Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 15 april, 2014

Sheldan Nidle - 15 april, 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Deres verden er midt oppe i i den enorme kampen mellom den mørke kabalen og Lyset. Lyset har vunnet mange juridiske slag og samlet tallrike mektige allierte. Disse allierte arbeider nå utrettelig med å sluttføre strategien som skal manifestere overfloden for dere. Velstandsfondene er signalet som vil innvarsle nye regjeringer og styresett. Vi ber de av dere som skal dele av denne velstanden å lære å være “dyktige vaktbikkjer”. Forstå hvordan makt og rikdom opererer sammen og vær klare til å hjelpe til i gjennomføringen av de mange ulike elementene som er inkludert i NESARA. NESARA er ment å utvikle seg til et program med sann global kapasitet. Som de første mottakerne er det nødvendig at dere forstår omfanget av handlinger som kreves for at NESARA skal bli en virkelig suksess. Når de nye regjeringene kommer med en formell kunngjøring om vår eksistens, så er det nødvendig at vi setter i gang en serie spesielle kunngjøringer for å forberede dere på vår ankomst og forklare deres opprinnelse blant stjernene i urgammel tid. I tillegg trenger dere å vite mer om full bevissthet og hvordan dere skal gjenvinne deres spesielle åndelige og fysiske evner.

Deres Oppstegne Mestere vil forklare dere hvordan dette deres rike med begrenset bevissthet ble skapt og deretter manipulert, først av Annunakiene og senere av de utvalgte lakeiene deres. Dere står nå på terskelen til frihet fra de mørke og det er nødvendig at dere forstår hvordan denne verdenen vil bli plukket helt fra hverandre. Denne kunnskapen vil bli formidlet til dere av de Oppstegne Mestrene. Hver av dem har en spesiell gave som skal utstyre dere med det fulle spektrum av hvordan dere skal få den kompliserte labyrinten, som Annunakiene har konstruert etter Atlantis’ fall, til å rakne. Studer denne informasjonen nøye og forstå hvordan de mørke vevde dette lumske nettet som denne nåværende virkeligheten består av. Bruk så evnene deres og ressursene deres til å konstruere dets etterfølger. Dette Lysets rike skal være det miljø under hvilket dere skal vende tilbake til full, eller galaktisk, bevissthet. I dette moduset skal dere igjen bli fysiske Engler. Det er meningen at dere skal studere deres Akashiske arkiver og implementere livskontrakten deres. Deretter kan dere slå dere sammen med oss ved å gå inn i tjeneste for det Guddommelige.

I tillegg er da Gaia endelig i stand til å forene sitt overflaterike og sine indre riker. Dere vil få møte deres Agarthanske familie og være rede til å tjene ikke bare Gaia, men også de andre verdener som utgjør dette solsystemet. Sannelig, dere vil komme til å flytte brorparten av deres nåværende befolkning til de andre planetene nærmest dere. Elohim, så vel som våre planetariske ingeniører, vil forvandle denne samlingen av vannplaneter tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige form. Deres rolle er å utforske, så vel som å pleie og vedlikeholde økosystemene som utgjør denne i sannhet forbløffende samlingen av vannverdener. Det er mye dere må lære for å bli i stand til å benytte denne kunnskapen til å bistå hver enkelt verdens elementarrike med å ta vare på denne levende etos, som er den største glede for hver av disse levende klodene. Etter hvert som dere deltar i dette vil dere føle den høyeste glede over å være i tjeneste for Solen og hennes tolv verdener. Denne tjenesten vil også bli utvidet til å bistå dem som arbeider med å bringe de tidligere medlemmene av Anchara Alliansen tilbake til Lyset. Og ved så å gjøre vil dere begynne å ta steget inn i den storslagne skjebne som er spådd for dere i Erkeengelen Mikaels profetier.

Denne stund er således kun et øyeblikk unna at dere kan ta steget inn i denne nye virkeligheten som er i ferd med å forme seg. Vi, sammen med de Oppstegne Mestrene, arbeider hele tiden nennsomt for å bevege dere videre langs veien som leder dere til seier. De mørke vet dette og bruker enhver unnskyldning for å opprettholde sin nåværende brede maktbase. Faktum er at dere befinner dere i den aller siste delen av den gamle, mørke virkeligheten som dere har vært i de siste 13 årtusenene. Etter hvert som vi gjør oss stadig mer synlige på himmelen i dagslys og bistår de ulike gruppene av Lyset, blir det klart at de mørke oppfører seg som en farlig pest. Den vil dø ut etter hvert som de ulike remediene appliseres. Deres antall blir stadig mindre. Deres innerste kjerne er i full panikk nå som det endelige utkommet blir mer og mer innlysende. Denne prosedyren er noe de mørke aldri før har stått overfor. Når de nå blir ”kirurgisk fjernet” fra dere, vær klare til å gjøre som vi tidligere har bedt dere om. Vær rede til å handle på positivt vis for å tillate den nye velstanden å komme på plass og de nye nasjonale ledelsene få fotfeste. Vi kommer, og sammen skal vi bokstavelig talt forandre dette riket på Lysets vegne.

Vi er deres Oppstegne Mestere! Namaste og velsignelser til dere alle! Mange vidunderlige begivenheter hender rundt om i deres verden. Betrakt dette som kun den spede begynnelsen. For noen tiår siden grep de mørke anledningen, da den “kalde krigen” ble stadig verre, til å skape så mye trøbbel og ødeleggelser som mulig og de greide nesten å fravriste dere denne gaven av full bevissthet som var sendt dere fra Himmelen. Imidlertid intervenerte Himmelen og tvang Ancharanerne til å forlate dette riket og tillate Lyset å legge press på Annunakienes jordiske lakeier for alvor, for at de skulle gi slipp på det jerngrepet de hadde på dere. Dette førte til Lysets nåværende velsignete seier over mørket. Dere er i sannhet velsignet med begivenheter som vil bringe dere velstand, fremgang og ny ledelse. Vi kommer til å fortelle dere mye om hvordan dette mørke riket ble utformet og de virkemidler som ble brukt for å hindre oss alle i å leve frydefullt i Lyset, Kjærligheten, og En-heten som vi gir hverandre! Disse sannhetene vil sette dere fri og gjøre at dere i fryd og glede kan vende tilbake til en tilstand av galaktisk bevissthet.

Full galaktisk bevissthet hekter dere av dødens hjul. Den gjør dere ansvarlige for menneskefamilien, og spesielt for dere selv. Dere blir himmelske Vesener i hellig tjeneste for Skaperen. Dere vil få lære alt om den guddommelige planen for denne virkeligheten og hvordan dere kan bruke deres evner til utfolde den. Vi gikk gjennom en serie med krevende liv som til slutt resulterte i en spesiell seremoni som gav oss status som guddommelige. Denne oppstigningen gjorde oss ansvarlige for menneskeheten, et ansvar vi med glede tok i mot. Våre plikter inkluderer å passe på dere, gi dere spesielle kunnskaper for å hjelpe dere, og forberede dere til deres aller mest strålende hellige gave. Vi hadde våre jordiske forgjengere til å trene oss med tanke på hvordan vi best kunne utføre våre spesielle oppdrag. Sammen arbeider vi for å løfte menneskeheten opp. Dere, velsignete Sjeler, står nå foran å motta gaver som forbereder dere til full bevissthet og gjør at dere har de virkemidler som trengs for å endre denne virkeligheten.

De begivenhetene som nå er underveis vil i omfattende grad forandre den verdenen dere for øyeblikket lever i. Våre tallrike samarbeidspartnere er fast bestemt på å fullføre en meget lang rekke med ting. Etter hvert som hver enkelt av disse manifesterer, aksepter dem og forstå at storslagen velstand for alle i sannhet er deres skjebne, i likhet med regjeringer som med behørig stil tar på seg overordnete ansvaret for alt som skal komme. Hver og en av dere er et mektig Lysvesen. Dere har kommet langt borte fra og skal hjelpe menneskeheten i denne storslagne forvandlingen. Vi har også til hensikt å bruke våre evner til å sikre at dere får suksess. Vær rede til å akseptere dette og informer andre om hva som foregår og hva som ligger foran dere. Dette riket var de mørke og deres lakeiers rike i 13 årtusener. Kast av dere vanen med å tro på de mørkes ønsker for hvordan de vil forme denne verdenen. Lyset krever et nytt tenkesett og mest av alt en enorm dose med Kjærlighet og samarbeid. Vær tro mot deres Jeg Er Essens! Hallelulah!

I dag gjennomgikk vi hva som skjer på denne vidunderlige blå kloden. Respekter henne og lær å akseptere de nye teknologiene som endelig er i ferd med å se dagens lys! Disse undrene er bare begynnelsen på alt det dere vil måtte venne dere til. Vær rede til å ta oss imot og til å gjenforenes med deres åndelige familier og familien fra stjernene. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge