Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 23 juni, 2015

Sheldan Nidle - 23 juni, 2015

5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi er her for å rapportere om status med hensyn til de første overføringene av pengemidler til Nord-Amerika. For øyeblikket holder vi på å forberede oss til å fullføre prosessen, som skal sørge for at velsignelsene deres blir tilgjengelig for dere alle. Vi har vært tvunget til å gjøre enda noen korreksjoner på det vi trodde ville være de endelige direktiver som trengtes for å fullføre denne spesielle oppgaven. Våre partnere i prosjektet rapporterer at et antall siste finjusteringer fortsatt er påkrevet. Således er vi nå i en prosess hvor vi i felleskap gjør det som er nødvendig for å sikre vår suksess. Hele denne prosessen er ekstremt stressende for våre allierte på Jorden. Den mørke kabalen bruker de maktposisjonene de fortsatt har, som et middel til å kontinuerlig hindre dem i å oppnå så mye som et modikum av seier. Det er i ferd med å nå et punkt hvor det er nødvendig at vi gjør det som må til for å sikre at våre allierte får den seieren de så inderlig fortjener. Samtidig fortsetter den mørke kabalen å møte nederlag etter nederlag på alle andre områder. Det begynner å bli temmelig klart at vår intervensjon nå er påkrevet. Himmelens bud støtter oss i dette og vi forventer at saken vil bli løst om kort tid.

Den mørke kabalen er, tross alt, de som gladelig utførte Anunnakienes ønsker gjennom nesten 13 årtusener. Disse løgnaktige og svikefulle kjeltringene har en dyp indre følelses av at de, selv uten sine tidligere herrer, fortsatt er uovervinnelige. Det tror at det på et eller annet vis er mulig å finne en måte å forsinke det uunngåelige på. Gjennom årene har vi tolerert deres atferd hvor de gang etter gang gjør noe annet enn de lovte og bryter alle regler, fordi hverken Himmelen eller våre allierte ønsket å kaste dem fra makten. Vi er fulle av vemmelse over deres oppførsel som alltid ødelegger. Det er helt avgjørende at disse mørke rakkerne raskt blir isolert og gitt en skjebne som holder dem vekk fra dere. Dette behovet for “å få dem ut av veien” gjør at det nå er nødvendig å handle på drastisk vis. Vi holder på å planlegge en overraskelse som vil gjøre at dette primære mål med letthet kan nås. Inntil så er skjedd, kan dere ikke forvente noen suksess, og dere må være forberedt på noen umiddelbare skuffelser. Denne prosessen vil imidlertid ikke vare lenge. Vi har til hensikt å gå frem på en slik måte at de går i sine egne feller og selv blir offer for sine egne intriger og onde planer. Så frykt ikke! Slutten på denne lange ventingen er i virkeligheten temmelig nær!

Mens dere forbereder dere til å motta disse velsignelsene, så tenk nøye gjennom hvordan dere kan anvende disse mange fondene til å gjennomføre dere humanitære visjoner. Disse pengemidlene skal brukes til å skape fred, harmoni og overflod til alle deres samfunn. Det er også behov for å bruke disse midlene til å helbrede, informere og forberede deres medmennesker for en ny tid i dette riket. Dere blir således bedt om å lære samfunnene deres om de tallrike forandringene som vil skje straks den mørke kabalens manipulative propaganda er ryddet av veien. Det er behov for at dere forklarer de mange forandringene som vil danne grunnpilarene for deres nye regjeringer og styresett, og hvorfor disse blir implementert. Det er et stort behov for å finne svar på hvordan alt dette kan presenteres for dere. For øyeblikket mangler dere en grunnleggende forståelse for hvorfor dere befinner dere i en tilstand av begrenset bevissthet og hvordan denne forvandlingen tilbake til full bevissthet vil foregå. Mye av dette vil mentorene deres gi dere. Like fullt vil dere trenge andre som er spesielt opplært til dette, til å utdype denne kunnskapen ytterligere og forberede dere til hvordan denne virkeligheten faktisk funksjonerer.

Som dere forstår, har forsinkelsene forårsaket at det er mange sannheter og virkeligheter dere ikke har fått lære om. Vi regner med at mange av dere vil utvikle måter å arbeide på som vil gjøre at alle og enhver kan sette seg skikkelig inn i alle relevante temaer og på en enkel måte synliggjøre hva den enkelte mentor gjør for å forberede dere til overgangen til denne nye virkeligheten med sin overdådige skjønnhet. Det er mye dere har behov for å få forklart på enkelt og lettfattelig vis. Dere trenger innretninger som enkelt kan demonstrere sin evne til å helbrede hvem som helst. Det er av avgjørende betydning at dere også på en eller annen måte får se hvordan dere kan “bli som unge igjen” og overvinne helseproblemene dere for øyeblikket sliter med. Disse forandringene er kun eksempler på hvordan dere kan overvinne de problemene som vitenskapsmennene i Atlantis påførte dere for lenge, lenge siden. Det som er aller viktigst er at dere nøye utforsker hvordan dette kunne gi dere så omfattende problemer og hvordan disse nye innretningene kan forandre dere og åpne opp veien for enda mer forbløffende resultater. Tenk gjennom hva dette egentlig betyr, og ikke bare forelsk dere i hva de kan utrette. Dere vil få en raskt utvikling frem til deres fulle potensial. Dette er en gave, men det forventes også at dere aksepterer det ansvar som følger med.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det som så velsignet foregår i denne virkeligheten er den avsluttende kampen mellom Lyset og mørket. Denne konflikten har pågått i lang, lang tid. Vi anvender vårt fokus og visjoner for å løse den pågående fasen i denne uhellige kampen. De mørke har i lang tid holdt en mer fordelaktig posisjon. For øyeblikket er denne i ferd med å falle fra hverandre og vrakdelene fra denne konflikten kan bare midlertidig forsinke det som skal skje. Den kommende perioden gir løfte om å være det øyeblikket hvor vi virkelig kan få de mørkes mektige posisjoner til å revne. Resultatet av disse aksjonene vil så frembringe de midler som gjør at vi med full suksess kan distribuere de velsignelsene dere så lenge har blitt lovet. Vår visjon for dette øyeblikket er å starte en serie med operasjoner for å innlede en enorm forandring i virkeligheten deres. Da kan Lyset for alvor begynne å implementere en omfattende rekke av programmer som til slutt vil forandre deres rike for alltid. Disse forandringene vil legge alt til rette for våre belæringer og den formelle ankomsten til deres åndelige familier og familien deres fra verdensrommet.

Hosanna! Vi ser med fryd frem til hva som da vil bli mulig. De siste 26.000 årene (grovt regnet et galaktisk år) etablerte bakteppet for det som har skjedd med Gaia og hennes befolkning. Migrasjoner til og fra Gaia dannet rammen rundt alle disse hendelsenes natur. Denne tiden er nå forbi. En ny tid er i gang! Denne tiden handler ikke om et tapt og gjenfunnet paradis. Det handler om en mektig gjenforening og en tid for å rette blikket utover og gjennomføre et aldeles storslagent sett av direktiver fra Himmelen for denne sektoren av den fysiske virkeligheten. Etterhvert som dere finner veien tilbake til den guddommelige tilstanden av galaktisk menneskelighet, så vær hele tiden bevisst de mange magnifikke ansvarsoppgaver dere med stor glede vil påta dere. Skapelse er et hellig sett av guddommelige tanker. Dere omgjør disse til virkelighet. Dere har talløse ledsagere til å hjelpe dere i disse aldeles utrolige oppdragene. Hver eneste en av dem er dedikert til å fullføre det som er deres rolle! Det som kreves av dere er at dere tar kontakt med dem og utarbeider en gjensidig fordelaktig løsning.

Som dere ser er det en tid uten sidestykke som ligger foran dere. Vår overordnete oppgave er å veilede dere på vellykket vis gjennom alle vanskelighetene som oppstår fra deres handlinger. Den kommende tiden vil derfor introdusere dere for dem som er deres forfedre og dem som har inngått avtale om å hjelpe dere. Denne prosessen er en prosess som er enormt kompleks. For lenge siden, i Atlantis, tok dere fatt på et omfattende leteoppdrag som har tatt dere nesten 13 årtusener å gjennomføre. I begynnelsen var vi viktige, men likevel litt for få i antall, og vi hadde tilsynelatende ganske marginal betydning. Like fullt, etter hvert som tiden gikk, ble antallet vårt større og vi fikk ganske avgjørende betydning for sluttresultatet. Vi har derfor en dyptgående forståelse av hva som må gjøres videre. I dette modus begynte vi, for omtrent åtte hundre år siden, å utforme en arbeidsmåte som gjorde at vi kunne veilede dere inn på den vei som Himmelen mest ønsket. Dere befinner dere for øyeblikket på selve terskelen til det Himmelen har utformet og resten vil være deres frydefulle skjebne!

I dag har vi som vanlig gitt dere et overblikk over hva som er i ferd med å skje. Ta disse opplysningene og vit, dypt i deres hjerter, at en vidunderlig og frydefull begivenhet er klar til å skje. Og med dette tar vi nå farvel med dere. Vær glade, Kjære Sjeler, vit at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge