Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 13. juni, 2017


Sheldan Nidle - 13. juni, 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Bare vit dypest i deres hjerter at dere på guddommelig vis er skjebnebestemt til å tilslutt motta de nødvendige fondene som vil gi dere alle de ressurser dere trenger for å lykkes. Gjennom denne suksessen skal dere vise denne virkeligheten hvilket forbløffende potensial dere har. Ha alltid i tankene den fundamentale besluttsomheten om å overvinne alle hindringer for i felleskap å virkeliggjøre deres storslagne drømmer! Vi, på samme måte som Himmelen, er fullt og helt dedikert til dette. Vit også at visse elementer er i ferd med å komme sammen for å isolere de mørkes lakeier fra dere og gjør det mulig for den nye NESARA Republikken å bli til virkelighet.

De monetære ressursene som dette krever, er igjen på vei med det som virkelig er guddommelig hastighet. Momentum er i ferd med å bygge seg opp slik at de som er involvert i disse leveringene nå kan skru opp tempoet i distribusjonen av disse ekstremt viktige ressursene. Våre sterke anbefalinger har blitt hørt og vi venter at en rekke aldeles forbløffende begivenheter kommer til å skje i den nære fremtid. I tillegg vil disse som på så avskyelig vis har skapt stadige hindringer og forsinkelser i denne prosessen, bli fjernet fra sin stadig økende misære. Ha derfor full tillit til at det beste ennå ligger foran dere.

De fremskrittene som er nå er blitt gjort, er et kjennetegn på den nye holdningen våre allierte fremviser. De innser til fulle hvor viktig det er å forsikre alle om at de nåværende fremskrittene i sannhet er betingelsesløse. Det er vel kjent at de mørke tidligere var i stand til å manipulere denne distribusjonsprosessen. Vi føler oss helt trygge på at dette ikke lenger er tilfellet. Nye sikkerhetstiltak er på plass for å sørge at en konstant, stødig strøm er normen. Med denne prosedyren vil denne ufattelig kompliserte prosessen bli fullført innenfor det tidsskjema Himmelen har fastsatt. Vær derfor forberedt når den tiden kommer hvor dere vil motta deres lovede velstand samt nye regjeringer og styresett.

Omstendighetene har gjort at det har vært en lang vei for oss å gå for å fullføre dette. Vi er alle meget klar over hva dere har gått gjennom. Fryd dere derfor over at dette snart vil være fullført og at dere virkelig kan feire. Inntil da, vær tålmodige og vit i deres hjerter at det virkelig er vel verdt ventetiden. Mange storslagne begivenheter er nær. Følgelig vil dere snart bevitne de mange nøkkel-arrestasjoner dere har ventet på. Mye av det dere har ventet på har bare tatt litt lengre tid enn det som først ble forklart for dere. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Store åndelige begivenheter er i ferd med å manifestere! Vi har merket oss hvordan Himmelen har besluttet å bringe de mange fasetter av deres nye virkelighet helt frem i front. En av de viktigste nøklene i dette er hvordan hærskaren av nye pengeenheter blir satt ut i livet. De som har det overordnete ansvaret for dette er, som vi tidligere har nevnt, i ferd med å gjøre denne prosessen strømlinjeformet. Igjen forventer vi at en rekke tidligere ting nå blir gjort på åndelig korrekt vis. Disse prosedyrene vil gjøre det mulig for Himmelen og den allierte ikke bare å fullføre Revalueringen, men også å muliggjøre de nødvendige raske åpningene for å bringe inn de åndelige programmene for NESARA Republikken og likeså det nye bank- og finanssystemet.

Således forventer vi på at alt vil gå som det skal på velsignet vis, nøyaktig som Himmelen har planlagt! Himmelen inderlige hensikt er at dere skal ta imot deres storslagne velsignelser. Denne spesielle prosessen har gjennomgått tallrike modifikasjoner, men til tross for uforutsette hendelser, forventes det at alt vi skje som planlagt. Vi oppfordrer dere derfor til å fortsette å holde deres strålende visjoner levende. Mange virkelig vidunderlige begivenheter, så som isolasjonen av de mørkes lakeier, er allerede i gang. Dere vil få oppleve alt dette slik Himmelen så omhyggelig har planlagt det! Dette belyser noen få av de begivenhetene som skal bringe dere denne nye virkeligheten. Det er mye å være takknemlig for.

Vi Mestere ønsker å takke dere dypt for det dere på så vidunderlig vis gjør. Det er ikke lett for dere å holde levende slike mektige visjoner uten å se noen umiddelbare resultater. Dette er et tegn på deres økende bevissthet. Deres største belønninger selvfølgelig å virkelig få være vitne til arrestasjonene, men kanskje mest av alt å motta de pengene dere så lenge har blitt lovet. I disse magnifikke tider vil fødselsveene for den fremtiden som er skjebnebestemt for dere, sette i gang. Det er i dette Lyset av deres Himmelske nåde at alt vil utfolde seg! Hosanna! Hosanna!

I dag svever vi på terskelen av de tider som Himmelen så lenge har gitt profetier om. Ta inn over dere at dere er skjebnebestemt til å fullføre. Og så, bruk deres mektige indre styrke til å pløye dere gjennom det som gjenstår. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge