Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17. januar, 2017


Sheldan Nidle - 17. januar, 2017

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo! De prosedyrene man er blitt enige om, fortsetter å skride frem i sitt eget langsomme tempo. Det er først og fremt sikkerheten som står i høysetet, samt å opprettholde en jevn flyt. Denne operasjonen har således blitt redusert til å gå videre med de viktigste sekvensene og holde publikum i mørket inntil visse primære sikkerhetspunkter er nådd. Dette har blitt helt avgjørende for denne prosessens suksess. De innledende elementene er fortsatt den globale introduksjonene av de nye pengene, utstedt av regjeringen i nye Republikken, den meget kompliserte Revaluerings-operasjonene i Amerika samt iverksettelsen av den Globale Nyfastsettelsen av verdien av alle Valutaer. (Global Currency Reset). Disse nye pengene vil ledsages av den offisielle avdukingen av det nye, internasjonale bank- og finanssystemet. Når den tid kommer, vil den utpekte Presidenten kunne forklare NESARA og gjeldsjubileet for alle. Dette settet av spesielle kunngjøringer skal til slutt gjøre det mulig å komme med en formell kunngjøring om vår eksistens, og deretter omsider gjøre det mulig for oss å begynne våre kringkastinger til dere. Dette vil legge alt til rette for andre begivenheter som kan tvinge gjennom verdensfred og skape et miljø som man drømte om den gang NESARA først ble foreslått på slutten av 1990-tallet. Når alt dette er gjort gjeldende globalt, kan dette lede videre til en rekke andre begivenheter.

En av de aller viktigste begivenhetene som vil følge av fremveksten av NESARA og NESARA Republikken, er den formelle implementeringen av det nye bank- og finanssystemet. Vi kan allerede se hvordan det nye internasjonale banksystemet vil bli introdusert over hele verden. Dette vil først bli rullet ut i Kina og deretter i resten av Asia. Deretter vil det bli dominerende i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika. Oseania vil være siste steget for den nye bank- og finansvirkeligheten. Nye valutaer verden over vil være drivkraften bak velstand for alle og den formelle slutten på gjeldsslaveriet. Det er nødvendig at denne verden viser Gaia at den tar renselse av luften, jordsmonnet og vannet på alvor. Parallelt med dette er det nødvendig å bringe havenes system av gjensidige avhengige havstrømmer i orden igjen, fordi disse regulerer temperaturen og derved næringstilgang til landområdene og faunaen over hele verden. Denne daglige prosessen holder verdens værsystemer i balanse og hjelper havstrømmene med å sørge for de elementer som hjelper til å opprettholde klodens økosystemer.

Disse naturlige mønstrene har blitt brakt i ulage av et hemmelig regjeringskontor. Disse operasjonene har foregått i dypeste hemmelighet, vært verdensdekkende i omfang og har lykkes i å forstyrre den opprinnelige oppvarmingen og nedkjølingen av havvannet. Dette begynte videre å påvirke de enorme luftmassene over oseanene. Denne regjeringsoperasjonen begynte tidlig på 2010-tallet. Dette forårsaket uvanlig intense vårflommer i Europa, alvorlig nedsmelting av drivisen i Arktis og Antarktis, og helt merkverdige kuldeperioder og snøstormer i Europa og det nordlige Nord-Amerika. Disse hemmelige eksperimentene med været forårsaket alvorlig tørke i California og enorme vær-anomalier i Asia og Nord-Afrika. Og viktigst av alt, så kuttet de av den Nord-Atlantiske strømmen av varmere vann (Golfstrømmen). En massiv endring i det globale været var på vei til å gjøre en naturlig forandring om til en enorm miljøkatastrofe.

Denne rekken av kunstige forandringer i været førte til et svært uheldig press på et naturlig artsutryddelses-mønster som i løpet av de siste årtiene hadde tatt livet av 40% av verdens flora og fauna. Dette var på grunn av de store forandringene som var initiert for å klargjøre Gaias overflate for gjenforeningen mellom hennes to riker, som til nå har vært helt atskilt; hennes Ytre og hennes Indre verden. I tillegg til dette hadde Himmelen gitt dekret, og mandater til, å få en endelig slutt på den korrupte verdenen til Anunnakienes lakeier, som ville kunne føre til at alt liv på planeten bukket under. Denne operasjonen er nå i sine siste trinn før full suksess. Gaias ønske er at dere skulle kunne vende tilbake til deres naturlige 5D tilstand og å avslutte denne prosedyren med sin egen gjenforente 5D tilstand. En tilsvarende skjebne gjelder også for resten av planetene i dette solsystemet. Vi observerer og ser eksakt hvor nødvendig det er at denne prosessen fortsetter på hver planet og deres unike system av måner. De påkrevde forandringene på vannplanetene og gjenoppbyggingen av den store verdenen bortenfor Mars, som er i sin innledende fase, er et særdeles interessant fenomen å observere. Dette viser tydelig hvor storslagne og mektige ting Himmelen er i stand!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den nåværende situasjonen på Jorden forbedrer seg raskt. Våre samarbeidspartnere er travelt beskjeftiget med å sikre at utbetalingene om kort tid fortsetter som planlagt. De som har ventet så lenge på et tegn, kan nå vite at ventetiden nesten er over. Vi ønsker også å takke alle dere som har opprettholdt positive energier for visjonene deres. Dette setter vi umåtelig stor pris på og velsigner dere for deres daglige affirmasjoner. Hele denne operasjonen viser med all tydelighet hvordan positiv tålmodighet tilslutt gir dere sin belønning. Dette riket er inne i mektig forvandling som vil bli markert med at vi trer offentlig frem og mye visdom som vi vil dele med dere. Når alt dette etter hvert er gjennomført, vil dere eie en virkelighet som er kjennetegnet av sin frihet, deres selvstendighet og uavhengighet og den overveldende velstand og fremgang for alle. Dere vil få leve i dette riket og oppdage dets talløse velsignelser. I dette riket vil dere få bevitne hvor uløselig Gaias Indre og Ytre riker er knyttet til hverandre. Ta i bruk deres Indre Visdom! Vær åpne av sinn og rede til å oppdage hvordan dette nye landet fungerer!

Etter hvert som dere begynner å ta alt dette inn over dere, kan dere ekspandere deres oppfatninger og kaste av dere all frykt og bekymring. Denne overflateverdenen har gjennom de siste 13 årtusenene drevet hjelpeløst i et hav av frykt skapt og opprettholdt av lakeienes onde og grusomme læresetninger og proklamerte «sannheter». Betrakt denne nye tiden som øyeblikket hvor dette forferdelige marerittet omsider er over. Dette hellige sted skal omsider leve hver eneste dag i Himmelens flammende Lys. Og videre skal dere få møte slektningene deres fra Inner-Jorden og få lære mye om alt dere har gått gjennom fra fjern fortid og frem til denne «oppvåkningens» tid. I dette nye riket skal dere i glede ønske deres familier fra verdensrommet velkommen og lære om deres mange åndelige familiers natur. Husk alltid, dypt i deres Hjerter, at dere i realiteten aldri er alene. Deres nye følgesvenner skal lede dere inn i en aldeles vidunderlig fremtid og dele med dere nøyaktig hvordan dette kan oppnås. Vær velkommen og føl dere mest av alt virkelig Elsket.

Det som skjer omkring denne guddommelige kloden er en mektig læring. Denne læringen har potensial til å heale alt. For lenge, lenge siden kom deres forfedre hit og la ut på en lang reise i mange stadier som skulle komme til å lede dem langt bort fra det de opprinnelig kom hit for. I denne tiden er dere i ferd med å ta alt dette inn over dere og dere er i ferd med å lære hvordan dere best kan forberede dere til det som ligger foran dere. Dette er en tid fylt av, ikke bare forvandling, men også av en hel mengde omhyggelig forberedte læringsmuligheter. Vær hele tiden klar til å ta imot disse og velsigne dem for hva de lærer dere. Om ikke lenge vil dere få møte mentorene deres. De er, sammen med oss, et spesielt team som med stor ro vil veilede dere frem til en ny og mye mere bevisst eksistens. Det kan være vanskelig for dere til tider å ta alt dette inn. Men bruk bare deres mektige visjoner til å bære dere gjennom selv de mest krevende øyeblikk. Vi er sammen på denne særdeles hellige reisen. Vær åpne og i stand til å bruke deres Kjærlighet til å lede dere frem til seier!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter om dette særdeles komplekse riket. Fortsett å være positive og åpne for alt som om kort tid vil krysse deres vei! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge