Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 31, 2012

July 31, 2012

12 Manik, 5 Pop, 9 Ik

Dratzo! Vi er her igjen! Deres verden er i endring og beveger seg fra den gamle og mørke virkeligheten som er så velkjent for dere, til en ny virkelighet som er fylt med Lys, Kjærlighet og velstand. Gjennom de siste årene har de mørke kabalerne gjort alt de kunne for å demme opp mot dette skiftet og opprettholde kontrollen de så lenge har nytt uten motstand. Imidlertid er dette ikke lenger mulig. De Oppstegne Mestrene har handlet globalt i samsvar med Guddommelige bestemmelser for å føre deres rike inn i Lyset. Disse handlingene utøver et tvingende press på kabalerne for å avsløre noen av deres bedragerske forretningsmetoder og slik synliggjøre de arrogante handlemåtene de er blitt så vant til. Disse avsløringene bygger opp grunnlaget for kabalernes eventuelle påtale. Noen nasjoner, som Island, har alt begynt den rettslige prosessen med å plukke fra hverandre en maktstruktur som er bygget opp over mange tiår av denne kabalen. Mange andre nasjoner vil snart følge etter. Vi følger med på dette, og våre kontaktpersoner bringer inn mengder av bevismateriale til de som leder etterforskningen av denne store, ustyrlige kabalen.

Panikken fortsetter å bygge seg opp innen rekkene til de mørke og vi forventer at det kommer flere viktige arrestasjoner snart. Sin vante tro forventer de fortsatt at en arrangert kjempekrise skal la dem slippe unna, men som vi før har sagt vil vi ikke tillate noe slikt. For øyeblikket «gjærer» flere alvorlige «hendelser» i Midtøsten og Sør Asia, og våre observasjonsteam følger nøye med. Denne gangen vil ikke noen episode kunne bli brukt som middel til hverken å forhindre eller selv forsinke Himmelens befalinger. Kabalene vil ikke lenger bli tillatt å bruke sine gamle triks for å få viljen sin eller redde sitt eget skinn. Vi stopper selv deres mest desperate handlinger fra å manifestere seg. Det betyr at det gamle og skakkjørte systemet er ved veis ende. Det guddommelige øyeblikket kommer for å identifisere disse ugangskråkene og skille dem fra flokken, og derved la dyptgripende globale endringer skje. Frihet, rikdom og glede kjennetegner den virkeligheten som dere imøteser i oppstigning til full bevissthet. Tiden er nesten inne for at en rekke vidunderlige hendelser manifesterer seg foran nesen på dere.

De lysfylte riker forbereder en særdeles fantastisk verden for dere. Deres tilsynelatende endeløse reise gjennom denne skyggenes dal, med dens sorgfylte byrder og langvarig slit er ved sin ende, og en ny verden av overflod, trøst og glede kaller. Vi, sammen med Himmelen, ønsker dere velkommen med åpne armer og hjerter som flommer over. Det er på tide å si farvel til en verden som er ved veis ende i rett tid, en verden som hvor dere er blitt oppslukt av motløshet og hjertesorg. Den kan heretter ikke lenger ses som allmektig eller uforanderlig. Isteden vokser det frem en mer vennlig verden. Legg bort alle betenkeligheter dere måtte ha om hva som ligger foran dere, eller tvil omkring den nye verden. Dere sitter på første rad og bevitner fødselen av en særdeles fantastisk nytt rike. Føl den nye verdens glede som omgir dere, og boltre dere i energien som bare ønsker å tjene deres virkelige behov og ønsker. Fred, Kjærlighet, enhet og uendelig glede er dens kjennetegn. I hvert verdenshjørne vil dette gryende samfunnet omfavne og ære hver eneste en av dere!

Galaktiske samfunn, som det dere er I ferd med å begi dere inn i, karakteriseres av harmoni og gjør seg bemerket ved hvert medlems entusiasme for å tjene til alles beste. Her blir dere omgitt av de som vil dere vel og som inviterer dere til å legge deres unike evner til et fellesskap som sikrer at livet deres stadig flyter videre til stadig økende glede og oppfyllelse. Før dere kommer tilbake til full bevissthet ønsker vi at dere får erfare den enorme glede og dype indre lykke som velsigner vår daglige væren. Våre skip vil være åpne for besøk av dere, og der vil dere kunne føle selv den tilfredsstillelse og tilfredshet som kjennetegner livet i galaktiske samfunn. Våre Modeskip stråler ut en følelse av dypt velvære og oppmuntring som kan gi dere en forsmak på hva dere vil bli overøst med ved tilbakevendelsen til full bevissthet i Lys Kamrene. I våre samfunn samler vi oss i rituelle danser og spirituelle sjeledanser for å feire våre liv og vi nyter gleden som oppstår når individuelle sjeler kommer sammen i felleskap.

Vær Velsignet, kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegene Mestre! Vi har mye å diskutere med dere i dag. For øyeblikket fullfører vi de siste av en rekke samtaler med våre samarbeidspartnere vedrørende hoved støtet som skal sluttføre de prosedyrene som stadig forsinker kunngjøringene. Disse vil bli gitt av våre samarbeidspartnere som vil forkynne det nye finans systemet og de mange overgangs regjeringene rundt om i verden. Disse kringkastingene vil lede ganske raskt til en verdensomspennende avsløring av vår eksistens og menneskekjærlighet. Det er viktig på dette nøkkeltidspunkt, at vi også bringer inn våre Indre-Jord- og Romfamilier, da vi sammen har formulert detaljene i scenarioet som vil gi dere alle full bevissthet om hva som så travelt har skjedd rundt dere. Snart vil full innsikt være gjeldende for fortid, nåtid og fremtid. En av de viktigste tingene dere trenger å få innsikt i er de mange måtene dere kan delta i renselsen av Gaias jord, vann og luft.

Restaureringen av Gaia er en del av en felles bevegelse som tillater mennesker på jordoverflaten, som oss, å returnere til den guddommelige nåde som opprinnelig ble gitt til Jordens Lemurianske koloni for nesten 900 000 år siden. Når de forvrengte «fakta» i historien vår blir rettet opp igjen kan dere begynne å nyte hva fremtiden har i vente for oss. Det starter med å returnere dette strålende fedreland til sin rettmessige plass i våre hjerter. Så kan vi ta den store velstanden som snart blir gitt oss til på nytt å gjøre oss kjent med oss selv og hvem vi egentlig er: En flott samling av sjeler som deler dette hellige sted med hverandre. Samfunn i fortiden har vanæret våre forpliktende løfter, så vi vil benytte dette øyeblikket til å etablere et mye videre forpliktende avtale som vil være grunnlaget for en ny stjerne nasjon.

Dette er et hellig øyeblikk. Det er en guddommelig innledning til en ny æra som vil se vår hellige tjeneste forlenges, ikke bare til denne nye stjerne nasjonen, men også til å gjelde alt som er fysisk. Denne overgangs perioden er klar til å avsluttes, og en tid med stor aktivitet er klar til å innhylle dere. Vi, De oppstegene Mestrene, har som mål å utføre denne kavalkaden av forandringer på en rolig måte, og vi legger derfor hardt press på kabalen om å gi etter eller møte de uheldige konsekvensene av sin gjenstridighet. Vi følger nøye med de opphetede områdene rundt om på jorden i det de nærmer seg kokepunktet, og er fullstendig klar over at kabalerne har som mål å trappe dem opp inntil vi blir nødt til å gripe inn på et eller annet vis. Det er tåpelig av de mørke å tro at deres gamle knep kan redde dem gjennom krisen dem nok en gang. Dette er fordi det sannelig gryr en ny dag for alle!

I dag har vi gitt dere et nytt budskap om hva som skjer. Et nytt initiativ under utarbeidelse vil bringe fred og Lys til denne verden. Vår flåte trapper opp sine direkte inngrep overfor de mørke, og denne langvarige perioden hvor intet synes å skje er så å si over! Vit, Kjære Dere, at himmelens ufattelige forråd og uendelige velstand så visst er deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En, og Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: Helge Mahini


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge