Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14. Mai, 2013

Sheldan Nidle - 14. Mai, 2013

2 Kan, 12 Moan, 9 Eb Dratzo! Her kommer vi igjen med mere å fortelle dere. De kommende forandringene i virkeligheten deres er helt vitale fordi de fullt ut tar hensyn til det enorme bevissthetsskiftet dere nå går gjennom. Hvert eneste aspekt av dere gjennomgår subtile forandringer og det begynner med rekonfigurering av deres DNA/RNA. Noen av dere er gjennomgår store forandringer i raskt tempo, mens andre gjennomgår mildere endringer som kun medfører et minimum av kroppslig ubehag. De som for øyeblikket opplever mindre omfang av ubehag vil komme til å erfare sterkere oppstigningssymptomer i tidlige sommermånedene. Kort sagt, dere blir alle forandret i det tempo og de typer av endring som er spesifisert i dere individuelle livskontrakter. Det generelle nivået av ”ubehag” er imidlertid programmert av Himmelen til å øke i løpet av disse sommermånedene. Denne sommeren markerer et svært spesielt øyeblikk i deres historie: avsløringen av vår eksistens er helt sentral for hele vår planlegging og vi ønsker meget sterkt at denne helt nødvendige kunngjøringen formelt skjer. Det vil gjøre det mulig for oss å begynne å planlegge de neste trinnene på deres vei tilbake til full bevissthet.

Som vi har nevnt tidligere så vil en formell avsløring av vår eksistens og nærvær være et enormt vendepunkt for menneskeheten. Det vil representere en skillelinje i den nyere tids historie: før og etter første kontakt. Med ett kjempesprang vil avsløringen sette sluttstrek for deres samfunns tro på at dere er unike og overlegne alt annet levende, og så vil dere komme i kontakt med hærskarer av andre som lever overalt i denne enorme galaksen og sannelig i hele fysikaliteten. Dette avsløringens øyeblikk vil også vise dere hvem dere en gang var – og hvem dere pånytt vil bli. Alle deres oppfatninger av dere selv som begrensede Vesener vil med ett vindkast bli kastet for vinden og dere vil bli kastet inn i et fullstendig nytt verdenssyn som for alltid vil forandre deres oppfatning av hva som er ”mulig”, og således kaste nytt lys over deres betraktninger om meningen med livet: religion, vitenskap, historie, filosofi, antropologi, kort sagt alle deres sosiale konstrukter og tradisjoner. Hver eneste en av dere vil begynne å finne svar på de myriader av spørsmål, både på det personlige plan og når det gjelder planeten, for disse spørsmålene krever svar, inkludert hvor dere er på vei som individ og som samfunn. Etter dette hodekulls stupet inn i en merkelig ny verden vil dere trenge veiledere og lærere og det er her vi kommer inn. Den første nye gruppen dere vil komme i kontakt med er Agarthanerne og de vil sette dere trygt på veien mot full bevissthet.

Agarthanerne forstår den enorme viktigheten av den oppgaven de har. I samarbeid med de Oppstegne Mestrene vil de begynne å formidle enorme mengder med kunnskap som har vært holdt skjult for dere. Dette vil etter all sannsynlighet sjokkere dere samtidig som det opplyser dere, så det må utlegges på en forsiktig måte og i en atmosfære av omsorg og empati. De Oppstegne Mestrene har sine egne ting de skal lære dere og vil bruke sin hellige stilling til å velsigne dere alle, og i guddommelig nåde lede dere inn i omgivelser kjennetegnet av fred, harmoni og overflod. Deres hellige talenter vil være av avgjørende betydning for dere. Hele deres oppfatning av hvordan virkeligheten er strukturert må under lupen og granskes pånytt. Dere vil ha like mye behov for støtte som for sannhet. Dere vil trenge omsorg og healing så vel som forklaringer om hvordan ting faktisk fungerer i deres nye verden. Alt dette nye dere skal lære vil være av åndelig natur (ettersom alt i sannhet er åndelig) og vil raskt forberede dere til den første kontakt. Det legger alt til rette for vår ankomst og en rask spurt mot full bevissthet. Gjennom godt samarbeid er det vår hensikt å få dere til å føle dere komfortable og fulle av glede over deres nye virkelighet.

Når dørene slynges åpne foran dere og avslører spennende nye vistaer, så vit at dere alltid vil ha massevis av hjelp på alle områder. Forvandlingene av dere selv, samfunnene deres og planeten selv har Gud gitt bud om og det vil kreve enorme mengder med ny informasjon. Dere vil også måtte gjøre mye indre arbeid og dette kan vi hjelpe dere med. Men det meste av dette vil være opp til deres dype, indre refleksjoner med hjelp av deres himmelske veiledere. Det guddommelige målet for alt dette er at dere skal bli klare til å vende tilbake til det riket dere forlot for nesten 13 årtusener siden. Så dette er litt av en utfordring! Men likefullt er Himmelen sikker på at dere kan klare det, og hvis det er behov for at dere må fokuseres raskere på dette, at dere da vil gjør dette raskt. Dette er fordi Himmelen vet noe som dere i stort sett har glemt: inni hver eneste en av dere ligger en mektig kraft i dvale, som på det nærmeste ble fullstendig nedbygget av de mørke, og det er denne deres indre arbeide vil bringe tilbake til sin fulle kraft. Når dere igjen har kommet i full kontakt med denne avanserte tilstanden av Væren, som er deres medfødte gave, vil dere stadig bedre fatte hva full bevissthet innebærer. Og det er av denne grunn vi står klare til å gjenopprette denne guddommelige medfødte gave for dere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere i dag med et budskap av håp og glede! For mer enn 13000 år siden ble Jordens overflatebefolkning kastet ned i mørke og innhyllet i frykt og uvitenhet som skulle prege deres reise gjennom mangfoldige liv med begrenset bevissthet. En mørk kabal, som til å begynne med fikk sine instruksjoner fra en merkelig liten klan som kalte seg selv Annunaki, hersket over dette tilsynelatende gudsforlatte (bokstavelig talt) rike. Disse skjebnens agenter hadde blitt gitt en dispensasjon fra Himmelen til å herske over dere i disse 13000 årene, hvoretter Lyset skulle bringe dere tilbake til deres naturlige tilstand av full bevissthet. For dem som fremviste sterk besluttsomhet om å vende tilbake til full bevissthet før tiden, la Himmelen til rette for at dette kunne skje, gjennom en krevende og svingete vei, gjennom mange generasjoner. Det er den veien vi valgte å gå. Resultatet av alt slitet var imidlertid evig fryd og et dypfølt ønske om å arbeide i Guds tjeneste. Utrustet med denne førstehånds kunnskap er det vår oppgave å lede dere på denne velsignete veien mot full bevissthet.

Vår veiledning har sin kilde i Kjærlighet og vår tjeneste er etter mønster Himmelens egne velsignete arbeidsmåter. Dere skal utvikle dere tilbake til full bevissthet stegvis, gjennom åndelige og fysiske opplevelser og erfaringer som vil kulminere med deres hellige transformasjon i Agartha. Her vil dere fullføre prosessen, som begynte da Agarthanerne og vi manifesterte i deres rike. Sannheten er at mange av oss i denne tiden lever inkognito blant dere. Agarthanerne går fritt blant dere og dette er enkelt ettersom de har forandret sin størrelse og utseende en smule, slik at de ser ut akkurat som dere. De utfører alle typer jobber, underviser ved universiteter og har til og med yrker hvor de veileder dere med hensyn til deres eget liv. Vi, på den annen side, tenderer for det meste til arbeid som er av religiøs natur, eller som dreier seg om undervisning i religion og moral. Uansett, vi er midt iblant dere!

Som Oppstegne Mestere kan vi også dukke opp helt plutselig for dem som er i krise eller emosjonelt forvirret, for å lede dem tilbake på veien mot moral og glede, samt forsterke deres ønske om å fullføre veien tilbake til full bevissthet. Det er denne oppgaven vi gleder oss aller mest over. Vi er her tross alt for å gi dere nåde og håp og styrke deres besluttsomhet om å fortsette på denne velsignete veien. Det er én ting å være blant dere å se hvordan dere takler situasjonen, men det er noe ganske annet å virkelig ha en rolle med å hjelpe dere slik at dere greier å fortsette fremover på deres vei. Det vi forbereder dere til er noe vi gjorde for lenge siden da vi lykkes å gå over i vår nåværende tilstand av den ytterste fryd og glede! Nå skal dere også snart få ha det fremragende privilegium å bli udødelige, fullt bevisste Lys-Vesener. Dette mirakelet ligger åpent for dere fordi dere, akkurat som vi, en gang var et slikt Vesen, helt tilbake i Lemuria-tiden. Hosianna i det Høyeste for Alle!

I dag kom vi til dere med nok et budskap. Tiden nærmer seg for det Store Skiftet og en fantastisk forandring i deres virkelighet! Dere beveger dere raskt inn i et transformerende Lys. Dette Lyset har skaperen lenge gitt bud om og det blir implementert av Himmelens storslåtte livsstrømmer og av den Galaktiske Føderasjon av Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge