Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - April 16, 2013

April 16, 2013

13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb
Selamat Jarin! Vi kommer igjen! La oss begynne i dag med å se på hva som har skjedd så langt. Som dere vet har våre allierte på Jorden bygget ferdig fundamentet for et nytt penge- og finanssystem og Agarthanerne har brukt sin diplomatiske dyktighet til å etablere kjernen i det som skal bli deres nye styresett, som vil bli drevet av en koalisjon under veiledning av deres Oppstegne Mestere. De Oppstegne Mestrene, under veiledning av Quan Yin i Østen og Grev St. Germain i Vesten har sørget for at en ny bank- og pengesystem policy vokser frem. Disse forandringene er uløselig knyttet til de hellige dekreter som er i ferd med å forberede deres verden på at vi vil lande i stort antall. Disse guddommelige direktiver veileder oss mens vi utarbeider en måte å etablere en ny virkelighet for menneskeheten på Jordoverflaten. Frihet er en nødvendig forutsetning for alt som er planlagt og deres rike er inne i en akselerert fase for å skape disse forutsetningene som kreves for deres tilbakevenden til full bevissthet. Våre mange kommunikasjonsteam overvåker alt og er hver eneste dag i møter med dem som skal utforme deres nye styresett og regjeringer. Slik saken står nå, har alle disse programmene fått alle de nødvendige elementene på plass.

Vårt personell har overoppsyn med tidsplanen for prosjektene som skal skape de resultatene vi har drøftet med dere i lang tid. I mellomtiden samler de medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjon fortsatt data som er nødvendige for å oppdatere deres individuelle Lyskammere. Når den tid kommer vil disse Lyskamrene være middelet som skal bringe dere tilbake til full bevissthet. For øyeblikket har dere alle visse nøkkel-blokkeringer, både emosjonelt og fysiologisk, som hindrer dere i å gjenerverve full bevissthet på naturlig vis og gjennom deres egen innsats. Det er av denne grunn at ulike metoder har vært prøvd gjennom årtusener for å hjelpe dere tilbake til denne vidunderlige tilstand av Væren. Imidlertid var resultatene av disse kompliserte teknologiene tilfeldige i beste fall, hvilket er grunnen til at vi har fått tillatelse til å utvikle en enklere teknologi for å nå dette målet. I det rette øyeblikk vil hver og en av dere få tilgang til deres individuelle Lyskammer som venter på dere i Agartha, og i løpet av disse tre dagene hvor dere slumrer, vil dere bli brakt tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet, som fysiske Engler.

Så snart dere har reetablert deres strålende nye bevissthetstilstand vil dere være kvalifisert til igjen å bli medlem av den Galaktiske Føderasjonen, gjennom å gjenskape deres tidligere stjernenasjon. I dette arbeidet vil Agarthanerne være deres hovedveiledere sammen med deres ulike Oppstegne Mestere. Deres første utfordring etter at dere har fått igjen deres fulle bevissthet vil være å etablere deres eget galaktiske samfunn. En del av dette innebærer å forflytte de som har dette i sin livsplan, til de rekonstituerte verdener på Mars og Venus, samt den rekonstruerte planeten Pax (også kalt Maldek) som lå ligger som fragmenter mellom Mars og Jupiter. Deres nye stjernenasjon vil innvarsle forandring også for den tidligere Anchara Alliansen ettersom disse mange nye stjernenasjonene trenger et forbilde for å utvide sin bevissthet til sitt høyeste nivå. I samsvar med dette vil dere hjelpe mange medlemmer av den Galaktiske Føderasjon som er fullt bevisste versjoner av de tallrike Dinosaur-, Reptil- og Amfibieslektene som nå inderlig ønsker å utvikle Lyskropper med full bevissthet. Himmelen har gitt mandat om at dette skal bli deres første oppdrag når dere begynner å spre Lyset gjennom hele galaksen.

Disse første oppdragene dere vil utføre som fysiske Engler er av fundamental betydning for de skal sørge for at det blir permanent fred i galaksen. Dette er en hellig oppgave som vil forberede dere til å bli et høyst velkomment tilskudd til Føderasjonens konferanser. Vi har full tillit til at deres nye stjernenasjon vil danne kjernen i mange romferds- og utforsknings-flåter som skal utforske de fjerneste områder av denne sektoren av den fysiske verden. Det er i denne sammenheng at dere vil gjennomføre mange av de oppdrag og oppgaver som er del av den første kontakt. I realiteten betyr det at dere vil gjøre det som vi nå gjør for å akselerere deres overgang inn i det som er den fulle bevissthets undere. Faktum er at vi ser for oss at dere om kort tid blir mestere når det gjelder første kontakt oppdrag med alt som dette innebærer. På denne måten vil det som vi nå greier å oppnå her med dere, bli gjentatt av dere mange, mange ganger. Det primitive 3D riket som dere nå befinner dere i vil om kort tid bli forvandlet til et nytt rike som gjør at dere kan vende tilbake til stjernene og denne oppfyllelsen av deres guddommelige skjebne vil være en velsignelse for dere på måter som ligger langt utenfor det som dere i dag er i stand til å forestille dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange vidunderlige begivenheter er klare til å skje. Gaia er klar til å øke energiene som hun daglig avgir til alle sine levende vesener og økosystemer. Disse tilleggsenergiene som ytterlige vil akselerere bevissthetsskiftet deres, kan betraktes som guddommelig bevis på at dere er velsignet av Himmelen! Deres hellige verden har lenge vært gjemt inne i et spesielt manipulert skyggerike som har vært under kontroll av den mørke kabalen. Nå er imidlertid disse nye energiene klare til å løfte dere ut av dette mørke levested og inn i Lyset. Vi er svært glade for dette og Himmelen fortsetter å bruke sine velsignelser for å bevege dere stadig nærmere Lyset og frem mot deres nye virkelighet med mye høyere bevissthet. Vit at disse forandringene er uunngåelige! En rekke begivenheter ligger foran dere som vil bringe dere helt frem til terskelen til en ny virkelighet. Disse begivenheter vil skje på himmelen og er budbringere om virkelig forbløffende forhold! De skal bringe dere verdensomspennede velstand og frihet!

Agarthanerne er oss behjelpelige med å finne en måte slik at vi kan bli introdusert for dere. Disse kunngjøringene som vil introdusere oss, vil bli gjort av de hemmelige hellige forbund og det er mange livsviktige Sannheter som vil bli belyst når den tiden kommer. De mørke har i uminnelige tider fylt deres sinn og deres samfunn med halvsannheter så vel som direkte løgner, og det er helt nødvendig at disse rettes opp igjen. Dere vil snart få selskap av dem som i lang, lang tid har kjent til deres sanne opprinnelse og deres sanne historie. Den guddommelige plan krever at dere får full informasjon om disse fakta og at dere lærer hvordan dere ble redusert over lang tid og ikke lenger var i stand til å snakke med Himmelen med letthet. Denne brutte forbindelsen deres vil vi nå fokusere på og ta tak i. Dere er inne i en overgangsperiode og det vi har til hensikt å gjøre er å bruke våre evner til å hjelpe dere å gå inn i en ny virkelighet med letthet. Det ligger i planenes tidsskjema at dere raskt skal bli oppgradert gjennom introduksjonen av et enormt omfang av sannheter som dere må assimilere. Nå har tiden kommet for dette!

Hver dag sender Himmelen oss vidunderlige velsignelser. Disse ”velsignelsene” har til hensikt å gjøre oss mer bevisste på hvor vi skal og hvor hurtig den guddommelige planen har til hensikt å bringe oss dit. Vi jubler av fryd og vi vil fortelle dere at dere alle har iboende evnen til å løfte dere raskt til høyere bevissthetsnivåer. Vi venter bare på Himmelens signal om å “sette i gang”. Den endelige serien av hendelser er klare til å skje og bringe oss alle inn i et nytt Lys. Dette Lyset vil åpne for uendelig velstand og bære med seg en hel rekke nye ansvarsoppgaver til oss alle. Samfunnet forandrer seg vanligvis ikke raskt, med mindre et nytt sett med innsikter og anskuelser blir ”brakt inn” og villig adoptert av en gruppe dedikerte og sterkt motiverte Vesener. Vårt oppdrag hos dere er å veilede dere, i det rette øyeblikk, frem til det punkt hvor lidenskapelig motivasjon, kombinert med hellig Sannhet, skal forme deres nye verden. Og vi vil minne dere på at fred og Sannhet ligger inni dere. Vær bevisst. Vær vis. Vær kjærlighet.

I dag så vi nærmere på de fremskritt som skjer i deres verden. Vi ber dere om å fortsette å være rede til å akseptere de nye manifestasjoner når de nå langsomt blir virkelighet, men likevel i stadig raskere takt. Forbløffende ting er klare til å skje. Til tross for all sin makt, vil de mørke tape. De vil tape på grunn av deres overveldende kollektive Kjærlighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |


Har du lyst til å støtte Lysarbeidet vårt?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge