Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - January 1, 2013

January 1, 2012

12 Ben, 19 Mol, 9 Eb


Dratzo! Taj Jai Dan! (Lykkelig Ny Gryning!) Her er vi igjen! En ny epoke gryr for menneskeheten! La oss begynne med en kort beskrivelse av hva som har skjedd så langt. Våre hellige, hemmelige allierte, med hjelp fra de Oppstegne Mestere, har lagt et nytt økonomi- og finanssystem på plass og klart til implementering, samtidig som de har begynt å instruere ulike nøkkelindivider med hensyn til distribusjonen av de nye edelmetall-baserte valutaene som er knyttet til denne nye modellen for bankvirksomhet. Paralellt med dette er de som skal innta sine posisjonener og erstatte den gamle garde av tjenestemenn i de nåværende de facto regjeringene, i gang med å forberede de kunngjøringene som vil forvandle deres verden nærmest på et øyeblikk. I tillegg er militære og militia-grupper, som har valgt å tjene Lyset, i posisjon til å gjennomføre et juridisk fundamentert fremstøt som vil bringe en rekke nye, lovbaserte styresmakter inn i sine maktposisjoner. Så snart dette er gjort vil kunngjøringene bli kringkastet og de seks hovedkomponenetene av NESARA vil bli bli de gjeldende regler over alt. Til å begynne med vil disse handlingene: gjenopprette Grunnloven, sikre at folkerettslige prinsipper danner fundamentet og formelt formalisere bruken av et sett med nye gullbaserte valutaer i hele verden. Dette vil være de pengene som aktiverer det nye banksystemet og etablere verdensomspennede velstand.

Bankene vil få nye prinsipper å arbeide etter og store korporasjoner vil bli oppløst og erstattet av sosialt ansvarsbevisste samarbeidsgrupper. Store banker og korporasjoner vil bli brutt opp i mindre enheter. Nye dokumenter som detaljert beskriver kravene om full gjennomsiktighet mellom disse ulike instituasjonene og folket vil det bli lagt stor vekt på. Folket vil bli bedt om å gjøre en innsats for å informere seg og bli en vital del av denne prosessen. Disse nye felleskaplige samarbeidesgrupper vil bli høytidelig tatt i ed idet de anerkjenner nødvendigheten av å hjelpe Gaia og arbeide mot å gjøre bot på de mange problemene som er skapt gjennom tiår med global skjødesløshet. Disse institusjonene vil være regulert av det offentlige og må samvirke med samfunnene som nå blomster opp i velstand, for å få slutt på industriell forurensning og på energiområdet fremme en epoke med ren energi, som bruker null-punkts-energi og lysstråle-teknologi, hvor lys-stråler er bæreren av informasjon. Vår hensikt er å bidra gjennom å gi dere teknologi, som løfter deres interaktive kapabiliteter til et nytt nivå som gjør det mulig for deres lokalsamfunn å bevege seg vekk fra industri-jordbruket og andre ”tradisjonelle”industrier som kan skade Gaia og hennes skjøre økosystemer og mangfold.

Deres første prioritet å skape levende, rike lokalsamfunn og demonstrere deres Kjærlighet for deres hjemme-planet. Vi i den Galaktiske Føderasjon anerkjenner både Ånden og de materielle aspekter av det landet vi lever på. Hvert aspekt, det være seg havet, himmelen eller landområdene, er overordentlig verdifulle for oss. Deres forfedre, som hadde sin fulle bevissthet intakt, fremviste denne Kjærligheten hver eneste dag. Til og med de såkalte primitive folk i deres verden i dag betrakter hennes essens som hellig. Dere må også lære å se det slik. Vitenskapene deres har bare så vidt begynt å anerkjenne denne grunnleggende sannhet i skaperverket og selv økologien og beslektede grener av biologien tar knapt dette fundamentale synspunkt inn over seg. Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere begynne å “sanse” Livet i alt som omgir dere. Deres lodd er å bli Jordens edsvorne ivaretakere i deres vakre hjemme-verden, et samfunn som virkelig elsker deres levende verden og er fulle av takknemlighet for alt hun gir dere. Dere begynner å ta inn den overveldende skjønnhet som finnes over alt omkring dere og forstå den nøkkelrolle dere har med å ta vare på dette vidunderlige skaperverk. Dere begynner nå å forstå for alvor at alt liv er hellig og alt er gjensidig, og uten unntak, avhengig av hverandre.


Denne En-het er en grunnleggende faktor i Skaperens manifesterte fysikalitet. Dette hellige basisprinsipp ser man innvevd over alt i Skaperverket. Overalt hvor vi reiser bevitner vi denne fundamentale En-het. Man kan se det i virkeprinsippene i solsystemet; i måten alle deler av det levende er gjensidig avhengige av hverandre. Man kan se det i måten Himmelen på så vidunderlig vis samspiller med fysikaliteten. Over alt kan man observere denne altomfattende rytmen. Den er en kilde til uendelig glede for oss og vi vet at dere i dypet av deres sjel sanser sannheten i det vi forteller dere. Det går i stadig større grad opp for dere at det er nødvendig for dere å anerkjenne mange av de hellige sannheter i deres filosofiske tradisjoner. Det begynner også å demre for dere hvordan dogmatikk brukes for å skjule andre sannheter for dere. Dere søker etter det som er ”virkelig” og etter det som gir gjenklang dypt inni dere. Denne søken innebærer en stadig voksende forståelse av de kvintessensielle prinsipper som får det hele til å ”tikke og gå”, men mer enn noe annet vet dere at det trengs for noe fullstendig nytt. Det er derfor vi har kommet, fordi vi vet at dere trenger svar på alle disse spørsmålene. Vår oppgave er å gi dere dem, ved å bruke våre evner til å lede dere, med Himmelens hjelp, tilbake til full bevisthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå for å virke som hellige mentorer for hele menneskeheten. Vi kommer for å manifestere, på det hellige tidspunkt, en ny virkelighet full av mange undere. For lenge siden, begynte hver og en av oss på den enorme oppgaven å realisere vårt fulle potensial, og med Skaperens ovedådige velsignelse, å finne veien tilbake til vår fulle bevissthet. Denne reisen var lang og krevende og fyllt av generasjon etter generasjon hvor vi ble ledet på gale veier; og så endelig, det fantastiske øyeblikket av den ytterste glede! Ved å lære påny hvem vi er, lærte vi om hva som var blitt fratatt oss. Deretter begynte vi på et oppdrag for å bringe menneskeheten så raskt som mulig frem til de undere som det tok oss mange liv å nå frem til. Vi spurte Himmelen om å finne en måte slik at dette kunne bli mulig, og oppdaget at en slik plan allerede fantes! Det som for øyeblikket er i ferd med å skje over alt i deres verden er i sannhet eksepsjonelt: dere får møte deres mange familier og de vil om kort tid veilede dere i samlet flokk tilbake til full bevissthet.

Full bevissthet er en velsignelse av ufattelig betydning! Den setter dere i stand til å erfare og uttrykke enhver hellig følelse og å utforske til fulle enhver handling i fysikaliteten. Dette er et meget stort ansvar og ikke som tas lett på, ettersom det kan overvelde din fysiske Sjel dersom du ikke er tilstrekkelig forberedt på det. Dette er årsaken til at denne metamorfosen krever en kvalifisert mentor såvel som spesielle teknologier. Himmelen vet dette og har sendt oss dem som innehar disse aldelses storslagne egenskapene. Vi velsigner med stor glede denne anledningen til å gjøre virkelighet av disse vidunderlige målene for menneskeheten. Tiden nærmer seg, og nå har dere akkurat bestått en helt avgjørende prøve! Det som gjenstår er å finne det riktige tidspunkt. Det finnes et guddommelig tidsskjema, og dere som et folk, skal om kort tid ikke bare bli i stand til å ønske deres mange familier velkommen til deres verden, men også, med stor fryd, bli en av dem!

Disse overdådige velsignelsene fra Himmelen er bare begynnelsen på noe vidunderlig! Vi føler oss beæret over å ha fått tildelt denne oppgaven å veilede dere gjennom disse eventyrland og vi tenker å starte vårt formelle mentorarbeid så snart deres lovløse styresmakter er skiftet ut. I dette nye, og mer åndelig baserte miljø, vil Avsløringen kunne finne sted og vi kan komme fysisk til dere. Dere vil påny bli introdusert til mange hellige sannheter, for de er en viktig del av deres guddommelige vei mot opp-Lys-ning. Oppstigning, eller det å “ikle seg” kappen av full bevissthet, krever nøye koreografert instruksjon.Dere vil lære å bli den dansen som Skaperverkets underskjønne riker er. Dette er noe vi er godt kjent med og med letthet kan lære dere. Når dere først begynner, vil dere raskt nå et visst nivå av dyktighet, som dere så kan bygge videre på mens dere bevitner at deres verden endrer seg, deres bevistthet utvider seg og deres interaksjon med de guddommelige riker øker dramatisk!

I dag fortsatte vi diskusjonen om hva som skjer rundt om i verden. Hver dag bringer dere nærmere deres guddommelige skjebne. Dere skal om kort tid møte deres familier fra Inner-Jorden og fra verdensrommet og vende tilbake til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge