Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - September 12, 2012

September 12, 2012

4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer i dag med et budskap til dere. Dette budskapet handler om den kommende forvandlingen av deres verden. For øyeblikket er det et antall spektakulære begivenheter som hender rundt om i verden. De innvarsler de omfattende forandringene som forbereder seg på å manifestere. Menneskeheten er i ferd med å våkne fra sin langvarige søvn og er ikke lenger villige til å tillate at verdens herskere skal diktere hvilken vei de skal følge. Menneskeheten presser nå aktivt på for at sant demokrati kan etableres verden over og den gamle garden som ledet det tidligere globale kleptokrati er ikke lenger i stand til å tvinge dere til blind lydighet. Folkemengdene krever en åpen diskusjon om hver eneste sak. Protestene i Mexico, de formelle vedtak på Island, det aktive opprør i Syria demonstrerer den grad av besluttsomhet som ligger bak hva menneskeheten nå krever ”en masse” fra sine ”herskere”. Tiden har kommet for å virkelig svinge kosten og gjøre rent, slik at det rydder veien for et helt nytt paradigme som kan gi reelle løsninger på et eldgammelt problem, men mer enn alt annet, så må det bli en tid der universell suverenitet og frihet blir en levende, pustende virkelighet som blir æret og beskyttet av hver eneste nasjon på planeten.

For elleve år siden, på denne dato, satte den mørke kabalen i scene sitt andre trinn i statskuppet, hvis åpningssalve var mordet på President John F. Kennedy. Dette kuppet lyktes over all forventning og reduserte verden til et nivå der det ble mulig å beordre og kontrollere hver eneste hendelse som manifesterte seg. Dette herskerveldet endret seg brått da Annunakiene og deres mørke herskere la ned våpnene og kom til forhandlingsbordet med den Galaktiske Føderasjon i det som kalles Fredsavtalen i Anchara. Med ett måtte deres lakeier på Jorden seile sin egen sjø, uten den presise veiledning de hadde gjort seg sterkt avhengige av, og deres lederskap i tiden som fulgte gjenspeilet dette med all tydelighet. Resultatet var en rekke ganske amatørmessig forberedt serie av begivenheter. Til alt hell kan vi nå dra fordel av den mørke kabalens usofistikerte arbeidsmetoder, ettersom det er denne begredelige udugelighet, koplet med Himmelens kontinuerlige økning av menneskehetens bevissthet, som har brakt dem inn i den nåværende krisesituasjon som gjør at de kan dyttes ned fra sine maktposisjoner. Nå har ikke kabalen lenger noe valg og alt som gjenstår for dem er å gi slipp på sitt uopphørlige grep på verdens handel og finans og gi etter for Himmelens krav om at de umiddelbart overgir seg.

Vi i den Galaktiske Føderasjon har veiledet menneskehetens opprør frem til dagens nivå. Familien deres fra Jordens Indre har på samme vis bidratt med sin ekspertise, slik at mange regjeringer nå står på terskelen til å overgi seg. Den utløsende faktor til denne overgivelse er det globale pengesystemet. Ettersom det fiat-pengesystemet som styrer deres økonomi i dag er på randen til kollaps, vil det siste halmstrå være en rekke forandringer i den måten det internasjonale banksystemet opererer på, koplet med innføringen av et nytt valutasystem som baserer seg på edle metaller. Denne overgangen til et nytt pengesystem som baserer seg på en gullstandard vil få to vidtrekkende konsekvenser: Først av alt må den internasjonale spekulasjonen i gull bli brakt inn under et håndfast lovverk for å sikre stabiliteten av det nye pengesystemet. For det andre vil innføringen av et edelmetallbasert pengesystem føre til at fiat-pengene blir blåst av banen. Valutaenes verdi må stå i forhold til realverdi og dette kan bringe verdenshandelen og dens banker inn i en total krise. Det er da det nye pengesystemet venter i kulissene! De bankene som ikke er i stand til å finne sin plass i det nye systemet vil bli ”pløyet ned” og det vil legge et enormt press på de enkelte lands sentralbank.

Hver eneste regjering vil stå overfor et antall kritiske dager. Mange regjeringer vil gå på grunn av presset; nye overgangsregjeringer vil komme på plass; den globale uro vil bidra til å bringe inn proklameringen av N.E.S.A.R.A i Nord-Amerika. Kort sagt vil de mange ulike målene til våre allierte på Jorden bli virkeliggjort ettersom alle disse regimene i endring vil tillate at den globale versjonen av N.E.S.A.R.A blir gjennomført. Dette vil etterfølges av de formelle kunngjøringene om den. Det er disse kunngjorte vedtak som vil gjøre deres nye virkelighet mulig. Således kan Lyset toppe det trumfkort som kabalen satte i gang i 60-årene med drapet på President Kennedy. Sannheten om mange ting vil komme frem, inkludert de ”merkelige” hendelser under presidentvalget i USA i år 2000, ødeleggelsen av New York World Trade Center og angrepet på Pentagon. Et av målene var to ulovlige kriger som ble igangsatt for å sikre kontinuiteten i USA’s kontroll over det stadig mer korrupte globale finanssystemet. Alle disse forbrytelsene vil bli brakt for retten når det internasjonale Krigsforbryter-Tribunal begynner sine spesielle rettssaker.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å formidle til dere mer nytt om deres verden. Gaia er midt inne i sin endringsprosess og vi har bedt henne om å sette ned tempoet på sine overflateforandringer for en periode. Hun ønsker så inderlig få ny orden på sin virkelighet og gjenforene sine riker på overflaten og i sitt indre. Hun er kjent med det arbeidet vi gjør, men ber likevel om at vi setter mer fart i den omfattende operasjonen det er å omvandle folket på hennes overflate. Det er dette vi nå gjør. Våre mange støttespillere er travelt opptatt med å få på plass et nytt samfunn for hver og en av dere, og er nå kommet til et punkt hvor en serie med tiltak vil tvinge gjennom massiv forandring. Nøkkelen til disse tiltakene ligger i Østen hos Quan Yin og en himmelsk hjelper og i Vesten hos St.Germaine og andre oppstegne mestere. Deres felles aktiviteter koordineres ved hjelp av kommunikasjonstjenesten som den Galaktiske Føderasjon har stilt til rådighet gjennom sitt Første Kontakt Team.

Disse aktivitetene vil skape et nytt finansielt system for deres verden hvor grunnelementet er et globalt pengesystem basert på edle metaller som gull, sølv og platina. Dette nye pengesystemet vil bli administrert av et antall nasjoner og operert av et nytt banksystem. Dette vil gjøre slutt på det dollar-baserte fiat systemet som ble etablert ved slutten av annen verdenskrig av den nylig formete Forente Nasjoner (FN). Den sentrale suksessfaktor i det nye systemet er et totalt reorientert, gjensidig forpliktende samarbeid mellom sentralbanker. De vil arbeide under et sett av lovverk som meget sterkt oppmuntrer til full gjennomsiktighet og fremleggelse av alle pengemessige prosedyrer. Disse nye lovene vil effektivt bringe bankene i det gamle systemet til konkurs. Denne utviklingen vil føre til at de multifasetterte, kriminelle finanskorporasjonene blir brutt opp og eventuelt får nye mandater basert på det nye lovverket. Det nye banksystemet vil uvegerlig føre til utskiftinger i regjeringene og nytt styresett.

De nye regjeringene vil være et naturlig resultat av den voksende frustrasjonen blant folk når det gjelder den meningsløse, kriminelle aktiviteten til det internasjonale politiske miljø som var fødselshjelpere og støtte til et banksystem som ville ha utsugd hele deres verden til intet var igjen. Deres nye styresett, på samme måte som deres nye finansielle system, vil være fullkomment gjennomsiktig og vil sørge for utryddelsen av planetens mest ødeleggende pest: profesjonelle politikere! Disse kjeltringene og deres mangeartede tilhengere vil gå samme vei som dinosaurene. På grunn av de ufattelige ødeleggelser de har påført planeten og alle hennes livsformer, vil de måtte stå til rette for sine ”forbrytelser mot alt levende” og be om tilgivelse fra disse velsignete skapninger som de har forårsaket utdøelsen av. Sett i dette perspektiv anser vi det for å være vår plikt å skape et rike hvis velsignelse sørger for glede og velstand for alle. Tiden for disse himmelske velsignelser har kommet!

I dag fortsatte vi vår drøftelse av tidens begivenheter. Tiden har kommet for en ny virkelighet. Det er også tid for å fjerne det uvitenhetens slør som har omsluttet dere og for at dere lærer at dere ikke er alene. Et storslagent følge av Vesener, både eteriske og fysiske, har kommet for å bistå dere i deres tilbakevenden til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge