Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 23, 2013

Sheldan Nidle - July 23, 2013

7 Ix, 2 Vayeb, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med mer å fortelle dere. Deres globale samfunn begynner nå den forvandlingen som er designet for å bygge om og fornye alle aspekter av det. Nye statsledelser vil støtte oppunder et nytt bank- og finanssystem, og på det nordamerikanske kontinentet vil de følge de edikter og betingelser som er angitt i NESARA. Denne nye regjeringen vil slette all gjeld og gjøre slutt på folkets gjeldsslaveri. Et helt nytt nivå av frihet vil bli til virkelighet når de kanadiske og amerikanske regjeringer håndhever de betingelsene som ligger i deres mandater, som gjør alle borgere frie og tillater dem å være virkelig selvstendige og uavhengige. Velstanden, som skal fordeles til alle uten at det gjøres forskjell på noen, vil være gnisten som setter i gang en økonomisk renessanse som vil omfatte innretninger og teknologi som raskt kan rydde opp i alle miljøproblemer og fremskaffe forurensningsfri transport. Og i tillegg et kjempesprang fremover i kommunikasjonsteknologier, som i løpet av de første månedene i denne perioden langt vil overgå alt som har skjedd i de siste ti årene! Disse forandringene vil rede grunnen for den første kontakt. Så snart vi kan lande i stort antall, har vi til hensikt å utruste dere med en helt ny teknologi som nærmest kommer til å sette hele den etablerte vitenskapen og de dominerende filosofiene på hodet!

Den første kontakten vil representere et gjennombrudd for deres verden. For øyeblikket er basisen i deres samfunns forståelse av seg selv at menneskeheten på Jorden er unike i skaperverket. Slik sett er dere akkurat som mange andre primitive samfunn som fornekter at de eksisterer som en del av et enormt kaleidoskop av Vesener på alle mulige bevissthetsnivåer. Denne deres tro på at dere er “eksklusive” vil sprekke som en ballong, på kryss og tvers av planeten, og selve de grunnleggende mytene deres vil bli motbevist med ett strøk når de nye regjeringene formelt kunngjør vårt nærvær. Det er ikke mulig å komme utenom å ta opp dette temaet, så det er viktig at vi også har støtte fra de Oppstegne mestrene i tillegg. Faktum er at vi har hatt deres støtte i mer enn et tiår allerede. Og på toppen av det har vi full støtte fra deres slektninger i Agartha. Det som nå gjenstår er å få denne nyheten frem til dere alle, og det er her deres nye statsledelser kommer inn i diskusjonen. Deres ansvar er å sørge for den globale legitimitet som er nødvendig for at dere skal legge fra dere mye av den frykt som mange av dere tenderer til å ha når det gjelder utenomjordiske vesener. Så snart regjeringene har introdusert dere til temaet om vårt vennligsinnete nærvær, så kan vi selv gå i gang med å forklare en hel mengde ting for dere.

En av de første ting vi vil demonstrere for dere er hvor nær vi er knyttet til hverandre, siden vi deler vår felles opprinnelse i Vegas stjernesystem med dere. Vi deler også deres genetiske egenskaper. Det er også svært mye om menneskelige egenskaper som vi har erfaring med og vi ønsker å fortelle dere historien om dette. Menneskene har kolonisert Jorden mange ganger og er her for å være de primære voktere over Gaia’s landområder. Denne vokterrollen deler dere med hvalene og delfinene på Jorden, og dette krever også en detaljert forklaring. Og så er det temaet om deres kommende forvandling tilbake til full bevissthet, og faktum er at Oppstegne mestrene har til hensikt å sette i gang med sine nøkkelseminarer for dere om de sublime egenskaper ved denne avgjørende viktige bevissthetstilstanden. Denne tiden handler tross alt først og fremst om det store bevissthetsskiftet. Vi kommer til å gjennomføre dyptgående samtaler med dere om de hellige dekreter Himmelen har gitt oss.Og deretter kan vi ta dere med på turer i skipene våre og på besøk i Innerjorden. Dere vil etter hvert få alle puslespillbitene på plass med hensyn til hvordan og hvorfor dere skal vende tilbake til full bevissthet.

Denne enorme kløften som ble smidd inni dere av folket i Atlantis sammen med deres mørke allierte medførte at de fleste av dere nesten totalt mistet evnen til å trenge gjennom dette sløret av begrenset bevissthet. De få som greide det gjorde det takket være at en klar ”vei” var blitt smidd inn i deres genmateriale som satte dem i stand til å greie det. Disse genetiske og neurale “veier” gjorde at de Oppstegne Mestrene omsider greide å oppnå dette vidunderlige, høye mål. I de omstendighetene dere kollektivt lever under nå, krever denne oppgaven en spesiell, levende ”kokong” som er spesielt designet for å kunne løse opp de genetiske koplinger som så sterkt binder dere i begrenset bevissthet. Himmelen har gitt oss oppgaven med å føre dere tilbake til denne edleste og naturlige tilstanden for den menneskelige sjel, og denne hellige og strålende sjel har også behov for å bo i en tilsvarende fullt bevisst fysisk kropp. Når denne balanserte integrasjonen er oppnådd, kan hver enkelt sjel på vidunderlig vis fullføre hvert livs mange mål. Vi kommer derfor for å gjenoppbygge og ønske velkommen denne svært spesielle stjerne-nasjonen inn i folden, den Galaktiske Føderasjon, og fra det tidspunkt av kan dere sette i gang med deres ulike roller dere har blitt gitt av deres overordnete i Himmelen og skape varig fred i galaksen.

Vær velsignet, Kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres rike er i forvandling. Den konstante velsignelse fra Lyset som gjennomsyrer planeten medvirker til å avhjelpe nød og vanskeligheter i deres verden. Deres øvre atmosfære er nå i ferd med å stabilisere seg, på samme måte som de store havstrømmene – disse enorme strømmene som krysser planetens store hav. Etter hvert som Gaia når et brukbart, om enn skjørt ekvilibrium, så forbereder hun seg på miljømessig rekonfigurering. Deres hellige hjemmeplanet er også vår, så vi oppfordrer dere til å velsigne Gaia hver eneste dag og respektere henne og alt hun gjør for dere. Etter hvert som bevissthetsnivået deres stiger, vil dere bli oppmerksom på hennes daglige strev og slit for å holde seg i live. Vi anmoder dere alle om å komme sammen i grupper for å velsigne henne, og etter hvert som flere mennesker i verden engasjerer seg, så hjelper det Gaia og styrker hennes livsgrunnlag. Gaia er et hellig Lys-Vesen, men fortsatt lider hun under kabalens herjinger og ødeleggelser. Hun trenger virkelig deres velsignelser så vel som at dere krever at de som vanærer henne slutter med sin nedrige og profane vanhelligelse av henne. Det er på tide å begynne å leve på en måte som hedrer og helliger deres vakre planet.

Vi hører dere, Kjære Hjerter, hele tiden og hvert eneste øyeblikk. Vi vet hvor ille dere lider i dette mørke riket. Tiden er inne for å løfte frem det som omfattende skal lindre og lette disse plagene og begynne å konstruere en ny verden av fred, samarbeid og velstand for alle. De tiltak som kan gjøre dette til virkelighet er underveis. Et nytt Galaktisk År gryr, og tiden er inne for å ønske det velkommen med høvelige gaver. Også dette har vi til hensikt å få til. For lenge, lenge siden ble enorme rikdommer satt til side og gjemt for de mørke. Disse ufattelige skatter oppbevares i spesielle lagerfasiliteter, beskyttet og forsvart av dem som avla ed på å forhindre at hemmeligheten ble avslørt inntil det rette, guddommelige øyeblikket er nådd. Dette øyeblikket er nå. Mange ting skjer rundt om på kloden for å sikre at frigjøringen av disse midlene skjer etter planen. Dere er blitt velsignet på mer enn én måte! Dette er den store overraskelsen dere så lenge har ventet på!

Disse mange velsignelsene innvarsler en ny tidsepoke for menneskeheten. De signaliserer også den formelle avsløringen om Innerjorden og om deres egen familie fra rommet. For flere tusen år siden fant vi ut at Agarthas rike var en trygg havn, beskyttet fra de mørke, hvor vi kunne gjennomføre våre hellige oppgaver. Denne tiden vi er inne i tillater oss å tilbringe mer tid i overflateverdenen, for å bistå våre hellige samarbeidspartnere og hjelpe menneskeheten gjennom denne aller siste perioden med lidelse. Vi kommer til å vie mer av vår tid til å sluttføre de forandringene som er nødvendige for å manifestere dette nye riket. Denne tiden er faktisk i DETTE NU. Velsigne denne hellige begivenhet! Vær rede til å hjelpe andre til å forstå hva som skjer. Vi kommer, på samme måte som våre hellige forbundsfeller, fra alle galaksens hjørner, for å forandre deres overflateverden til det svært mye bedre. Til alt som er i ferd med å skje, sier vi triumferende: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag kom vi med et nytt budskap til dere om deres verden. Mye hender allerede og mye ligger klart til å skje i en ”eksplosjon” av begivenheter. De mørkes lange og onde natt med herjinger og kaos har vart i nesten tretten tusen år og nå er tiden inne for å avslutte denne syklusen av sorg og smerte. Lyset øker og omsider bryter dagen frem! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge