Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 16. mai, 2017


Sheldan Nidle - 16. mai, 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban

Selamat Jalwa! Til tross for enkelte bekymringer, så fortsetter fremdriften med hensyn til utleveringene. Et antall nye kriterier er i ferd med å bli lagt til i prosedyren, hvilket kan føre til en liten forsinkelse. Vi blir fortalt av de Eldre og de de samarbeider med, at vi på nytt er i ferd med å nå gjennombruddet. De som har ansvaret for hele denne komplekse prosessen vet at de første distribusjonene nærmer seg tidspunktet for iverksetting. På grunn av denne prosedyren, er det grunn til å tro at de som er valgt ut til å være de første, venter i spenning på denne avgjørelsen. Og av den grunn har vi blitt informert om at vi må være forberedt på en del virkelig gledelige nyheter!

Som dere sikkert skjønner, er det mye som er nær ved å skje, nemlig det reelle startskuddet for å sette det amerikanske finansdepartementets nye pengesedler i sirkulasjon. Disse har sin reelle verdi dekket av gullreserver og vil med letthet knuse USAs Federal Reserve Bank. Denne nye virkeligheten er også designet til å føre til en hurtig kollaps av det illegale, men de facto regjerende USA, Inc. Dette vil bli effektivt erstattet av den nye NESARA Republikken. Selve bærebjelken i dette nye riket er deres nye regjering og styresett sammen med dets nye bank- og finanssystem.

I mellomtiden konsentrerer vi oss om våre egne oppgaver og mål. Hovedoppgaven er selvfølgelig å sikre at disse re-valuerte valutaene på vellykket vis blir gitt til folket i denne overflatevirkeligheten. Vi forstår til fulle hva dette egentlig representerer. Dette er virkemiddelet som kan knuse kabalen for godt slik at en ny tid av frihet, velstand og fremgang for alle omsider kan begynne for dere. Det er denne fremvoksende nye virkeligheten som omsider vil gjøre det mulig for vårt storslagne oppdrag å begynne for alvor. Vi har forståelse for en del av de forsinkelsene som har vært, men ikke desto mindre føler vi dypt hvor viktig det er å få slutt på deres bekymringer for den vedvarende frykt og terror i denne svinnende gamle virkeligheten.

Det er de vedvarende komplikasjonene i denne gamle virkeligheten som viser med all tydelighet at tiden nå er inne for at vi og våre allierte knuser de mørke en gang for alle. Det er nødvendig at de Eldre og liknende grupper kan gi klarsignal for at disse enorme pengefondene trygt kan distribueres i deres overflaterike. Etter vår mening har det tatt altfor lang tid å fullføre det som for oss er en enkel prosess. Kombinert med dette er en virkelig massiv arrestasjon og isolasjon av den herskende kabalen og alle deres medløpere. Når dette er gjennomført med suksess, kan NESARA og alt det innebærer, raskt setter ut i livet. Omsider kan da resten av vår felles agenda gjennomføres. Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at den mørke kabalens fall i dette riket er nær forestående. For øyeblikket er de av Lysets styrker som har til oppgave å proklamere den nye NESARA Republikken formelt, i full gang med å forberede seg til å gjøre dette. Himmelen forteller oss på sitt guddommelige vis at den omfattende klargjøringen for denne vidunderlige begivenheten er gjort. Alt som nå trengs er en formell kunngjøring. Denne ventes å komme om kort tid. Når dette endelig skjer, så vil det gjøre det klart for alle at de siste påkrevde elementene er fullført. Halleluja! Halleluja!

Når dette skjer, kan dere formelt løses fra all gjeld, et spesielt gjeldsjubileum¹ vil bli proklamert. Når dette er på plass, kan dere ta fatt på de oppgavene som ligger deres hjerte nærmest og som dere virkelig brenner for. Vi vet at en mektig energi vil fylle dere når dere endelig kan sette i gang med de mange oppgavene som dere har valgt i dette livet. Vi føler at en storslått vekst i alle deres mange forretningsforetak kan starte en virkelig massiv transformasjon av dette overflateriket. Denne aktiviteten vil bringe oss alle enorm glede! Menneskeheten vil endelig være fri til å gjøre det hjertet deres i guddommelighet ønsker aller mest!

Denne transformasjonen vil bringe oss alt det vi trenger for å kurere alt som er galt og fantastiske nye, kreative måter å løse dette overflaterikets problemer. Disse oppgavene vil forvandle krig til fred og proklamere fullkommen frihet og uavhengighet for alle. Vi Mesterne kan da fastsette en tidsplan for de nødvendige belæringene som vi har forpliktet oss til å gi dere. Vi kommer til å gjøre dette i ytterste glede og vel vitende om at dere nå vet hvordan dere på så avskyelig vis ble kastet ned i begrenset bevissthet. Denne nye forståelsen av deres historie vil i sannhet tjene dere vel. Måtte Lyset favne dere på alle måter.

I dag gikk vi gjennom hva som er i ferd med å finne sted rundt om på denne skjønne blågrønne kloden. Det er ting på gang som nå vil forandre dette riket. Vær rede til ta imot disse begivenhetene og vit at en rikdom av vidunderlige hendelser om kort tid vil manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ Gjeldsjubileum. Ordet her er brukt i den gamle Judeiske tradisjon at hvert femtiende år slettet man all gjeld, satte alle fri og bygget opp igjen samfunnet pånytt, gjeldfritt og med full frihet og suverenitet for hvert enkelt menneske.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge