Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 24, 2012

July 24, 2012

8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik


Dratzo! Vi er tilbake! Det skjer fortsatt mye bak fasadene i deres verden. Banksystemene til de mørke kabalene smuldrer i stadig større hastighet og en mengde bankdirektører tvinges til å trekke seg fra sine stillinger. Interpol og tilsvarende byråer trapper opp sine etterforskninger i LIBOR skandalen, som nå synes å være uten grenser. Denne operasjonen begynner virkelig å true mange regjeringer i Europa og Asia med sammenbrudd. I det krisen vokser blir kabalisterne informert av BRIC nasjonene og deres allierte om at kabalistenes forsøk på å gjeninnføre elektronisk valuta uten dekning er bannlyst med øyeblikkelig virkning. Dette forverres ytterligere ved mangelen på kapital. Den politiske situasjonen i Europa, og snart også i Nord Amerika, er i ferd med å nå sitt kokepunkt. Noe må gjøres raskt, ellers vi vil den nåværende økonomiske strukturen helt klart bryte sammen. Det nye økonomiske systemet som koalisjonen av BRIC nasjoner ønsker er nå helt klart til å igangsettes på et øyeblikks varsel, og som en følge av dette har flere asiatiske land har fremsatt pantekrav i mang vestlige banker.


Denne utviklingen blir ytterligere komplisert ved den store økningen av uroligheter i Midtøsten og deler av sør Asia, og denne voksende ustabiliteten er i ferd med å "koke over". I mellomtiden vedvarer den låste finanskrisen i Europa og resten av verden, og den vil forbli uløselig med mindre det gjennomføres enorme bank reformer og globale ettergivelser av gjeld. Dette er ikke en situasjon man kan "feie under teppet", som det kalles. De mørke kabalistene innser nå, som et resultat av dette, at deres makt over verden nå tar slutt. En serie med hendelser på vei vil svært raskt forårsake fallet til kabalerne gjennom først å isolere deres medlemmer og så fjerne dem fra sine maktposisjoner. Dette vil åpne opp for NESARA i Nord Amerika, og som ringer i vann vil denne handlingen spre seg til resten av kloden. Dette nye styresettet vil føre til global frigjøring av menneskeheten og formell avsløring av vår eksistens. Da kan vi begynne med offentlig gjøringene som vil forandre deres verdenssyn og deres virkelighet for alltid!


Husk i det dere nærmer dere dette skjelsettende øyeblikket at en hel rekke hendelser må finne sted i forkant av avsløringen. Våre samarbeidspartnere på jorden har full oppfattelse av hva som nå skjer. Den konstruerte virkeligheten som har manipulert deres liv og verden må kollapse fullstendig for at det nye systemet skal kunne komme på plass. Det nye systemet blir for øyeblikket lirket på plass av de samme omstendighetene som river ned deg gamle. Dette skjer med stor fart. Det nåværende systemet kan ikke bære en ekstrem krise til, og en slik krise er svært nær forestående. Det ble derfor bestemt å i hemmelighet plassere det nye systemet og vente på det rette øyeblikket for å avsløre dets bestanddeler som nye penger, nye banksystemer og nye styresett. Hensikten med dette er å la det gamle systemet falle fullstendig i vanry og vise seg som ikke-fungerende, slik at mannen i gata vil være tilbøyelig til å ønske det nye systemet velkomment. Våre skip overvåker alle viktige globale områder, og vil avverge bruken av terrorisme og krigshissing som er de mørkes vanlige taktikk for å løse problemer. Dette vil vi ikke lenger tillate!


I denne verden har det alltid eksistert forhold og eksplosive omstendigheter som med stor sikkert ville føre til "nyttige" kriger eller til og med verdensomspennende ødeleggende oppblomstring av konflikter. I disse tider har vi tillatelse til å forhindre slikt, og til å føre deres klode inn i fred og velstand. De mørke fyrer opp under en mengde gamle konfliktområder som de inderlig prøver å antenne igjen. Trist for dem, men vi må nok informere dem om at dette er nok et påfunn som ikke vil bli tillatt! Deres verden endres raskt og det som Himmelen har forberedt kan ikke omgjøres! Vårt oppdrag er konsentrert om at dere får tilbake deres fulle bevissthet og dette målet er i rute. Den neste rekken av avsløringer er klar, i tillegg til hendelser som vil føre deres verden enda nærmere til det store skiftet. Himmelen har befalt at dette nå skal fortsette fremover og at alle hindringer skal fjernes. Mange personer som de fleste ikke har hørt om skal komme med kunngjøringer som innleder midlertidige styresett og frigjør menneskeheten fra sin ufrivillige trelldom i uminnelige tider.


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestre! Velsigne dere alle, for dere skal bli fri! Dere Velsignede, vit at det raskt kommer hendelser som vil riste de mørke helt inn i det innerste og sette i sving omstendighetene som vil felle dem. Vi velsigner Himmelen og alle de som er kommet til Jorden for å utføre de mange mirakler som kjernen i våre hellige planer. Verdifulle metaller, som de kalles her, har blitt samlet i åres vis av de mørke kabalistene. Så erstattet de dem med byttemidler som stadig ble mer verdiløse og introduserte stadig flere respektløse måter å bruke dem på. Dette er faktorene som viser seg å bli deres ulykke. Store banker og aksje handlere fanges i en hengemyr av verdifall og deres raske sammenbrudd er nært forestående. Mens dette har pågått har våre samarbeidspartnere de siste månedene vært opptatt med å planlegge neste fase av sine operasjoner og er klare til å fortsette med det nye pengesystemet som er så avgjørende for menneskeheten!


Vi kan av innlysende grunner ikke gjøre rede for disse planene ennå. Vit likevel at forholdende verden over raskt bringer de mørke til randen av en enorm katastrofe. Storparten av landene utenfor G-5 forstår til fulle hva som foregår og forbereder seg forventningsfullt til kollapsen av de store vare og aksjemarkedene. Det er nødvendig å "feie rent" på denne måten, og det vil drive samfunnet deres framover fra dets nåværende hengemyr av engstelse til en omhyggelig organtsert verdensfred og overflod som åpner utsikter til utrolige muligheter! Alle elementene i dette behøver bare å gli på plass! Vi ber dere derfor om å forbli i tillit og frydefulle forventninger, for mange utrolige hendelser er iferd med å tre i kraft. Slapp av i forvissningen om at Den Galaktiske Føderasjonen og vår Agartiske familie beskytter oss mot ethvert siste forsøk fra de mørke på å forlate sine maktposisjoner med en kjempeeksplosjon!


Benytt dere av muligheten denne tiden bringer til å forberede dere til den nye virkeligheten. Den vil uheldigvis komme som et sjokk for de fleste av deres medmennesker. Vær villig til å samtale med venner og familie om hva som ligger foran dere, slik at de kan være litt forberedt på den urovekkende informasjonen de snart vil få høre. I det øyeblikket tingene starter må dere bruke intuisjonen og den visdommen livet har lært dere for å trøste og berolige dem som har fått livene sine snudd opp ned. Forestill dere hvordan det føles å få det de tror mest på utfordret, og vit at deres rolige tilstedeværelse og deres forsikringer er av største viktighet for å hjelpe deres samfunn til å akseptere omgivelser som blir underligere dag for dag. Deres oppdrag er å forbli rolig midt i forvirringen rundt dere. Dette er hva dere har øvd på gjennom mange liv og nå er øyeblikket her. Dere er De Velsignede som med sine egenskaper vil gjøre hele forskjellen i disse endetider, og videre!


I dag oppdaterte vi dere om viktige hendelser. Det er av avgjørende viktighet for dere å anerkjenne at det som er på vei er en serie av planlagte hendelser som leder frem til domino effektens "store finale". Så kan den nye epoken for menneskeheten gli på plass på vidunderlig vis! Vit, Kjære Dere, at Himmelens tallrike forsyningene og uendelige overflod virkelig er Deres! Slik Er Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær i Enhet! og Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: Helge MahiniShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge