Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - December 18, 2012

December 18, 2012

Kan, 12 Mol, 9 Eb


Dratzo! Her er vi igjen! I løpet av denne høytidsperioden forbereder vi en rekke avsluttende overraskelser for de mørke, hvilket vil markere slutten på ventetiden for oss. Da kan de mange programmene som våre hellige allierte har forberedt, begynne å manifestere deres nye virkelighet. Det er mye som har skjedd i løpet av de siste månedene som omsider gjør det mulig for oss å sette i gang de siste tiltak på veien mot nye regjeringer og styresett og også de formelle kunngjøringene som avslører vår eksistens og tilstedeværelse. I denne sammenheng er det viktig å forstå at denne avsløringen vil gjøre det mulig for oss å henvende oss direkte til dere for første gang. Så snart vi kan snakke med dere direkte, vil vi ta tak i en rekke ulike vitale emner fra første øyeblikk. Deres verden har gjennom årtusener blitt styrt av en gruppe ultra-rike og svært mektige menn og kvinner som ikke har vært opptatt av noe annet enn å tjene sine egne interesser. Tiden er nå inne for at folkets interesser blir ivaretatt og det har vi til hensikt å sørge for! Det nåværende økonomiske og samfunnsmessige uføre dere befinner dere i må tas hånd om på en ordentlig måte av dem som nå skal overta roret i deres nye regjeringer og de nye finansinstitusjonene. Videre må dere også få informasjon om hva som har foregått det siste tiåret som har hindret at alt dette kunne manifestere slik det opprinnelig var planlagt.

Som dere vet, har de mørkes mange medlemmer kontrollert alle de store regjeringene i verden gjennom mange tusen år. Hvert eneste regime fikk tildelt en katalog over forutbestemte reaksjonsmåter, som de måtte forholde seg nøye til i enhver tenkelig situasjon. Og i tillegg har hver statsleder en ”medarbeider” som sørger for at de ”gitte” regjeringsagendaene ble fulgt til punkt og prikke. I all hovedsak har dette skapt en måte å gjøre ting på som sikrer makten til de mørkes løpegutter; imidlertid vil det som nå er i ferd med å skje, kortslutte dette selvbestaltende lukkede kretsløp. De nye statsledelsene vil gjenopprette folkets rettmessige makt, som dere uforvarende gav fra dere da dere ble født. Disse gudegitte rettigheter vil dere få tilbake og vi anbefaler dere sterkt å benytte dem med kraft og glede! De nye regjeringene og finansielle systemer vil bringe en slutt på krigens kaos og på lidelsene i nød. Bruk disse kommende mulighetene til å utvikle deres bevissthet videre og til å sørge for at deres lokale og regionale ledelse utfører det dere ønsker og at de er “gjennomsiktige” i alt sitt virke på deres vegne. Det er av avgjørende betydning at sterke bånd knyttes mellom dere, som er basert på åpenhet og ikke på blind tillit eller glamorisering av dem som har autoritet. Dette er de første trinn dere må lære om å praktisere det ansvar som er iboende i å være et galaktisk samfunn.

Et galaktisk samfunn skaper et bånd mellom dere og alle de elementer som utgjør dette totalt inkluderende og vidtfavnende samfunn, og følgelig må dere begynne å betrakte samfunnet som et organisk, interaktivt hele som hver enkelt av dere er en vital del av. Selve kjernen i dette er erkjennelsen av at Dere Alle Er Ett, men i overgangsperioden, før dere får tilbake full bevissthet, kan dere la intuisjonen veilede dere til å samarbeide med disse fremtidsrettede regjeringene på bolde og nytenkende måter. Og ganske snart vil dere da begynne å se hvilken mektig og skapende påvirkning dere har i samfunnet deres. Imidlertid har vi et grunnleggende forutsetning dere må holde dere til: Ta kjærlighetsfullt omsyn til hverandre og la Kjærligheten og sjenerøsiteten styre dere i alle deres handlinger. Lær dere å dele tanker og finne smidige løsninger med deres nye forståelse. Våre mentorer vil være der for dere når det er behov for det og veilede dere i disse nye arbeidsmåtene, ettersom dere med all sannsynlighet kommer til å føle at det er så mye nytt at det kan være forvirrende i begynnelsen. Våre mentorer kan se på deres intensjoner og hjelpe dere å finne de best egnede løsningene. Etterhvert som dere utvikler dere, vil dere finne at det dukker opp et utall nye spørsmål som etter hvert vil forme forståelsen av deres roller i dette nye og mer bevisste samfunnet.

Vår oppgave er å forberede dere på å få tilbake full bevissthet. Så snart dere legger bak dere syklusene med krig, ødeleggelse og hat, kan dere utforske en myriade av måter å implementere samarbeid og Kjærlighet til alles beste. Dette er en temmelig stor utfordring for dere, fordi samfunnene deres et stappfulle av barriære etter barriære av alle tenkelige typer, som mange av dere betrakter som uunngåelige, men som slett ikke er det. Dere blir bedt om å sette i gang og snu på hodet nesten alt det dere har vokst opp med, for å skape fundamentet for deres eget galaktiske samfunn. Dette er i sannhet et massivt utdannelsesprosjekt og da kan dere kanskje begynne å forstå hvorfor det er behov for mentorer som kan veilede dere gjennom det hele. Dere vil lære gjennom praksis og vi håper at dere raskt vil se at de samfunns-”reglene” vi vil introdusere for dere er optimalt fordelaktige. Dette er en merkelig, men spennende og utfordrende tid for dere fordi det forventes så mye av dere. Det er ingen enkel sak å legge til side alt det dere har lært av deres foreldre og likemenn. Mentorene deres vil gå ved deres side på et kjærligehtsfullt vis, for å hjelpe dere etablere ”røttene” til et samfunn som vil være svært forskjellig fra det dere nå kjenner.


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å feire de velsignelser som denne høytiden bringer og for glede oss over det faktum at en stor gave vil bli gitt til menneskeheten. For mange tusen år tilbake på denne planeten fikk dere bevitne hva dere er i stand til å skape, før Annunakiene kom og, i et anfall av raseri, ødela deres gyldne byer som var fylt av vitenskapelige underverker. Dette er ikke mer enn omtrent 8000 år siden. Siden den tid har dere vært holdt i trangstrøye med kun minimal teknologi til å lyse opp deres slitsomme vei. Deres mørke herskere var alltid redde for hva dere kunne greie med evnene deres, og for deres ubrytelige bånd til Lyset, samt de minnene dere bar, dypt i underbevisstheten, om Skaperens vidunderlige skaperverk. Nå er endelig det øyeblikket kommet da sannheten om deres Vesen kan få komme frem igjen. Skaperen har innkalt hærskarer fra alle hjørner av denne galaksen til å komme og medvirke i denne massive transformasjonen av deres liv og levnet. Et mektig Lys har sveipet gjennom deres rekker og deres frigjøring er sikret!

Vi ønsker at dere skal ha det helt klart for dere at dette er det øyeblikket Skaperen har fastsatt for at deres frigjøring fra de mørkes påfunn og anfektelser endelig inntreffer! Denne full-skala snu-operasjon er nå rede til å bli til virkelighet takket være Himmelens uopphørlige velsignelser. Det dere ser omkring dere i verden nå er de tegnene shamaner og profeter gjennom tidene har forutsagt om dette gyldne øyeblikk. Dette er det tidspunktet da dere kan få tilbake friheten deres og begynne å ta imot de mange hellige sannheter som så lenge har vært holdt skjult for dere. Vi Oppstegne Mestere har holdt disse sannhetene levende gjennom vår lære, og ved så å gjøre, forberedt menneskeheten på dette storslagne bevissthetsskiftet. Dere blir minnet på og gjort oppmerksom på hver eneste dag av hva dere er i stand til og den eventyrlige makt dere som kollektiv råder over. Vår rolle er å benytte de ressursene som er oss gitt til å gjennomføre denne velsignede oppgaven og sammen med frigjørerne fra Himmelen manifestere en ny dag for alle som lever her på Jorden!

Deres praktfulle hjerter er åpne og klare til å ta i mot denne vidunderlige nådegaven. La oss bruke denne tiden til å spre et budskap om frihet, velstand og tilbakevenden til guddommelig Sannhet. La alle de mørkes løgner og endeløse manipulasjoner opphøre øyeblikkelig og la den overdådige strøm av hellig Lys fra Skaperen bringe oss alle, fulle av glede, inn i den nye virkelighet og den nye frihet og uavhengighet som alle vil bli gitt. Dette er den stund vi så lenge har ventet på og nå er den endelig i ferd med å bære frukt. Om kort tid vil vi manifetsere blant dere og lære dere om mange hellighe sannheter som er oss givet av de tallrike Seraphim som daglig stråler sitt hellige Lys fra AEON. Dette Lyset vokser seg sterkere for hver dag og gjenspeiles i Solens klarhet. Dette overdådige Lyset feier vekk mørkets makt og gir sann livskraft til dem som følger Lysets hellige bud!


I dag fortsatte vi med våre nyhetsbudskap. Hensikten med dem er å gi dere en grunnleggende forståelse av ha det er som skjer omkring dere. Den nye virkelighetens morgengry har kommet, og med den det øyeblikk hvor dere vil få møte deres åndelige familier og familene deres fra stjernene. Dette er i sannhet en enestående tid å være inkarnert på det Jordiske plan! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge