Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 1 april, 2014

Sheldan Nidle - 1 april, 2014

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Deres verden er i forandring. Begivenheter er i ferd med å materialisere som vil forandre selve essensen av hva deres verden dreier seg om. For øyeblikket lever dere på en klode som drukner i gjeld og som blir drevet av en svært mørk og grådig gjeng av lakeier. Hver eneste en av dem føler at de fortjener å få anerkjennelse for sine mange erobringer. Disse mørke individene nyter i fulle drag alt det deres nåværende posisjon i samfunnet har gitt dem. Tanken på å skulle måtte gi fra seg dette fyller dem med et dypt indre raseri. Våre ulike samarbeidspartnere er i ferd med å presse dem inn i et hjørne og gir dem bare én valgmulighet, nemlig å overgi seg. Denne virkeligheten kan ikke lenger få lov til å være en hvor noen få privilegerte hersker over de mange. Lyset kommer og bringer med seg en ny dag! Denne nye dagen vil bringe med seg en global feiring og full gjeldsettergivelse i tillegg til velstand for alle. De nye regjeringene skal utøve sin gjerning under folkets mandat og overoppsyn. Store illegale korporasjoner og banker vil bli oppløst og de som skal erstatte dem vil begrenses i størrelse etter folkets ønske. De gamle arbeidsmåtene vil raskt svinne hen. En ny virkelighet skal slå rot.

Etter hvert som dette nye riket manifesterer, vil dere få lære mye av deres Oppstegne Mestere. Dere vil få oppdage en ny geografi som også omfatter landene i Inner-Jorden. Agarthanerne vil introdusere seg for dere. De mange avsløringene som vil komme til uttrykk er bare begynnelsen på det deres nye mentorer skal lære dere. Dere skal raskt lære en hel del om full bevissthet. Vi har levd i denne vidunderlige tilstanden fra fødselen av. For omkring 13-16000 år siden gjorde ondsinnete eksperimenter at dere ble redusert til de Vesener med begrenset bevissthet dere er, og som dere er selv i frem til dag. Den første kontakten handler først og fremst om å fullføre en prosess som Himmelen begynte på for mange tiår siden. Vi kommer derfor, for å veilede dere Kjærlighetsfullt tilbake til de gleder som ligger i full bevissthet. Da vil dere omsider huske fullt ut hvem dere virkelig er og hvorfor dere inkarnerte i denne tiden. Milliarder av mentorer, som vi kaller deres nye lærere, vil vise dere veien. Hvert sett av instruksjoner en designet til å være katalysator for å få frem det enorme potensialet som nå ligger gjemt for dere.

Dette kommende møtet med oss vil bli en serie med daglige utfordringer for å åpne deres sinn og deres hjerte for den nye virkeligheten. Hver og en av oss har brukt mye tid for å sette sammen et pensum, en læreplan, som vil bringe frem deres sanne selv. Dere har utviklet personligheter som er designet rett og slett for at dere skulle overleve. Deres verdensanskuelser og oppfatninger, til og med deres fantasier, er basert på dette falske settet av ytre realiteter. Vi har til hensikt å slå hull på disse og la dere se hvem dere virkelig er. Vi forventer oss en god del opposisjon fra dere etter hvert som dere begynner å åpne opp og så tillater dette sanne Vesen å manifestere. Dypt begravet i dere ligger Kjærligheten og et dypt behov for å bli elsket og verdsatt. Dere mangler respekt i deres daglige liv. Dette vil det nå bli forandring på. Dere skal endelig få lov til å la deres sanne Vesen komme frem. Våre spørsmål og utfordringer, og det faktum at vi kan lese deres tanker, vil gjøre det vanskelig å holde fast på sin gamle personlighet. Det er meningen at dere skal få nyte deres nye frihet og velstand, men dere vil også bli utfordret av oss på det mest Kjærlige vis.

Mental og emosjonell vekst er nøkkelen til å høyne sin bevissthet. Kjærlighet er fundamentet. Sansene deres og deres visdom er veiledere til det dere vet er sant. Vi vil utfordre og konfrontere dere ved hjelp av verktøyer som finnes i den fluide dynamikken og bruke disse for å bygge opp i dere en stillferdig forståelse av hvem dere egentlig er. Denne vil ekspandere etter hvert som dere vokser i dette Lyset, føler sann støtte og opplever virkelig empati for deres sanne Jeg. For lenge siden, i deres tidlige barndom, lot dere denne gjemme seg dypt inni dere, etter hvert som dere skjønte hva dere måtte gjøre for å overleve i den daværende virkeligheten. Vår hensikt er å omforme denne grunnleggende troen og forberede dere for full bevissthet. Hver eneste en av dere er et Kjærlighetsfullt, omtenksomt og dyrebart Vesen. Den forkledningen dere iførte dere må vaskes bort og deres sanne personlighet endelig få komme frem. Dere går alle gjennom denne prosessen i deres første tre leveår. Dette vil nå forandres og den personligheten som med letthet kan ta i mot deres forandring til full bevissthet må få komme frem. Dette er i realiteten hva den første kontakt med oss egentlig handler om!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med et budskap av Kjærlighet og Lys. Amerika står på kanten av et enormt stup. For mange årtier tilbake ble hun gitt en sjanse til å bringe kloden ut av mørket og inn i Lyset. Denne nye friheten var ment å bringe omfattende velstand til alle. Denne sjansen ble skuslet vekk av dem som, helt siden den Amerikanske Revolusjonen, har arbeidet utrettelig for å underminere hver eneste grunn gitt i Uavhengighetserklæringen for denne nasjonens eksistens. Dette lederskapet myrdet Abraham Lincoln, formet en de facto regjering bygget på grådighet og tyranni, og etter den Andre verdenskrigen stelte de i stand en “kald krig” som holdt denne nasjonen og denne verden knuget under grepet til et mørke som var så dyptgripende at det nesten lykkes med sine intensjoner. Ikke desto mindre økte Lyset og dets dype glød er nå i ferd med å eliminere dette mørket. Himmelens hellige Kjærlighet omslutter og fyller den kloden på en helt ny måte og dens trofaste representanter vil introdusere dere til en helt ny virkelighet.

Dette hellige Lyset vil først bringe dere en helt ny velstand sammen med en ny økonomisk virkelighet. Denne virkeligheten vil så gjøre det mulig for de nye regjeringene å komme på banen. De som tjener de mørke for øyeblikket må samles sammen og plasseres på et trygt sted mens den nye virkeligheten former seg omkring dere. Våre samarbeidspartnere og deres nye allierte arbeider for å gjøre virkelighet av denne store gaven av frihet og personlig uavhengighet. Med dette mener jeg en tilstand høyt hevet over kampen for å overleve og en helse som gjør at dere kan tenke klart og ta i bruk alt det hjertet deres har lært i deres nye liv. Vi har mye som skal gjøres og vi skal gjøre dette guddommelige arbeidet sammen. Dere vil bli i stand til å råde over all den teknologi dere trenger for å bringe hele verdens miljø tilbake i balanse og renhet. Vi vil kunne vandre fritt blant dere og lære dere om dette rikets sanne natur. Altfor lenge har dere blitt ledet av en mørk autoritet som har benyttet seg av løgner og halvsannheter for daglig å manipulere dere.

Nå vil dere få høre og se sannheten! Tiden er kommet for å avdekke en verden som har blitt holdt skjult for dere av de mørke. Men etter hvert som mørket forsvinner ut av syne, har de fortsatt triks de kan bruke for å holde på dere. Vær kloke, mine velsignete Barn, og søk ene og alene Lyset. Snu ryggen til og gå ifra dem som bruker frykt og tyranni for å ha kontrollen over dere. Vær sterke. Kjærlighet og Lys er Åndens mektige kraft. Bring denne guddommelige energien inn og hjelp således mange å bryte seg fri fra mørket og frembringe en ny virkelighet. For noen århundrer siden ble det her på Jorden født en spesiell strøm av ord og tanker. Den opprinnelige hensikten med dette dokumentet vil bli fremvist for alle og enhver. Det er et fundament, en hellig byggetegning. Bruk denne til å utforme nye styresett og til på klokt vis å uttrykke deres personlige uavhengighet. Denne eksepsjonelle tiden skal bringe frem denne vidunderlige drømmen og gjøre ende på deres karantene fra deres likemenn, både inni Jorden og omkring dere. Hosanna!

I dag rykker vi enda nærmere en ny verden. Vi benytter våre mektige kollektive energier for å manifestere en ny virkelighet. Vi tillater dem som har arbeidet så iherdig og utrettelig å skape en ny verden fylt av Lys, Kjærlighet, frihet og velstand. Tiden kommer for forandring og for en storslagen gjenforening av hele menneskeheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge