Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - December 11, 2012

December 11, 2012

4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer nok en gang! Deres verden fortsetter på sin vei mot det øyeblikket da mørket løser seg opp og den nye epoken begynner. Vi får daglig oppmuntrende rapporter fra våre kontakt-team som meddeler oss at det tidsskjema som nylig ble satt opp er i rute til å manifestere. De som driver de mange hellige hemmelige forbund rundt om i verden er travelt opptatt med å legge siste hånd på verket på en rekke prosjekter slik at de kan materialisere i det eksakt rette øyeblikk. De alternative tidslinjer i deres virkelighet er i ferd med å kollapse i et tempo som gjør at bare én enkelt, positiv vei gjenstår, slik Mayaene spådde for lenge, lenge siden. Det nye nettverket av kraftlinjer er også i ferd med å få sin fulle kraft og skyver deres verden i den valgte retning. Tiden nærmer seg for en serie med spesielle kringkastede meldinger og den dagen vil gjøre dere fri fra det mørke fengsel som har hold dere fanget i mange årtier. Det første temaområde som vil bli omfattende forklart i disse kringkastingssendingene vil være de nye regjeringene, det nye styresett og de nye lovene som er til gode for folket. Og deretter naturligvis det nye systemet for universell velstand og det nye finanssystemet som ledsager dette. Disse emneområdene vil utvides til å omfatte sannheten om deres nære historie og dem som hadde kontroll over hele kloden på et så infamt vis. Når først dette er gjort, kan kunngjøringene om vår eksistens formelt gjennomføres.

Vår ankomst vil kunne skje når de ulike NESARA-liknende tiltakene er grundig forklart for dere og satt ut i livet. Det vil kreve en del tid for dere å fordøye og forstå alt dette nye. Det kan hende dere må høre ting gjentatt mange ganger for at dere skal bli bekvemme med det. Dere vil også ha tilgang gjennom Internet til mange dokumenter som utdyper disse temaene, slik at dere kan lese dem i ro og fred og få en dypere forståelse av hva som foregår på lokalt, regionalt og globalt plan. Deres verden vil forandre seg så raskt at det dere vil oppleve som overdose av informasjon likevel er nødvendig. Dere vil alle ha behov for å tenke gjennom ting og drøfte dem med deres venner. Vi er fullt klar over at dere trenger tid til å ta inn så mye nytt, og vi anbefaler en fullstendig åpen utleggelse av alt som skal skje på kloden. Og i tillegg er slike massive forandringer bare begynnelsen! På dette stadiet har det så vidt begynt å gå opp for dere omfanget av hva dere er nødt til å drøfte med hverandre, før vi kan komme på banen. Når den tid kommer, er det uunngåelig at vi kommer til å kreve mye av deres oppmerksomhet. Vi har også svært mye informasjon å formidle til dere, før vi overhodet kommer til temaet om vår første kontakt med dere på bakken.

Vårt oppdrag med å arrangere denne første kontakten har utviklet seg til en prosess som omfatter å bringe dere tilbake til full bevissthet og således har det tatt mye lenger tid enn opprinnelig forespeilet oss. Dette oppdraget har gjennomgått seks store revisjoner med hensyn til sin hovedretning, men målet har alltid vært det samme. Den oppgave vi har, som vi går helhjertet inn for, er å gjenforene dere med oss og å integrere deres verden i en full 5te dimensjons virkelighet. I løpet av denne prosessen vil dere på ny bli kjent med deres familie fra Agartha, som dere vil skape en ny stjerne-nasjon sammen med. Dere vil også etter hvert møte ikke-fysiske Sjeler og Vesener som er essensielle deler av dette solsystemets virkelighet. Dere vil diskutere mange temaer og emner med disse vise Sjeler og bruke denne visdommen når dere skal etablere og bygge opp deres nye galaktiske samfunn. Himmelen forsikrer oss om at all denne verdifulle utdannelsen dere vil få vil forberede dere til deres første store oppdrag, hvilket er å bistå ikke-humanoide sivilisasjoner med å oppnå full bevissthet. I dette forehavendet vil dere ha mange vise hjelpere.

De stjernenasjonene som er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, men som ikke er menneske-liknende, ser med glede frem til å assistere dere i denne oppgaven. De har allerede begynt på denne oppgaven som det er deres lodd å sluttføre, så da forstår dere hvordan hele operasjonen avhenger av at dere returnerer til full bevissthet. Dere bærer i dere myriader av DNA/RNA som må aktiveres og justeres på korrekt måte av oss. Denne fantasiske prosessen vil bli gjennomført i våre Lys-Kammere. Disse er levende vesener, som vil samarbeide med deres mentorer og deres kolleger i Himmelen for bokstavelig talt å ”gjenoppbygge” dere som fullt bevisste Vesener. Så snart dere har fått tilbake alle de evnene som følger med deres fulle bevissthet, vil dere slå dere i lag med oss og begynne på deres guddommelige oppgaver i AEON’s tjeneste. Dere vil ha visse overlegne evner som vil gjøre det mulig for dere å hurtig sette denne galaksen på veien mot Lyset og forberede henne på sin neste etappe av sin eksistens. Nok en gang kan dere begynne å ane betydningen av det som ligger foran dere. Av den som blir gitt så mye, forventes det også mye.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede og ved Himmelens nåde for å la dere få vite at mange vidunderlige begivenheter nå er klare til å manifestere. Denne høytidssesongen vil være fylt med et antall spesielle mirakler som vil utgjøre de første grepene for å frigjøre dere fra den mørke kabalen og bringe permanent velstand til alle! Våre hellige forbundsfeller har arbeidet på spreng for å sluttføre oppgaver som det har tatt årtier å gjennomføre. Det er ingen enkel sak å sette en stopper for et politisk og økonomisk ”virkelighets-konstruksjon” som til de grader har vært styrt og regulert av en all-mektig negativ gruppe. I det løpet av det siste tiåret har den mørke kabalen nådd høyden av sin makt, - og likevel er den nå i ferd med å bli til intet. Vi jubler i lykkelig forventning om at de hellige institusjoner vil erstatte de gamle, og dermed vil gi dere tilbake deres dyrebare frihet og selvstendighet. Dette vil bli ledsaget av deres tilbakevenden til full bevissthet og gjenforeningen med deres åndelige familier og deres familie fra stjernene. Vi velsigner dere til evig tid i Skaperens Kjærlighet og Lys!

Denne nye virkeligheten er ikke en drøm! Den er til de grader virkelig! Vi har sett hva manifesteringen av disse begivenhetene virkelig betyr for dere og med hvilken glede dere venter på dem. Disse begivenhetene er en guddommelig velsignelse og gjenspeiler viktigheten i AEON’s dekreter. Dere har så mye dere skal gjøre og det har vi alle! Vi er velsignet med den esoteriske kunnskap som vi gjennom årtusener har fått del i og vår oppgave er nå å gjøre menneskeheten kjent med denne hellige kunnskap og visdom. Det er en bok med instruksjoner for alle som er på veien mot full bevissthet og guddommelig udødelighet. Gjennom årtusener har vi beskyttet den mot de mørke og holdt den tett inntil våre hjerter. Kort etter de første kunngjøringene vil våre hellige forbundsfeller forberede dere på vår formelle ankomst og en global serie med undervisning. Dette vil også bli kringkastet til dere telepatisk, men også vi Internet, radio og televisjon.

Og som vi stadig har understreket, så er alt dette bare begynnelsen på hva som skal avsløres for dere; for eksempel en enorm mengde kunnskap som de mørke har holdt skjult for dere. Det vi vil fortelle dere vil sette dere i stand til å forstå sannheten bedre i det dere vil være vitne til. Virkeligheten deres har vært så til de grader manipulert av de mørke, at dere aner ikke hva som er virkelig og hva som ikke er det, innhyllet i forvirringens tåke som dere er. Vi har kommet for å gi dere de virkemidler dere trenger for å skjelne klart mellom sant og usant i den forestående informasjonen, avsløringene og handlingene. Tiden er inne for dere nå til å tre frem i Lyset for alvor og rette opp igjen det de mørke Sjelene har gjort for å ødelegge planeten deres. Dere kan gi Gaia oppreisning gjennom deres vidunderlige energier som kan føre henne tilbake til sitt fulle potensial igjen. Sammen vil vi smi en hellig allianse mellom menneskeheten på Jorden og de strålende Sjeler i Himmelen som nå veileder oss på veien tilbake til Lyset!

I dag gav vi dere flere budskaper fra de Oppstegne Mestrene og oss selv. Tiden er kommet for at undere skal skje. Så vær rede til å bruke den kunnskapen dere har om disse tingene til å hjelpe deres venner og familie gjennom det som ligger foran dere. Tiden er virkelig kommet for oppdraget vårt med å arrangere den første kontakt med dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge