflikten mellom den mørke kabalens ledere og dem som er dedikerte til forandringene i finansverdenen som tiden lenge har vært overmoden for. Det er prekært behov for massive forandringer i den globale økonomien. Disse forandringene vil være en velsignelse som virkelig trenger å implementeres. Våre samarbeidspartnere og andre likesinnete grupper er fast besluttet på å instituere disse forandringene nå!

Når først disse tingene er formelt proklamert kan vi gå videre med resten av Himmelens agenda, med å bytte ut de nåværende korrupte regjeringene med nye. Dette vil gjøre det mulig for oss i Agartha å tre frem og åpent forklare dere en hel rekke ting. Våre samarbeidspartnere slår klart fast at disse ulike finansielle elementene er underveis. Dette vil så åpne veien som skal sørge for at deres nåværende vanskeligheter kan bringes til ende.

Dere er alle midt oppe i forandringer i deres fysiske kropper, som er et preludium til deres tilbakevenden til full bevissthet. Nye regjeringer kan gi dere et vell av nye teknologier så vel som et frislipp av informasjon om deres opprinnelse og deres sanne historie. Alt dette er samlet en vidunderlig begynnelse for det som vi har til hensikt å lære dere. Basis i alt dette er at vi alle er del av en tett sammenvevd, sammenkoplet enhet som kalles Livet, og som er dannet av den overveldende Kjærligheten som stammer fra Skaperen.

Den fysiske virkeligheten bare er! Den har ingen egentlig begynnelse. Deler av denne finnes takket være virkeligheter som blir uttrykt gjennom de Aller Høyeste Energier som er Skaperen. Det er denne uendelig Kjærligheten som bringer oss sammen. Dere lever i en verden hvor grusomme illusjoner synes virkelige! Vår oppgave i Lysets tjeneste er å forandre disse og sammen med dere forvandle disse illusjonene og erstatte dem med Lys, Kjærlighet, Frihet og Velstand for alle!

Ofte står dere overfor en fryktinngytende drage. Denne skrekkfylte illusjonen kan føre til at sorg, dårlig helse og massiv frykt plutselig dukker opp. Vær sterke og vit at dere ikke er alene. Støttespillere og det Guddommelige Lysets uendelige Kjærlighet omgir dere. Bruk denne tiden til å gå inn i dere selv og føl deres indre styrke og kraft. Ta imot hjelp fra Himmelen og vit i deres hjerte at dette riket i sannhet er i forandring. Dagens hendelser er de som skal bringe inn det nye Lyset som vil skinne over alt og avdekke de mørke. Deres tid nærmer seg slutten. En ny æra for menneskeheten er godt på vei.

Finn mot og styrke i det som skjer og vær rede til å dele deres mektige Kjærlighet og storslåtte gaver med alle. Vårt budskap er at dere fyller dere med indre glede og at dere er rede til å gjøre det samme med hverandre. Gode tider er i ferd med å manifestere! En vidunderlig velstand er i sannhet her! Vår reaksjon er en enkel frase. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Dere er omgitt av en verden som er fylt av Kjærlighet og Lys. Likevel ser dere bare det mørke og dets mange manifestasjoner. Sammen kan vi forvandle dette mørket til frihet og velstand for alle! Tiden kommer for oss alle til å forvandle dette mørket til Lys! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge