Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - February 12, 2013

February 12, 2013

2 Ben, 1 Zac, 9 Eb


Selamat balik! Her kommer vi igjen og vi har mye å fortelle dere. Den spesielle tidsfristen som Himmelen har satt er på det nærmeste over dere. De mørke kjemper nå desperat med alle midler for å finne en måte å opprettholde den stadig svinnende ”gamle virkeligheten” i verden. Men det er forgjeves. De gamle oppfatningene er i ferd med å svinne hen, alt mens de nye vinner stadig mer fotfeste i deres rike. Det er kun den gamle hellige avtalen som holder den mørke og kalde verden sammen, den som dere har kjent siden dere ble født. Det er nå duket for at den skal forvandles på en måte som vil gi dere et langt liv, lykke og velstand. Mens dere venter på alt dette, kan vi fortelle dere at Himmelen krever at vi fortsetter prosjektet med å substituere personell, slik vi nevnte i forrige uke, men også at vi forsikrer alle og enhver om at en ny virkelighet virkelig er klar til å blomstre, så snart som de gamle avtalene blir formelt avsluttet. Et ytterligere påtrykk for forandring er Gaia, som så inderlig ønsker å rekonfigurere sin overflateverden slik at den får tilbake den overdådige skjønnhet den hadde en gang for lenge siden. Denne rekonfigureringen av overflaten er en del av prosessen med å dimensjonelt integrere hennes ytre og indre riker. Agarthanerne har også et dypt ønske om å bli introdusert, slik at viten som hittil har vært ”forbudt” kan legges frem for dere.

Alt dette ligger i horisonten og nå som de mørkes innblanding blir stadig mindre, er deres virkelighet, på samme måte som en kompassnål, i ferd med å dreie mot den sanne magnetiske kraft og all den glede og underverker som der finnes. Vi ser frem til dette øyeblikket og forsikrer stadig de som har det hellige overoppsyn med oss, om at disse begivenhetene er i ferd med å manifestere nøyaktig slik AEON har gitt bud om. Våre kontaktteam og diplomatiske korps følger nøye med alle nasjonene på planeten ettersom en del av deres skjebne innbefatter å omforme de globale styresettene, så vel som å finne veien tilbake til full bevissthet. Alt dette er forutsetninger for å gjenopprette deres galaktiske samfunn og vi kommer for å veilede dere på denne siste etappen så raskt som mulig. Det personell som er utvalgt til å være deres personlige veiledere besøker dere hver natt, sammen deres Medisinske Team, for å bli bedre kjent med dere. Deres personlige mapper blir stadig tykkere og dere ville bli forbauset over hvor fyldige og gjennomarbeidet de er. Deres Medisinske Team samarbeider tett med dem som daglig programmerer inn alle disse kompliserte data i deres personlige Lys-kammere.

Prosessen med å forberede deres verden på denne massive forvandlingen er vårt fokus tjuefire timer i døgnet. Gaia er ivrig etter å komme videre i prosessen med å bringe sin sterkt mishandlete overflate tilbake til sin jomfruelige tilstand, men omfanget av denne remodelleringen gjør det nødvendig å flytte dere til et trygt sted først. Dette er grunnen til at Agarthanerne umiddelbart tilbød at det kunne bygges et nettverk av bosteder i sitt hjemland, hvor deres individuelle Lys-kammere også vil befinne seg. Dette gir dem også muligheten og midlene til å vise dere hvordan og hvorfor vi først koloniserte Moder Jord, og hvorfor de mørke har gjort alt de har kunnet for at dere ikke skulle få vite det! Det å gjenoppdage deres sanne historie er nøkkelen til å huske hvem dere egentlig er. Denne kunnskapen vil vise dere sammenhengen, som vil gjøre at dere kan gjennomskue noen de mørkes fundamentale løgner og at dere således kan akseptere sannheten om deres sanne opphav. Agarthanerne ser også frem til å kunne vise dere, gjennom førstehånds erfaring, at planetene i dette solsystemet er hule. Selv så oppsiktsvekkende som dette kan være for dere, er dette likevel bare den første runden med informasjon som anses å være grunnleggende nødvendig for dere å vite.

Den velstand som dere alle om kort tid vil være i besittelse av, er nok et steg på denne korte ferden. I denne sammenheng må dere huske at dere blir forberedt til en helt ny virkelighet, en virkelighet som krever at dere forstår hvordan de mørke brukte pengesystemet for å ha kontrollen over både deres tanker og atferd. Nå vil dere kunne bruke dette virkemiddelet til å planlegge deres egen fremtid og gjøre det som måtte være nødvendig for å hjelpe familie og venner til å endre sine oppfatninger og tilpasse seg til å leve på vellykket vis i deres fullstendig nye virkelighet. Vår oppgave som mentorer er å få fart på dere så dere bedre kan ta inn og integrere alt det dere trenger å vite for å favne deres gudgitte skjebne. De finansielle ressursene er ment å gjøre det mulig for dere å gjennomføre det dere mener er nødvendig å gjøre, men husk samtidig at det er et overgangssamfunn dere er i ferd med å skape, og at det til slutt skal omformes til et galaktisk samfunn. Så snart som dere har gjenervervet deres fulle bevissthet, vil vår mentorrolle være i form av veiledning, ikke som beslutningstakere. Den rollen er deres guddommelige rett, som dere skal bruke i felleskap for å bygge deres eget galaktiske samfunn.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres velsignede Moder Jord fortsetter sin skrittvise prosess med å forberede sin bebodde overfate til å bli slått sammen med hennes overdådige Indre Riker. Befolkningen i Agartha er helt i takt med disse forvandlingene og har gjort mye for å forberede den kommende omplasseringen av menneskeheten. Vi er svært takknemlige overfor disse strålende Vesenene, som ikke bare har gitt oss en meget tiltrengt base gjennom årtusener, men som også har tilbudt oss den sikkerhet og fred som eksisterer i deres indre rike, noe som gjør deres tilbakevenden til full bevisste Vesener mye enklere. Gaia står nå rett foran de siste forberedelser før hun begynner omvandlingen av sin overflate for alvor. Det er dette som gjør det så imperativt at de innledende dramaer i overflateverdenen begynner umiddelbart. Himmelen informerer oss om at de kosmiske begivenheter som er nødvendige for å varsle våre hellige samarbeidspartnere, er like ved å skje. Tiden begynner å bli kort for denne fantastiske rekken av hendelser som skal iverksettes over alt på denne velsignete kloden.

Våre hellige partnere vet nå hvilke mirakuløse ting som skal skje i Himmelrommet. Disse vil signalisere til dem at tiden er kommet for å bringe inn de nye regjeringene og den uendelige velstand for alle. Denne rekken med begivenheter vil frembringe de særskilte kunngjøringene som vil implementere de betingelsene som ligger i det som kalles NESARA, og således begynne nedtellingen til Avsløringen og gjenforeningen med deres familie fra Innerjorden. Denne gjenforeningen vil utløse en serie spesielle kringkastinger fra deres stjernefamilie, som formelt vil introdusere oss, de Oppstegne Mestere, for dere. Vi har så mye informasjon å dele med dere, som er essensiell for å forberede dere til deres raske og siste etappe på ferden tilbake til full bevissthet. De mørke har løyet og manipulert dere i årtusener for å sørge for at samfunnene deres var gjennomsyret av hat, krig og u-EN-ighet. Det vi skal lære dere vil omgjøre alt dette til Kjærlighet, fred og ny global EN-het.

I den umiddelbare fremtid vil Himmelen gi dere et storslagent øyeblikk som vil lede til enorm forbedring i deres helse og spesielt deres fornuft! Teknologier som gjennom lang tid har vært ”forsinket” og holdt tilbake av deres styresmakter vil bli avslørt og gjort tilgjengelige for alle, slik at de kan hele all sykdom, uførhet, stoffavhengighet og generelle psykiske ubalanser og lidelser. Deres frihet vil således bli ledsaget av de midler som trengs for å forvandle verden, ved å tømme sykehusene og fengslene deres, samt fjerne all unødig frykt forårsaket av sykdom, fattigdom og uvitenhet. Vi har gjennom lang tid vært i bønn for dette guddommelige øyeblikk. Menneskeheten skal omsider få del i Himmelens vidunderlige frukter og Himmelen vil juble av fryd og sende enda større velsignelser til dette riket som er i forvandling. Det vil bli en tid av mirakler og takksigelser! En tid hvor deres lange ferd gjennom villmarken ender i lykke og glede!

I dag ga vi dere nok en nyhetsoppdatering om begivenheter i verden, både i øyeblikket og i fremtiden. Disse budskapene vil fortsette inntil Himmelen oppretter en ny måte å informere dere om hva som skjer omkring dere. Vær glade, og vær klare til å ta imot de mange gaver som skal bringe dere tilbake til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge