Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - November 13, 2012

November 13, 2012

2 Ik, 10 Xul, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi er her igjen med interessante nyheter! I den siste tiden har en virvelvind av juridisk aktivitet og avtaler angående nye regjeringer og styresett gjort at vi har kunnet be våre rådgivere i Himmelen om det endelige startskuddet for å begynne å manifestere deres nye virkelighet. De som har styrt deres verden gjennom så lang tid fortsetter å lede deres jordiske rike rett inn i en serie med massive økonomiske og diplomatiske katastrofer. Det at dette er uunngåelig er i våre øyne et sikkert tegn på at øyeblikket har kommet for en mer håndfast inngripen på deres vegne. Av denne grunn har vi instruert våre kontaktteam om å informere sine motparter på Jorden om hvor mye tid som er igjen før vi er nødt til å gripe omfattende inn i den globale situasjonen for å unngå total nedsmelting. Deres regjeringsmodeller og de økonomiske og finansielle systemenes karakteristika er kjernen til deres overveldende vanskeligheter, og det er helt klart at disse aktivitetsområdene må oppgraderes meget raskt. Europa er på randen til en kollaps som vil dra med seg den Første og den Andre verdens økonomier i fallet. Det finnes ingen svar på dette grimme perspektiv, slik ting nå står, annet enn en verdensomspennende økonomisk katastrofe som det ikke finnes ord for. Det alene legitimerer vår direkte inngripen.

Vi er dypt bekymret for at den tid som trengs for å implementere de nødvendige tiltakene fortsetter å overskride tidsfristene. De erfaringer vi har gjort på deres Jord har vist oss at ”uventede” problemer plutselig dukker opp og forsinker tidsplanen for de begivenhetene dere alle har blitt informert om. Vi har gått med på dette ene og alene på grunn av de positive resultatene som er tilskrevet disse forsinkelsene av våre rådgivere i Himmelen, og vi forstår deres visdom og eksellente resonnement. Ikke desto mindre indikerer den akselererende alvorlighetsgraden i deres situasjon at en mer håndfast handlemåte er påkrevet. Deres verden fortjener bedre enn dette. Vår hovedmandat og mål er å opprette den første kontakt med dere, og det er moralske og juridiske implikasjoner omkring denne begivenheten som vi er ansvarlige for. Vi kommer ikke for å forsyne oss av deres ressurser, men for å skyve på for at dere skal få tilbake deres frihet, personlig suverenitet, og mest av alt full bevissthet. Dette betyr at vi vil handle bare når vi har full oversikt over hvilken virkning disse grepene vil ha på deres Jord og hvilke konsekvenser de vil få. Av denne grunn vil enhver inngripen fra vår side bli foretatt i en avslappet atmosfære og rolig opplysning om hver enkelt ting vi foretar oss og hensikten med dem.

Et meget spesielt øyeblikk i deres historie nærmer seg raskt, hvilket selvfølgelig dreier seg om avslutningen av og sammenbruddet av tidsaspektet i deres virkelighet. Dette bør da være ledsaget av en helt ny forståelse av virkelighetens natur og den virkelighet dere lever i. Deres løft i bevissthet krever også et utvidet perspektiv av denne levende virkelighetens natur. For å sette det i perspektiv; deres vitenskapelige paradigme står overfor like store problemer som deres økonomi! Dette forklarer til dels den siste bølgen av forvirring og perpleksitet som hjemsøker dem som ikke evner å forstå naturen og skalaen på de ”unormale” forandringene de ser skje over hele planeten. En ny virkelighetskonstruksjon er i ferd med å ta over for det gamle, raskt svinnende paradigmet og ekspertene deres forstår overhodet ikke hva som foregår. I siste halvdel av desember vil disse forandringene i deres virkelighet ta til for alvor. Dette er i seg selv god nok grunn til å sørge for at våre hellige alliertes agenda manifesteres i god tid før denne dato. Det er ikke mulig å overdramatisere i hvilken grad deres verden balanserer på kanten av stupet, og det bekymrer oss naturligvis. Vi ser på at dette utvikler seg og vi ønsker å bli frigjort, så raskt som mulig, fra de midlertidige restriksjoner som Himmelen har gitt oss.

Som et kollektiv er det så vidt begynt å gå opp for dere hvor alvorlig situasjonen er. Verdensøkonomien er i ferd med å klappe sammen som et korthus, som kan kaste dere ut i en bunnløs krise, med dystre konsekvenser for alle. Vi ønsker å etablere en situasjon som forhindrer denne forestående ”kræsj” og som gir våre allierte på Jorden en mulighet til å lykkes med det de har arbeidet så hardt for i så lang tid. Planene deres er klare til å settes ut i livet og vil gjøre livene deres så mye bedre gjennom en ny økonomi, nye regjeringer og styresett, samt Avsløringen. Når situasjonen deres er blitt mye mere åpen og alle er sikret velstand, kan vi begynne å opp-Lyse dere på så mange fronter, inkludert et nytt perspektiv på planetens historie, deres forståelse av Ånden, og dens rolle i en mer relevant tolkning av vitenskapen. Dere sliter med vitenskapelige konsepter som enten må revideres eller rett og slett kastes på søpla. En utrolig ny verden av frihet og idéer venter på dere, og dette er av de viktige forutsetningene for de kunngjøringer vi vil komme med før vi kan lande og møte dere.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med vidunderlige nyheter til dere! Vi er ett stort steg nærmere det scenario av multifasetterte begivenheter som skal bringe dere en ny virkelighet. Våre hellige forbundsfeller arbeider på spreng for å legge grunnlaget for arrestasjonene og rettssakene for titusenvis av dem som har hatt ansvaret for den daglige drift av den mørke kabalens finans og korporative regjeringsmaskineri. Dette er et velsmurt verdensomspennende monster som er bygget opp for å holde dere i slaveri. Disse arrestasjonene skal sørge for at den kriminelt etablerte globale labyrinten kan bli plukket fullstendig fra hverandre og gjøre det mulig for det nye systemet å bokstavelig talt bli skjøvet på plass, for det ligger allerede klart og venter. Vi sender våre velsignelser til Himmelen og til alle våre samarbeidspartnere for den nådige hjelp de har gitt oss. Vår intensjon er å påny gjøre Jorden til et sted der Lyset igjen kan skinne over alt og hvor alle kan juble over Skaperens hellige sannhet og utfoldelsen av den velsignede guddommelige plan.

Vår hellige oppgave gjennom tusener av år har vært å holde Lyset i live og, når det ble mulig, bringe Lysets vidunderlige kraft til alle. Dette oppdraget er nå kommet så langt at det er klart til å trenge gjennom det mørket som har slukt dette høyt elskede rike, og skape en ny vei som vil lede dere frem til det punkt hvor dere selv hvor dere selv kan finne de neste steg på veien som skal gi dere tilbake deres storslagne fulle bevissthet. Våre bønner har blitt besvart, med Himmelens velsignelse, og en overdådig flåte av skip har kommet for å fullføre det som våre forbundsfeller og vi har gjort for å fri dere fra det altoppslukende mørke som ble kastet over dere av Annunaki og deres lakeier for ca 13.000 år siden. Om kort tid vil dere avslutte deres tid som folk av denne verden og vende tilbake til det underskjønne riket Agartha! Her vil dere få igjen deres naturlige evner og, sammen med deres Agarthanske slektninger, bygge en ny stjernenasjon.

Deres nye stjernenasjon vil være velsignet av det lokale Åndelige Hierarki og få en tildelt rekke guddommelige oppgaver av AEON. Dere vil bli høyt æret for den visdom dere har ervervet gjennom alle deres tøffe utfordringer og deres vidunderlige evner skal forene og hele den fragmenterte og krigstrette galaksen. Vår oppgave er å bistå dere ved å være deres mentorer underveis og å bruke vår velsignede visdom til å veilede dere i arbeidet med å konfigurere deres nye stjernerike. Vi er fulle av glede for at vår nåværende oppgave med å holde veien åpen for Lyset gjennom tusenvis av år endelig har nådd den terskel som gjør at vi kan påbegynne våre nye oppdrag! Langt, langt tilbake ba vi Himmelen om å få lov til å gjøre denne spesielle oppgaven og vi føler oss beæret over å være der vi er i dag. Hver og en av oss er dedikert til å bringe hver og en av dere til den fulle bevissthetens port og å støtte våre åndelige familier og familiene fra rommet i deres hellige oppgaver med å transformere selve essensen av det mørkets rike som dere har levd under.

I dag har vi snakket om noen av de situasjonene som påvirker oss alle. Store begivenheter er i ferd med å komme på plass, som vil omforme deres verden totalt, og ved så å gjøre, lede dere vekk fra mørkets terror og frem mot Lysets glede og skjønnhet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge