Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - August 14, 2012

August 14, 2012

2 Batz, 19 Pop, 9 Eb

Dratzo! Vi er tilbake igjen med noen interessante nyheter. For øyeblikket er våre allierte fra Jordens Indre i ferd med å avslutte de mangslungne aktivitetene som skal forberede deres verden for sin nye virkelighet. Den mørke kabalen arbeider på spreng med en meget kompleks og mangefasettert uthalingstaktikk, men som vi forteller dem, så vil de mislykkes i sine forsøk. Kabalistene er nødt til å akseptere at det riket Annunaki skapte for dem for nesten 13 tusen siden er på rask vei mot sitt sammenbrudd, for nå trenger Lyset inn i hver eneste krik og krok av det. Dette alt-gjennomsyrende Lyset har gjort deres verden klar for en fullkomment ny virkelighet som nå er i ferd med å manifestere med brask og bram! Tiden er inne for nytt styresett og nye regjeringer, ny velstand, og en serie med formelle kunngjøringer som gir dere informasjon om dette. En full avsløring av hvem vi er og hvorfor vi har kommet til deres verden vil bli inkludert i kringkastingene. Deres fulle tilbakevenden til full bevissthet er en vital del av den guddommelige plans utfoldelse, hvilket innebærer at vi har et klart ansvar til å bruke vårt guddommelige autorisasjon til å sikre deres fullstendige frigjøring fra den mørke kabalens grep. Dette er vi aktivt i gang med. I denne sammenheng er det viktig at de nåværende avtaler som de mørke har skrevet under, blir overholdt av dem.

Deres verden går nå gjennom en siste og kort forsinkelse i forkant av de grep som vil bringe inn de nye regjeringene og den nye økonomiske strukturen. I løpet av denne korte fasen, vil våre allierte på bakken sjekke ut og sikre at alle disse dyptgripende endringene vil skje så sømløst og raskt som mulig. For å oppnå dette, instruerer vi nå den delen av politistyrkene og militæret som er positive til forandringene om hva som må gjøres for å gjennomføre de nødvendige arrestasjonene på en slik måte at de essensielle tjenestene til folket ikke blir avbrutt. I tillegg vil vi sende ut vårt eget personell for å ta nøkkelroller i den hensikt å opprettholde disse tjenestene. Selvfølgelig går vårt mandat langt videre enn å sikre deres sivile infrastruktur; vi har til hensikt å bruke denne anledningen til å forbedre deres elektriske system, drivstoffleveranser og andre vesentlige funksjoner. Vi vil gjennomføre et ”første trinn” av forbedringer på deres relativt primitive teknologier på disse områdene, som en forberedelse til de langt mer avanserte løsninger som vil komme senere. Disse vil bli introdusert så snart de første kunngjøringene fra overgangsregjeringen er gjennomført.

Naturligvis dreier det seg om å løfte deres bevissthetsnivå mye mer enn å gjøre enkelte moderniseringer i deres teknologi. Hele deres verden har blitt holdt i en skruestikke av den mørke kabalen og blitt forhindret i å oppnå mer enn en brøkdel av sitt potensial. Da datamaskin-alderen begynte og Internett spredte seg, trodde kabalistene virkelig at de skulle greie å holde kontroll over dette betydelige fremskrittet i kommunikasjons-teknologi. Men da silikon-chip’en gjorde sin entré, begynte en rask desentralisering av informasjonstilgangen deres og ble dermed til en trussel overfor kabalens kontroll, som ble utført med jernhånd, over den informasjon dere fikk, som de slett ikke hadde regnet med. Ånden var kommet seg ut av flasken, som dere pleier å si, og kabalistene fikk hendene fulle med å begrense ytterligere utvikling på denne arenaen. Selv om de gjorde alt de kunne for å tøyle spredningen av denne teknologien, har dere presset de mørke makthaverne til et punkt der de ikke en gang kan kontrollere dere i samme grad som for ti år siden, og vi ble enormt oppmuntret av at dere grep denne muligheten til vekst med begge hender. På den annen side våker vi over alle de frivillige som lever blant dere, som kommer fra andre verdener og dimensjoner, og som er fullt ut bevisst på at de er her for å hjelpe deres verden gjennom forandringene. De vet innerst inne at alt allerede ”er i boks”, som dere ville sagt.

Fremdriftskreftene, som driver verden frem mot det store skiftet, øker i virkeligheten fra dag til dag og får stadig større fart. Våre mange samarbeidspartnere på Jorden har dannet en union som forbereder seg på å kaste kabalistene fra makten. Dette fremstøtet får god drahjelp av en stadig voksende folkebevegelse, som allerede har fått skiftet ut regjeringen på Island, utløst enorme demonstrasjoner i Mexico og har tvunget styresmaktene i China og Japan til å revurdere sine forbindelser med den mørke kabalen. Denne utviklingen er et forvarsel om de enorme forandringene som er i ferd med å skje over hele kloden. Dere, som kollektiv, presenterer derigjennom et åndelig krav om at det blir slutt på den ondskapen som har hold dere nede i søla og hold dere i en rolle som ”forbruksvare”, og i svar på dette høylydte kollektive kravet, har vi fått tillatelse til å sørge for dette. Resultatet er, som dere kan se, at kabalen blir mer og mer begrenset i hva den kan gjøre. Det neste steget er å arrestere og isolere disse kabalistene og det er først nå gått opp for dem hvor nær vi er i å oppnå akkurat dette.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å snakke om de begivenhetene som er godt på vei og som om kort tid vil føre til arrestasjoner som vil isolere kabalen fra sitt maktapparat, nemlig de regjeringene og de korporative finansinstitusjonene som til daglig holder kontrollen over det tett sammenvevde globale kontrollnettverket. Våre hellige forbundsfeller arbeider nå for å forberede de delene av militæret og nasjonale politistyrker som støtter forandringene, slik at overgangen fra deres nåværende regjeringer og styresett til de nye som støtter det nye økonomiske systemet, skal gå smidig og sørge for en trygg distribusjon av velferdsfondene. Dette vil sette dere fri og også sørge for at Avsløringen blir en realitet. Vi, de Oppstegne Mesterne, har som mål å bringe denne planeten tilbake til full bevissthet, for derved å innfri Himmelens grunnleggende forutsetning. Disse velsignede Vesener som uopphørlig stiller krav om at dere skal gjøres fri, vil om ikke lenge få oppleve hvordan dere fra dypet av deres hjerter takker dem og Gaia for det de har gjort.

De som er i Himmelens tjeneste her på Jorden vil snart komme med kunngjøringer som vil gi dere informasjon om overraskende begivenheter som vil finne sted. Våre forbundsfeller ønsker også fra dypet av sitt hjerte at dere også snart får begynne å lære om deres sanne historie og de Hellige Universelle Prinsipper, som dessverre har blitt ”pyntet på” eller utelatt i deres største religioner, av Annunaki og deres mørke lakeier. Denne informasjonen kan gi dere en pekepinn på hvorfor Avsløringen er så viktig og om hvordan Lyset arbeider. Det er vel faktisk riktigere å si at det er en prosess hvor dere vil ”huske” og begynne å integrere pånytt i deres personlige liv, de hellige moralske retningslinjer som dere så lenge har glemt. Vi ønsker å vandre blant dere og ta de fragmenter av visdom som dere nå har og utvide dem til en fullkommen forståelse av deres mening og betydning for deres samfunn og dere selv. Når dette er gjort, vil dere kunne begynne å forstå det sanne under av en reise dere har foretatt og hvilken betydning det har for hver enkelt av dere.

Omfattende forvandlinger ligger foran dere, hvor dere sannelig vil bli presentert for enorme mengder av forbausende, og også hellig viten. Men det viktigste av alt; dere vil bli brakt tilbake til deres fordums storhet, hvilket betyr at dere til fulle kan ta del i Himmelens velsignede aktiviteter. En ny rytme vil bli etablert. En ny harmoni og en ny åndelig visjon vil påvirke hvordan dere oppfatter deres guddommelige tjeneste for den fysiske verden og for Himmelen. Disse veiledende prinsipper vil bli deres ledestjerne når dere skal ta i bruk deres sanne suverenitet og engasjere dere i den storslagne Enhet som alt livet i Universet er. Dere vil på vidunderlig vis bli satt i stand til å bidra på deres unike måte til utfoldelsen av Skaperens visjon, således også, derigjennom, å ekspandere deres egen energi og visdom, etter hvert som dere gir dere i kast med å utforske de uendelige livets undere gjennom hele den fysiske eksistens.

I dag snakket vi om hva som er klart til å skje gjennom hele dette fysiske riket. Himmelen har steget ned for å velsigne disse forandringene og for å sikre at det finner sted på det guddommelige riktige tidspunkt. Det vil sannelig bli en magisk tid! Det er også de siste gjenværende øyeblikk før Den Første Kontakt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge