Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 12. november, 2013

Sheldan Nidle - 12. november, 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriansk for “vær tilfreds”). Mange begivenheter er i ferd med å komme sammen til et hele slik at virkelig spennende ting kan manifestere. De to viktigste av disse er nye regjeringer og utleveringen av velstandsmidlene. Vi arbeider iherdig for å effektuere disse to forandringene. De som har ansvaret for disse prosjektene innser at tilstanden i mange samfunn rundt om på kloden, samt at verdens bank- og finanssystemer er på sammenbruddets rand, ikke lenger kan tolereres. De store bankene i verden fortsetter med sine eksesser. De har til og med overgått de hendelsene som ledet opp til finanskollapsen i 2008. I tillegg har nå korrupsjonen spredt seg og inkluderer nå så godt som alle børsmarkeder og handelsmarkeder. Massiv ”prisfiksing” er blitt helt vanlig og omfanget av gevinster og inntekter ervervet på ulovlig vis er så massivt at noe drastisk må gjøres. Våre allierte på Jorden vet hva som nå må skje. Tiden er inne for å “slå i bordet for alvor” og få en rask slutt på disse illegale manipulasjonene. Tiden er også kommet for en massiv omfordeling av rikdommene i denne verden. Ting som lenge har vært utsatt må nå skje.

Vi har tidligere drøftet med dere hvor viktig det er med “det guddommelig rette øyeblikket”. Etter vår mening er dette øyeblikket kommet. Ikke nok med at de mørke er travelt opptatt med å finne alle mulige nye måter å berike seg selv på, men regjeringene deres er også involvert i samarbeid med hele denne gjengen! Graden av vanstyre, korrupsjon og grådighet er således på det høyeste noensinne. Disse mørke som er sammen om disse sammensvergelsene føler tilsynelatende at de må slå alle rekorder for regelrett arroganse og utrolige planer for å forbli ved makten. Omfanget og graden av global kriminalitet er har sannelig nådd sitt senit. Dette er årsaken til at vi har meddelt våre allierte på Jorden at øyeblikket har kommet for handling. Dere lider alle helt unødig. De kontinuerlige daglige smerter og kvaler dere gjennomlever må umiddelbart opphøre. En massiv intervensjon på deres vegne er nødvendig. Vi fortsetter derfor å be om dette. Alt er klart for at det kan skje og vi vil legge sterkt press på deres representanter om å gjøre dette så raskt som mulig!

Det omfang av forberedelser som har vært påkrevet for å kunne skifte ut de nåværende regjeringer og å innføre et nytt global penge- og finanssystem har vært en langdryg og møysommelig operasjon. De mørke har motarbeidet oss med alle midler etter hvert som vi begynte å sette sammen bitene som vil bli det nye finanssystemet. Våre allierte på Jorden har hjulpet til å oppnå de vellykkede resultatene på det juridiske området. Vi hjalp til med å sikre de skjulte gullreservene som utgjør selve ryggraden I det nye pengesystemet. For øyeblikket holder vi på å sluttføre de prosedyrene som er nødvendige for en rask og smidig overgang til nye regjeringer. Kort sagt, den mørke kabalen er overvunnet. Det vi ønsker er at alt dette nitide arbeidet som har krevd så mye ressurser skal manifestere begynnelsen på deres nye virkelighet. Gjennom 13 årtusener har dere bevitnet at generasjon etter generasjon mislykkes i å bryte seg fri fra undertrykkelsens åk og underdanig slaveri innstiftet av de mørke. Denne undertrykkelsen må nå forvandles til deres frihet, velstand og personlige uavhengighet. Dette er den høyeste prioritet i alt vi gjør for dere!

Både full bevissthet og avdekking av alt som har vært holdt hemmelig og skjult for dere må skje. Dere er ved et tidspunkt hvor dere skal vokse i bevissthet og ta i mot en Lys-fylt ny virkelighet. Det har skjedd en hel rekke ting siden midten av oktober som gjør det mye lettere å nå disse ambisiøse målene. Vi presser på for at disse “elementene” som nå ligger i våre jordiske samarbeidspartneres hender skal manifestere. Som vi tidligere har stadfestet har dere vært tvunget til å akseptere all den evinnelige misbruk og løgner som den mørke kabalen og alle de korporasjoner som samarbeider med den har kastet etter dere. Dette er ikke lenger akseptabelt. Faktum er at det er en voldelig revolusjonsbevegelse som vokser ”under jorden”, som de mørke håper de kan infiltrere og ta over slik at de kan fortsette sin herskertid. Følgelig er det enda viktigere enn noen sinne at de Lys-assisterte, ikke-voldelige forandringene manifesterer. Vi har infiltrert denne voldelige bevegelsen på samme måte som de mørke har. Vi ønsker å unngå denne voldelige revolusjonen. Tiden har kommet for å manifestere en ny virkelighet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med noe mer informasjon som angår klodens nåværende status. Akkurat i øyeblikket holder ulike medlemmer av våre hemmelige hellige samfunn på å sluttføre hendelser som vil føre til manifestasjon av nye nasjonale ledelser og velstand for dere alle. Parallelt med dette har en spesiell komité iverksatt programmer for å få slutt på global korrupsjon og rede grunnen for velstand for alle i denne plagete verden. Vi har gitt løfte om å avduke et antall guddommelige belæringer som vil sette alt rett igjen etter alle de løgner, falsk informasjon og manipulasjoner av sannheten som kjennetegner de grunnleggende verk i denne verdens store filosofier. Disse belæringene skal simpelthen bevise hvor mye felles tankegods som eksisterer i kjernen av de mange filosofiske retningene. Vårt hellige arbeid vil rede grunnen for deres tilbakevenden til full bevissthet og for deres møte med deres åndelige familier og familie fra Stjernene.

Vi er i sannhet velsignet av Himmelen. Himmelens storslagne administrasjoner, som følger med på alt det vi gjør, har innvilget en rekke dispensasjoner som tillater oss å stadfeste mange sannheter som ble nektet dere først av Annunakiene og deretter av den mørke kabalen. En enorm sammensvergelse har hindret dere i å forstå deres egentlige natur og hvem dere egentlig er, samt den kollektive makt dere har til å forandre denne virkelighetens essensielle karakter og egenskaper. Vi, sammen med Cetaceene (Hvalenes nasjon), styrer denne verden og vi gjør alt vi kan for å ta vare på og beskytte de mange økosystemer som finnes her. Denne oppgaven blir gjort svært mye vanskeligere av de kontinuerlige overtrampene den mørke kabalen gjør. Følgelig er det nå tid for å få en forandring på dette og sørge for at Himmelens vis og blir vårt eget vis. Et nytt sett av økosystemer vil vokse frem i dette overflateriket så snart bevissthetsskiftet er fullført.

Dette omfattende bevissthetsskiftet vil være det første velsignete steg som gir Gaia en helt ny begynnelse. Ved så å gjøre, vil dette sette i gang en kjedereaksjon som dramatisk vil forandre hele dette solsystemet. Vi har den hellige oppgaven å være de velsignete voktere av dette nye riket, og å bruke vår nylig gjenfunne kontakt med Himmelen til å gjennomføre utrullingen av den Guddommelige Planen i denne sektoren av den fysiske verden. Det vil fortsatt være vår guddommelige oppgave å overvåke alle disse strålende aktivitetene og reetablere deres direkte forbindelse med de styrende administrasjoner i Himmelen. I dette aldeles storslåtte Lyset skal vi operere og spre dette guddommelige Lyset på langs og på tvers i denne Melkeveiens Galakse. Dette betyr at vi under Himmelens og den Galaktiske Føderasjons edikter skal undervise og hjelpe alle med å oppnå full bevissthet. Vi vil også gjennomføre store lukkede møter i konfidensialitet for å hjelpe den fysiske verden.

I dag, i vårt korte budskap, så vi nærmere på hva som skjer i denne verden. Vi mottar rapporter både fra representanter i første-kontakt-teamene og fra de Oppstegne Mestrene. Vi gjør dette for at dere bedre skal få en følelse av hvor nær dere alle er de begivenhetene som vil endre den nåværende virkeligheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge