Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 17, 2012

July 17, 2012

13 Akbal, 16 Kumku, 8 Manik

Dratzo! Vi er her! Vi kommer med gode nyheter for alle! Prosessen med å gi deg tilbake din suverenitet begynner å nærme seg punktet at det kan realiseres. Vi vil ta i bruk en type teknologi som vil føre til kollaps av de mørke kreftene og deres imperium, og vi har full forventnig til å kunne fjerne dem fra sine stillinger og fjerne deres makt. Den voksende ”Libor krisen” er et tegn på at dagens økonomiske system ikke lenger kan fungere ettersom de nå er generelt kjent at det er råttent helt inn til kjernen. Et nytt system som er klargjort kan nå gjennomføres, og det raskt. Denne sannheten er nå godtatt av de fleste av dine økonomer. Selv trauste presseorganer er nå ute etter informasjon om arrestasjonen av kjeltringer over hele verden som bevisst brakt oss frem til denne økonomiske fiaskoen. Det nåværende systemet har åpenlyst vist sitt sanne vesen, og ettersom krisen har vokst seg til et globalt rot, vil det nå også raskt føre til mørke kreftenes ulykke. Ved at dette systemet rakner vil det tillate oss å gå videre, og vi kan fjerne Kabalistene ut av veien ved hjelp av de nye avtalte og spesielle rettskjennelsene, og så fullføre overgangen til en helt nyt økonomisk system.

De fleste av de som var med å undertegne en rekke avtaler i Europa for snart to år siden, er engstelig for å etablere et nytt økonomisk system. De amerikanske ”vi vet best og kan ikke ta feil” bankene er på nippet til en massekonkurs og de fleste bankene i EU er likeledes ustabil. Euroen er nær kollaps, og det samme er tilfelle for den amerikanske dollaren. The Federal Reserve er kjent for å bygge sin økonomi på ”luft”. Den samlede globale gjeld er så stor at det nå truer en plutselig, verdensomspennende økonomisk krasj. Potensielt vil verden stupe inn i en uløselig økonomisk ruin. Den eneste løsningen på dette nå, er et nytt pengesystem basert på et konsept som er utviklet av NESARA, og som fremmer universell gjeldsettergivelse som en del av et helt nytt sett av bank og finanspolitisk fremstøt. Dette vil være starten på et nytt styresett som vil overta når det gamle faller bort. Ledere som trekker seg fra sine posisjoner og flere arrestasjoner vil skje globalt i sammenheng med offisielle kunngjøringer som vil omfatte informasjon om den nye tids velstand, 'UFO' avsløringer, og presentasjon av nye teknologier.

Dette usedvanlige fremskrittet vil raskt bli ønsket velkommen så snart omfanget og innholdet i den nye virkeligheten blir gjort kjent for verden. Denne ryddige og naturlige overgangen til den nye virkeligheten vil bli ledsaget av en detaljert avsløring om hvordan verden har blitt forført og manipulert av en sammenvevd global gruppe som inntil nylig var kontrollert og styrt av mektige utenomjordiske krefter med enorm makt. Den komplekse historien om Anunnakiene og deres engasjement i dette, vil bli offentliggjort og alle detaljene rundt dette vil bekjentgjort. Vi har også til hensikt å avsløre den virkelige historien om hva som har skjedde i din verden siden slutten av WW II. Selv om innholdet i denne informasjonen kan bli sjokkerende for mange av dere, er hensikten å gi deg en utdanning som er viktig for å kunne forberede deg for det kommende utrolige bevisthetsskiftet og gjeninnføringen av din fulle bevissthet. Andre kunnskapsområder som er viktig for deg, er fakta om hvem du er og hva som nå venter deg i henhold til den guddommelige plan. Faktisk er dette intet mindre enn en ny gullalder for deg!

Når vi blir i stand til å etablere et tettere forhold til deg, vil vi på vår måte begynne å kunngjøre informasjon som også vil forberede deg til første kontakten og introduksjonen til dine søskenbarn fra den indre jord. Vi har til hensikt å gjøre deg kjent med personellet i den Galaktiske Føderasjon som har et mangfold av ulik ekspertise og de vil ta deg ut til vår flåte av skip og vise deg den såkalte ”levende lys” teknologien som driver dem. Vi ønsker å sette opp en tidsplan for turer som vil tillate deg å oppleve denne teknologien og dette vil hjelpe oss til å distribuere dette på global basis. Lys-teknologien fungerer ved bruk av telepati, og du vil raskt være i stand til å gjenskape denne evnen som var en del av ditt opprinnelige jeg (før Anunnaki satte opp begrensende trossystemer som begrenset deres høyere evner). Faktisk kan disse teknologiene, i sin natur, stimulere dine latente evner og lar deg gjenoppdage de riktige trossystemene om virkelighetens natur og bevissthetens natur. En fantastisk verden er i ferd med å åpnes for deg, der sannheten om dine forbløffende talenter og evner blir avslørt!

Vi er dine Oppstegne Mestere! Velsignet være dere alle! Vi kommer med spesielle meldinger fra våre partnere og oss selv. Din verden lider under alle de dårlige nyhetene som blir forkynt fra hvert hjørne av kloden din og som er produkt av de mange nedrige ordningene den mørke kabalen fortsatt stadig ønsker å holde frem i lyset. Økning av rentenivået er bare den siste eksponering av tøylesløs kriminalitet som brukes av disse bankfolkene for å oppnå så mye overskudd fra sin virksomhet som mulig. Disse og andre ulovligheter er begynt å lekke ut, ikke bare som informasjon lagt ut på Internett, men som bevislig kriminell aktivitet, som det nå skrives om i mange prestisjetunge økonomiske avisene. Disse avsløringene har gitt impulser og nærer opp under våre nært forestående planer som raskt vil bidra til at vi oppnår våre guddommelige målsettinger. Dagene med disse misserable kreftene er talte og vi vil nå vil ta ansvaret for å implementert et nytt og ærlig finansielt system. Våre allierte forbereder nå å fjerne disse egoistiske kreftene og plassere de et sted de ikke lenfger kan gjøre noen skade.

Medlemmer av hemmelige hellige samfunn, som i mange liv har satt sitt liv i fare er nå mer enn klar til å flytte kabalistene over til de spesielle stedene der de kan sperres inne. Vår galaktiske familie har avtalt å plassere dem i isolasjon hvor de kan tenke igjennom og se konsekvensene av alt det enormt negative de har gjort mot hver enkelt av dere. Men som det sømmer seg den nye epoken du er på vei inn, er det også her viktig å huske at tilgivelse er en velsignelse til de som blir virkelig angrende og tar avstand fra sine ugjerninger. Faktisk er anger den eneste ekte vei for disse bankfolk, og vi har tenkt å gi dem muligheten til å gjenvinne en guddommelig balanse i velsignet ensomhet. Hver enkelt av oss er et individ med en livssti å følge, og hver enkelt besitter ansvaret for å kunne endre oss. Vi ønsker at hver og en skal forstå at dette isolert sett er en mulighet til å se at de har et valg, og at de også kan følge en sti frem mot det guddommelige.

Som du kan se, er det mye som gjøres for å forberede verden til den enorme forandringen som vil føre til den store feiringen av din tilbakevending til full bevissthet. Underveis blir det mange avsløringer og kunngjøringer som frimodig vil endre den verden som du nå kjenner. Vi ser også veldig frem til å begynne vår oppgave å formidle til deg hellig informasjon på en mer åpen måte. Vår tjeneste for deg vil begynne med et bredt spekter av undervisning som vil gjøre deg klar for full bevissthet, og som vil inneholde en rekke helbredelser som vil demonstrere den enorme kraften Skaperen har utstyrt deg med. Full bevissthet vil også bringe med seg hellige ansvarsoppgaver som du kommer til å forstå og verne. Hver av dere besitter et nesten grenseløst potensiale som nå er i ferd med å bli manifestert i deg!

I dag har vi igjen brakt deg en melding. Disse ordene markerer starten på en serie av hendelser som du snart vil kunne oppleveg. Vi ønsker alle at Skaperen vil vise vei for oss! Tiden for vår tilstedeværelse vil bli annonsert og dette bringer med seg forbausende hendelser som vil manifestere seg og som vil føre til en raskt retur til full bevissthet! Vit kjære, at uendelig overflod og endeløs himmelsk velstand faktisk er innenfor din rekkevidde! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Og vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: Helge MahiniShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge