Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 11. juli, 2017


Sheldan Nidle - 11. juli, 2017

12 Manik 10 Kumku, 13 Caban

Dratzo! Vi står helt på terskelen til vidunderlige begivenheter. Det synes som om alle de hindringene vi har møtt underveis har blitt ordnet opp i og vi en nærmest helt klare til utleveringene til de aller første gruppene. Disse pengeenhetene vil være gullbasert og vil inneholde US sedler. Det vil ikke finnes noen Federal Reserve dollar i disse øremerkede utleveringene. Dette vil derfor bety det endelige fallet for US Federal Reserve og om kort tid den formelle etableringen av NESARA Republikken. Dette betyr simpelthen at vi offisielt vil kunne bevitne starten på en lang rekke arrestasjoner¹ av mørkets motbydelige erkekjeltringer. Åh, hvilken lykkelig dag for oss alle!

Denne kommende tiden vil etter hvert demonstrere helt tydelig hvor dypt dedikert de er de som har ansvaret med hensyn til å gi oss vår velstand og den formelle etableringen av NESARA Republikken. Vi er virkelig takknemlige til alle i Himmelen og på Jorden for at de har fullført de oppgavene de hadde påtatt seg. Dette er ingen liten bragd. Det impliserer simpelthen at alt er som det skal nå og i skjønneste orden. Mye gjenstår fortsatt å gjøre. Gjør dere derfor klare til å begynne for alvor med deres mektige forberedelser, og i guddommelig hensikter, gjennomføre deres hellige prosjekter for å forbedre menneskeheten og dette fantastiske riket. Måtte dere alle bli velsignet av Himmelen for deres uendelige tålmodighet!

Det er mye som kunne sier om de hendelser som foregår i dag. Det som dypest sett kreves er en fullstendig tilbakevenden til ærlighet. Gjennom de siste to tiårene har vi kunnet se hvordan de som har makten slå seg på brystet og strutte av selvgodhet i sine posisjoner. Nå er tiden kommet for at det endelig blir satt en stopper for dette, spesielt for dem som så arrogant så oss i et særdeles uvennlig lys. Med andre ord: “av med hodene deres!” ² Adjø til Makten som var! Og en vidunderlig velkommen til dem som nå kommer for for alltid å forandre hvordan dette riket er organisert. Den gamle makten må forberede seg på å bli stilt overfor konsekvensene av sine handlinger. I denne sammenheng fryder vi oss over arrestasjonene som ventes å følge og ønsker at de til fulle må stå til rette for konsekvensene av sine særdeles usmakelige handlinger.

Det har lenge vært kjent av Lyset at disse storslagne dagene ville komme. Prosessen med å “ta ned” søpla på høyeste nivå er nå kommet og med tiden vil de være helt borte. Vi hilser alle de som viste mot til å fullføre oppgavene de var tildelt. Det er ingen enkel sak formelt å avslutte en æra med ufattelig omfang av misbruk fra dem som utøvet makten. En enda større dåd er det at de som ble valgt ut til denne meget nødvendige oppgaven på så glimrende vis har utført sine oppgaver for Lyset! En mektig siste hilsen til alle dem som gjennomførte denne storslagne oppgaven. Hurra! Hurra for det nye riket!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi begynner dette budskapet litt slått ut av all den oppmerksomheten som har blitt generert. Alt som har hendt er en merkelig serie av proklamasjoner slik det altfor ofte er i denne snodige virkeligheten. Himmelen gjør sitt ytterste for å bringe denne virkelighet tilbake til noe som i hvertfall minner om sunt vett. Den mørke kabalen synes skjebnebestemt til å møte sin endelige slutt om kort tid. Himmelen har også arrangert alt slik at denne svært uvennlige virkeligheten kan falle, og vi er nær den tid hvor alt vil kunne sluttføres på det aller beste vis for menneskeheten. Miraklenes tid er over oss!

La oss betrakte dette som øyeblikket da denne kloden, som har opplevd så mange skuffelser, nå endelig kan smi om alle sine uhellige krigsvåpen til en serie plogskjær. Og det er nå alle tanker på krig, ødelagte liv og hat mellom nasjonene vil ende. Tillat oss, Høye Herrer, å gjøre den lenge etterlengtede freden til dagens orden! Tiden er også inne til å feire denne nye Tidsalderen av Kjærlighet og Lys som nylig er brygget ferdig. En tid for å bringe frem de mange spesielle øyeblikkene for å gjøre ære på velstanden og Himmelens guddommelige Lys! I dette Lyset velsigner vi alle og takker nok en gang Himmelen for alt det som er i ferd med å manifestere. Hosanna! Hosanna!

Det som nå er i ferd med å skje er årsak og virkning av de Himmelske Hærskarers hellige dekreter. Fryd dere, menneskehet, og gjengjeld også disse guddommelige velsignelser i sann takknemlighet for det som så kjærlighetsfullt blir skjenket dere av det hellige og guddommelige! Sannelig er dette på magisk vis i ferd med å bli en serie hellige øyeblikk fra det Høyeste! Det har tatt altfor lang tid for det hele å manifestere foran øynene på dere. Nå er tiden kommet hvor dere i fryd og glede kan manifestere alt det dere opprinnelig kom hit for å oppnå. Så, slik som det er sagt, Vær Ett i deres hensikt og vilje og i takknemlighet over alt det som nå er mulig for dere å gjøre.

I dag fortsatte vi med vår globale rapport. Som dere kan se, utfolder det seg nå hendelser og begivenheter som gjør at vi på det nærmeste kan gjøre ende på disse ugloriøse tider. Vit i deres hjerte at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gejun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

¹ Jeg syns det er riktig å påpeke her noe som er tydeliggjort i tidligere budskap og det er at “arrestasjon” her betyr “å stanse”, dvs at de må stanse den virksomheten de har holdt på med; bli fjernet fra sine maktposisjoner og isolert fra resten av samfunnet slik at de ikke lenger har muligheter til å stelle i stand ondsinnete ting for å beholde sin makt. De vil ikke bli satt i fengsel, for det er ikke Lysets måte å gjøre ting på. Men de vil bli fjernet og plassert på et sikkert sted uten å lide noen nød, til tiden kommer at de må stå til rette for det de har gjort.

² «Av med hodene deres» betyr i denne sammenheng å arrestere/fjerne de øverste lederne i de øverste maktnivåene, for da blir organisasjonen hjelpeløs og kollapser. Det er altså like lite snakk om dekapitering som det ovenfor heller ikke er snakk om fengsling.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge