Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - October 16, 2012

October 16, 2012

13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igjen med mere vi vil snakke med dere om. For øyeblikket er det flere aktivitetsområder som nærmer seg sluttføring og som til sammen danner fundamentet for deres nye virkelighet. Som vi tidligere har informert dere om, så er deres verden basert på den opprinnelige legitimitet ved visse institusjoner som har mange tusen års historie. De individene som representerer disse urgamle maktbasene er i ferd med å utforme nye dokumenter som vil utgjøre en juridisk plattform for deres nye styresett og ledelse. En serie møter, hvis eneste agenda er å fokusere på kompleksiteten ved å skape en ny verden, er allerede i gang. Prøv å forestille dere alle de intrikate problemstillinger som er involvert i et slikt prosjekt! Våre hellige forbundsfeller er i ferd med å forene de urgamle grunnstrukturer i mange stamme-nasjoner med tilsvarende i de gamle kongedømmer i Europa, Asia, Amerika og Afrika. Utallige dokumenter må drøftes, modifiseres og veves sammen til en helhet i en ny prototype, som ugyldiggjør, og derved feller, de nåværende ikke-legitime regimer i verden. Denne prosessen med å bekrefte disse dokumentenes ektehet og gyldighet må gjøres omhyggelig riktig, og i riktig rekkefølge, for at det skal gi den nødvendige legitimitet til disse ambisiøse mål.

Våre hellige forbundsfeller forstår at det de holder på med er å skape en juridisk sammensmelting av de elementer som danner selve ”stillaset” for moderne nasjonalstater, mens de på samme tid oppdaterer legitimiteten til klodens nåværende globale ledelse av stammesamfunn. Det som kreves er dokumenter som fullt ut respekter alminnelige folkerettslige prinsipper, samtidig som man utformer en ny og unik form for statsledelse og styresett globalt. Til slutt vil denne operasjonen forandre totalt grunnkonseptene for regjeringsutøvelse slik dere kjenner den. Deres nåværende “indirekte” styresett, gjennom representanter, må forandres via en vel gjennomtenkt maktforflytning som muliggjør total gjennomsiktighet i de nye statsledelsene som er på vei til å etableres. Målet er å etablere en kontrakt med dere om ”folkets makt”, basert på god dømmekraft og sunn fornuft. De store tenkerne på slutten av 18-tallet utformet dokumenter som oppnådde dette innenfor den tidens kontekst. Nå er det nødvendig å modernisere disse dokumentene som en del av forberedelsesprosessen til deres store skifte i bevissthetsnivå. Dette er kun én av alle de oppgavene som nå er i ferd med å fullføres ”bak scenen”.

Som dere vet bare så altfor godt, lever dere i et samfunn dere deres grunnleggende menneskerettigheter stadig blir truet og denne skamplett i samfunnet kan ikke fortsette. Dere står også på terskelen til å skape et reelt galaktisk samfunn. Dere trenger styringsdokumenter for statsledelse som er fleksible nok til å møte deres voksende behov etter hvert som dere omformer dere fra deres nåværende bevissthetstilstand til full bevissthet. Det første trinn er å gjenopprette alt det som den mørke kabalen har tatt fra dere. Det neste er å utvide de institusjonene som har ansvar for ledelse og politikk, til å omfatte deres slektninger fra Agartha og oss. Deres verden gjennomgår en serie med raske, og uunngåelige, begivenheter fastsatt av Himmelen, som vil plukke fra hverandre all den ondskap som den globale kabalen har etablert gjennom de siste århundrer. Deres økonomiske system er i ferd med å falle fra hverandre og kabalens system med nøye utvalgte ledere, kan ikke greie å redde denne gruppen fra den mangefasetterte katastrofen som de selv har skapt gjennom det siste halve hundreår. Bak den smuldrende fasaden er en ny epoke for menneskeheten i ferd med å ta form, og det er en prosess som trenger å bli støttet og aktivt promotert. Mange ting, og spesielt Avsløringen, må løftes frem fra skyggene.

Det våre hellige forbundsfeller er i ferd med å gjøre, er altså mye mer enn å kun skifte ut en rekke ulovlig utnevnte regjeringer. De arbeider for å åpne opp samfunnet deres for de forandringene dere så desperat trenger og ønsker dere. Himmelen har valgt denne tiden for en radikal endring av deres bevissthet, som utføres gjennom en rekke trinn, og som allerede har foregått over to tiår for å bringe dere til det punkt dere er i dag. Den neste fasen vil bli gjennomført temmelig raskt og det er grunnen til at vi kommet for å arrangere hvordan vår første kontakt med dere kan gjøres på et fordelaktig vis, for deres verden tilfredsstiller på det nåværende tidspunkt ingen av kriteriene for normal kontakt. Så snart dere har fått deres fulle bevissthet, vil dere trenge vår umiddelbare mentoring og råd om hvordan dere raskt kan skape deres eget galaktiske samfunn. Gjennom mer enn to tiår har vi fulgt med og assistert både dere og Gaia, og meget stillferdig samhandlet med de i deres verden som har viet seg til å endre hvordan samfunnet deres fungerer. Transformasjonen er både spirituell, basert på Himmelens bud, og teknologisk: oppfinnelser og innretninger som har vært holdt skjult for dere i nesten et hundreår vil bli frigjort og komme dere til nytte.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med nyheter om en rekke begivenheter som snart vil skje i deres virkelighet. For lenge siden ble vi plassert på Jorden for å kunne bidra til, på Lyset vegne, å forberede menneskeheten til en forandring av deres virkelighet, langt inni fremtiden. Gjennom årtusenene har vi vokst både i antall og visdom. Men oppdraget vårt er fortsatt det samme; det er å være budbringere og mentorer for hvert eneste menneske på Jordens overflate. I de siste månedene har vi fått følge av Oppstegne Mestere fra alle kanter av galaksen. Vi har kommet sammen i en storslagen forening for å bringe Lyset til dette riket! Sammen med våre hellige forbundspartnere har vi knyttet sterke bånd som gjør det mulig for oss å bruke våre evner til å forandre denne verden og kaste ut de mørke Sjelene fra de mektige maktposisjoner de fortsatt har. Denne oppgaven er i ferd med å nå det avgjørende øyeblikk. Visse aksjoner er klare til å settes i gang, som vil føre til suksess i våre mange krevende oppgaver.

Som vi har nevnt i tidligere rapporter, samarbeider våre hellige hemmelige forbund for øyeblikket med et antall grupper som representerer opprinnelsen til deres nåværende maktstruktur og som gjennom lang tid omhyggelig har tatt vare på rikdommene fra tidligere tider. Disse individene og gruppene har kommet sammen og begynt å bygge videre på det arbeidet våre hellige forbundsfeller begynte på mange årtier tilbake. En hel rekke juridiske beslutninger er fremlagt, som legger grunnen for en mengde dokumenter som nå er rettskraftige. Disse “anker-dokumentene” er bare begynnelsen. Mange andre ligger klare til å gå gjennom den juridiske godkjenningsprosessen, og disse vil etablere den juridiske legalitet for de endringene i regjeringene som vi har til hensikt å manifestere. Det som er i ferd med å skapes er en kjede av dokumenter som ikke etterlater de mørke noe annet alternativ enn å resignere og gi fra seg makten. Det andre temaet som det arbeides hardt med er å få en slutt på det økonomiske systemet som holder på å råtne opp fra innsiden. Enden er i sannhet nær!

Vår velsignete oppgave er å se til at det vi har beskrevet for dere faktisk skjer. Den nåværende realiteten er nå i ferd med å settes under press, gjennomsyres av Lys og forvandlet av Himmelen. Vi trenger virkelig et skikkelig løft i deres bevissthetsnivå. Det vi gjør sammen med våre forbundsfeller er å sikre at Himmelens Bud virkelig manifesterer seg i dette riket. Derfor arbeider vi fulle av glede og besluttsomhet mens vi forbereder de mørke Sjelene på deres uunngåelige resignasjon fra makten, til tross for deres iherdige innsats for å finne en vei ut av sitt uføre. Faktum er at det finnes ingen utvei for dem. En ny tidslinje er blitt satt, som krever deres umiddelbare avgang, og det er bakgrunnen for vår velsignede besluttsomhet. Dramaet vil snart avsluttes. En ny virkelighet stiger frem, som trenger nye styresett, velstand og formell Avsløring. Tiden er inne for deres overflatesamfunn å slå seg sammen pånytt med den galaktiske menneskeheten, ved å vende tilbake til deres naturlige tilstand i tjeneste for det guddommelige og full bevissthet.

I dag benyttet vi dette budskapet til å informere dere nærmere hva som brygger seg opp i deres verden. Mange ulike aktiviteter foregår, som vil lede opp til de lenge etterlengtete forandringene. Disse vil forberede dere til Avsløringen og deres tilbakevenden til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge