Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 16, 2013

Sheldan Nidle - July 16, 2013

13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer igjen med mer å fortelle dere! Deres verden har begynt å manifestere sin nye virkelighet! Disse som så lenge har arbeidet med å få myriadene av biter på plass med tanke på deres nye regjeringer og det nye pengesystemet, kan nå endelig begynne å avduke det eminente resultatet av sitt arbeid. Disse nye konvensjonene, som gjenspeiler et nytt etisk fundament, vil bringe dere fred, velstand for alle og det betyr slutten for den globale filosofi som har gjort at rikdommene har kommet på noen få utvalgtes hender. I dette nye samfunnet vil alle leve i velstand, og således kan de foreldete, splittende holdninger til penger legges vekk for godt. Penger og rikdom vil ikke lenger gi hverken makt eller prestisje og kan derfor få tilbake sin opprinnelige hensikt, nemlig som et instrument som gjør at man kan få gjennomført det som skal til for å nå et mål. Og på samme måte kan makt igjen få tilbake sin opprinnelige mening; den frihet og uavhengighet som Himmelen har gitt i gave til hvert eneste menneske. Under disse nye prinsippene kan menneskeheten blomstre og igjen vise seg modne til å påta seg sine hellige ansvarsoppgaver, alt mens de er på vei tilbake til full bevissthet. Dette er det løftet Himmelen ga dere for så lenge, lenge siden og vi er fast bestemt på å hjelpe hver eneste en av dere å oppnå dette, som er deres skjebnebestemte mål.

De kommende forandringene er likevel bare nødvendige forutsetninger for det livsmiljø som Himmelen nå er i ferd med å rigge til for dere. Alle har dere opplevd å måtte renonsere på deres drømmer og nøye dere med mye mindre enn dere ønsket, og dette kan nok være en treffende beskrivelse av ”livet på Jorden”, over alt i verden. Bare noen få, som er medlemmer av en spesiell Illuminati-familie, kan håpe å virkeliggjøre sine drømmer eller råde over midlene og mulighetene til å manifestere enorme rikdommer. Det er denne sammenvevde gruppen, som kalles Illuminati, som har kontrollen i verden, som har vært så vanskelig å få fjernet. Vårt oppdrag er å assistere Himmelens organisasjoner med å bringe disse i kne, som inntil nå aldri har forestilt seg at noen kunne utfordre deres overherredømme. Takket være vår teknologi og målbevisste arbeid, har vi forhindret disse mørke sjelene i å sette i gang bølge på bølge av nøye planlagte globale uroligheter av ulike slag. Når deres mål nå er falt i grus, innser hver og en av dem hva som er i ferd med å forme seg omkring dem. Tusener av dem har blitt arrestert; de fleste av deres underjordiske baser gjort ubrukelige; deres hemmelige teknologier er satt ut av spill, og deres trusler om ødeleggelse og død er stoppet en gang for alle. Deres tid har i sannhet kommet - og gått - og en ny epoke feier inn over planeten deres!

Deres nye styresett har et fundament; det kalles NESARA. Dette er en mal, så vel som et veiledende prinsipp for deres nye samfunn. Siden slutten på Andre Verdenskrig har en pest herjet i alle regjeringer i form av korrupsjon og en fremherskende følelse av å ha rett til makten. Denne pandemien har vært som en katalysator for den organiserte kriminalitetens fremvekst og dens hærskarer av morralløse partnere. Regjeringer som hadde noen grad av integritet ble lokket ut på gale veier og overtalt ved hjelp av enorme pengesummer som ble gjort tilgjengelige for dem. Den organiserte kriminaliteten har knyttet seg nært til store korporasjoner og dannet et nettverk av korrupsjon, med forgreninger inn i selv de minste små samfunn og som sørget for at regjeringene ble villige håndtlangere for særinteresser og endeløse ulovlige aktiviteter. Denne groteske parodien på demokratisk styre begynte på femtitallet og spredte seg rundt hele verden og er i dag åpenlyst fulle av forakt for det folket de egentlig skulle tjene. Enhver velmenende politiker blir raskt tvunget til å innordne seg til den kulturen av dobbeltmoral og egeninteresse, med liten mulighet til å få gjort noe som kunne få noen positiv effekt på dette globale maktmonsteret.

Himmelen så helt tydelig at deres verden ble forberedt til et globalt kupp som skulle etablere et verdensomspennede diktatur hvor dere alle ville bli underkastet makten til disse kriminelle nettverkene som bare tjener sine egne interesser og som utgjør de mørke kreftenes Illuminati. Mot slutten av 90-tallet var denne mangslungne gruppen klare til å iverksette sitt kupp, da katastrofen inntraff. Plutselig gjorde det utenomjordiske imperium som støttet Illuminati en uventet kuvending, overlot sine lakeier på Jorden til seg selv og inngikk en fredsavtale med den Galaktiske Føderasjon.* Lakeiene var da helt i villrede og det ble kaos i deres organisasjon, slik at deres store kupp måtte utsettes i hvert fall et tiår. De jordiske lakeiene omorganiserte seg og dannet flere nye grupperinger og satte i gang å kjempe mot hverandre for å vinne retten til verdensherredømme. Dette resulterte i flere store kriger med det formål å etablere et globalt hegemoni, til at vi for cirka ti år siden stilte dem sjakk matt. Dette har vært de mørkes situasjon i det siste tiåret. Og når har denne intense maktkampen mistet sin kraft; Nå er det våre allierte og vi som har overtaket og leder an, og det er årsaken til at den endelige seieren er nær forestående.

Vær velsignet, Kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er i ferd med å gå over på Lysets side og det er helt tydelig å se at de mørkes virkelighet overalt er på randen til kollaps. Etter hvert som Lyset som nå strømmer inn fra Himmelen øker, så svinner de mørkes makt og vi er vitne til at dette motbydelige og bitre riket forsvinner. De som av Himmelen er engasjert for å forandre deres verden er travelt opptatt med å gjøre deres nye virkelighet til virkelighet. Avtaler og nye konvensjoner er ratifiserte og rettssystemene begynner nå å utstede tiltalebeslutninger mot dem som fortsetter å tjene de mørke. Vi ber for disse menn og kvinner. Vi tilgir dem deres lovbrudd og ber om at de blir behandlet med hellig og sann rettferdighet. Den hellige guddommelige nåde har i sannhet gjort sitt inntog! Etter hvert som disse mørke blir borte, er det noe nytt og vidunderlig som forbereder seg på å ta deres plass, og sprer en følelse av håpefull forventning over de første tegnene på menneskehetens nye daggry.

Det nye penge- og finanssystemet er basert på reelle verdier som gjennom lang, lang tid har vært trygt oppbevart av Lyset. Disse hemmelige lagrene av gull og sølv og hellige edelstener skal brukes til å etablere en endeløs overflod for alle på planeten. Etter hvert vil imidlertid deres bevissthetsnivå nå et punkt hvor rikdom ikke måles i gull, men i visdom og kunnskap, og dette er ting som vi sammen kommer til å drøfte. På visse tidspunkter i deres historie har den ene eller den annen av oss trådt frem og delt med dere en veritabel skattkiste av hellig visdom, som senere ble omskrevet og forvrengt av den mørke makten slik det tjente dem selv best. Den oppgaven som ligger foran oss nå er å dele disse guddommelige sannheter med dere pånytt og vise dere hvordan deres innhold ble forfalsket av de mørke. I dette nye Lyset vil Himmelens visdom igjen skinne i sin fulle stråleglans, og disse livskodene vil tjene dere som en veiledning, som vil bringe rettferd og glede tilbake til deres liv. Og likevel er dette læringsarbeidet bare begynnelsen på alt det vi skal utrette sammen.

Rundt om på hele kloden er det mange som bruker sine gode posisjoner til daglig å arbeide med det store Skiftet vi forteller dere om. Disse gruppene og hellige familier utfører sin del av oppdraget med å hjelpe oss å gjøre virkelighet av denne nye epoken for menneskeheten. I denne stund foregår det en virvelvind av aktivitet i forberedelsene til den store distribusjonen av rikdom til dere alle. Disse rikdommene er ment å brukes til å skape ny teknologi og å ta i bruk undertrykt teknologi som igjen vil føre til en omfattende avdekking av de fantastiske fremskritt menneskeheten har gjort gjennom årene, men som har blitt stjålet eller med makt har blitt holdt skjult for dere. Frislippet av alle disse oppdagelsene er bare et biprodukt av hva deres nye velstand vil føre med seg; vi som et folk innehar evner som de mørke maktherrene i dette riket alltid har fryktet og som de har gjort alt de har kunnet for å undertrykke. Denne undertrykkelsen vil det nå bli slutt på, og det mest formidable resultat av deres velstand vil være fremfor alt sannhet, omfattende ny læring, frihet og selvstendighet. Og mer enn noe annet; denne tiden vil gjenforene familien og skape en glede som overgår alt vi noensinne har opplevd!

I dag gjennomgikk vi hva som foregår rundt om på kloden. Disse begivenhetene vil igjen føre til nye begivenheter, som til slutt vil muliggjøre den første kontakt og deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere har aldri vært alene! Vi lever i et univers som er fullt av familie og en vidunderlig glede som kalles Livet, Skaperverkets hellige gave til oss. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge