Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - June 18, 2013

Sheldan Nidle - June 18, 2013

7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Her kommer igjen med mye å snakke med dere om. Som dere kan se, er deres verden fortsatt utsatt for de siste desperate påfunnene fra den gamle virkeligheten. Hvert øyeblikk som går bringer den mørke kabalen nærmere sitt fall. Vi betrakter dem med medfølelse nå som de begynner å innse dette og strever febrilsk med å takle det uvegerlige resultatet av de valgene de har gjort: den totale kollaps av alt det de er vant til. De av våre forbundsfeller som er involvert i dette aspektet av endringsprosessen, er i ferd med å avslutte operasjonen som fører til at disse mørke sjelene blir ribbet for all makt og blir bare en skygge av hva de en gang var. De nye landsledelsene, som vil etterfølge den gamle garden, vil forklare den overordnete planen for forandringene som skal skje og gi en grov tidsplan, og en del av den vil mest sannsynlig forbløffe selv de av dere som er best informert. Disse kringkastingene vil raskt føre til full avsløring av vårt vennligsinnete nærvær rundt planeten og grunnen til at vi er her. Så fort dette har skjedd, kan vi arbeide sammen med de Oppstegne Mestrene og presentere for dere en kronologisk skisse av deres opprinnelse og historie, samt introdusere dere for de undere som full bevissthet innebærer. Vår primære oppgave er å bringe dere tilbake til enhet med dere Selv og dette vil gjennomføres så snart vi har landet og dere har blitt introdusert for familien deres fra Inner-Jorden.

Det er viktig at dere forstår hva som er involvert når det gjelder deres transformasjon tilbake til full bevissthet; det er i sannhet en meget komplisert oppgave som krever enorm nøyaktighet. Dere innholder mange milliarder sett av DNA/RNA ”brytere” som må bringes tilbake til sin opprinnelige tilstand. Dere har også bortimot en million kilometer med unike fysiske strukturer som også krever egne justeringer. Alt dette er mulig å få til takket være prosesser som Himmelen har utviklet og som i tillegg vil foregå under kontroll av deres egen guddommelige Vilje. Hele denne prosessen vil gjennomføres ved hjelp av et sett med hellige formler, som våre medisinske team og våre rådgivere fra Himmelen har utrustet oss med. Vi vil bruke teknikker som vi har tillatelse til å bruke ene og alene på grunn av det spesielle mandatet som er gitt i forbindelse med deres skjebne: å bli fullt bevisste Lysvesener. Himmelen overvåker alt dette meget nøye og forsikrer oss om at dere vil gjennomgå endringen helt i samsvar med den guddommelige planen, som også gir en spesifikk tidsramme. Dere står nå på terskelen til dette tidspunktet hvor deres guddommelige øyeblikk ligger rett foran dere. Når dere ser dere omkring, et det nødvendig at dere tar inn over dere den enorme betydningen dette aldeles unike og mektige øyeblikket har.

Hver eneste dag er vi i kontakt med den mørke kabalen og vi undrer oss over deres trassighet og tilsynelatende manglende evne til å i det hele tatt se for seg noen forandringer i fremtiden. I sannhet gjør de bare det som Himmelen ønsker. På den ene siden har de en dypt rotfestet tro på seg selv og sin uovervinnelighet, og på den annen side ser de med panikk på at hver eneste av deres planer blir forhindret av stadig skiftende omstendigheter, som er et resultat av kollisjonen mellom det de ønsker seg og den innkommende guddommelige virkelighet. De begynner nå å se i øynene at disse sprikende agendaene ikke kan fortsette lenger og de innser hvor nær de er at deres verden bryter sammen. En følelse av at alt håp er ute har derfor sneket seg inn i ledergruppene deres nå som de stirrer rett inn i ansiktet på en fremtid som de ikke har kontroll over og som er ukjent for dem. Det begynner å gå opp for dem at den uovervinnelighet og maken de tok for gitt er en illusjon og at alle planene deres ikke er annet enn drømmespinn når det kommer til stykket. Således øker forvirringen blant dem og deres evne til å styre hva som skjer i verden smuldrer opp og blir borte. Etter hvert som grepet deres svekkes tar det innkommende Lyset opp slakken, og nå er det store skiftet mot Lyset over oss! Deres virkelighet har nå kommet til det som kan kalles ”det guddommelige endringsøyeblikket”.

I løpet av den neste fasen av operasjonen vil en serie kunngjøringer, som dere aldri har hørt maken til, bli kringkastet og ledsaget at en storslagen distribusjon av rikdommer, nye statsledelse i alle land og avsløringen av den fulle sannhet om vår eksistens og nærvær. Deres nye statsledelser vil gjøre alt i fullkommen åpenhet og være et sant instrument for det Guddommelige. Mirakler og undere vil stå på dagsordenen hver eneste dag! Ta dere et øyeblikk til å reflektere over hvilken enorm betydning det vil ha det som ligger foran dere. Det er altfor lett å undervurdere hvilken innvirkning alle disse begivenhetene vil ha på følelsene dere, livene deres, lokalsamfunnene deres og for menneskeheten som helhet. Det tilsynelatende umulige vil folde seg ut rett for øynene på dere og fylle dere med en takknemlighet som er anledningen verdig og den dypeste ydmykhet. Men kjenn på og feire også triumfen, ettersom alt det dere så tålmodig har visualisert gjennom så lang tid nå endelig blir til virkelighet! Dette er ingen tid for å gå inn i “feriemodus”; dette er hva all deres streven og hengivenhet har vært fokusert på. Og nå vil deres styrke og medfølelse fortsatt trenges. Nå som de mørke sjelene må stå for retten og stå til rette for alt de har gjort – for deretter å finne sin plass blant dere. Når dere vender tilbake til full bevissthet vil all smerte og lidelse svinne hen, på samme vis som alt som hører fortiden til.

Hosanna for Lyset! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i denne gledens tid hvor hele deres virkelighet skal forandres. Årtusener har ledet opp til dette øyeblikket! Dere er i ferd med å bli vitne til noe helt enestående som de fleste har betraktet som umulig; slutten på den fastgrodde virkeligheten som har tvunget dere til å tenke, handle og tro ting som de mørke har funnet praktisk for sine egne formål. Hver eneste dag ble det Hellige vanhelliget og det Gode gitt lite rom for å blomstre. Denne undertrykkelsen av deres naturlige Vesen er det nå slutt på og dere kan bevitne de mørkes fall fra maktens tinde overalt omkring dere. Vi venter i manifest fryd og forbereder oss på å avsløre sannheten som så lenge har vært holdt skjult for dere. Utdelingen av velstandsfondene og nye statsledelser er kun de første tegn på det som skal komme! Deres verden er full fart på vei inn i nye paradigmer og deres voksende bevissthet kan ikke lenger bare stå og se på den mørke kabalens dysfunksjonelle hovmod.

Det er Himmelen som har gitt de mandater som har brakt deres verden frem til dette forvandlingens øyeblikk og dere er i ferd med kollektivt å våkne opp og se det globale dilemma som er resultatet av de mørkes umettelige grådighet og totale likegyldighet overfor naturen. Dere ser nå også i øynene hvor kort tid dere i virkeligheten har på dere til å rette opp disse overveldende skjendigheter. For å klare dette trenger dere avansert teknologisk assistanse og viten og vi har således brakt til veie spesielle dispensasjoner som tillater at deres familie fra stjernene raskt kan rette opp dette som haster så enormt. Denne operasjonen som vi skal gjøre i felleskap vil styrke deres Vilje til det Gode og raskt reparere Gaias overflate. Denne aktiviteten vil også forberede dere til vår hellige belæring og gjøre at hver av dere personlig kan strekke deres hjerte ut til Gaia, som vil hjelpe dere å komme i harmoni med henne selv og til å respektere og beundre alle hennes talløse, gjensidig avhengige økosystemer.

Vi oppfordrer dere til å bruke den gjenværende tiden til refleksjon: det er viktig å forstå hva som er i ferd med å skje og forberede dere på deres hellige reise i Sannhetens og Kjærlighetens navn. Vi vil komme til å samhandle med disse som for lenge, lenge siden bare ble tillatt å ha indirekte kontakt med dere da dere falt ned i begrenset bevissthet. Gjennom de etterfølgende årtusenene har disse familiemedlemmene deres kun fått lov til å ha en meget begrenset direkte kontakt med dere. Dette vil det nå bli forandring på og dere vil få anledning til å se dem i kringkastingsmedia og noen tilfeller møte dem personlig. Dere vil lære om Kjærligheten og at overflod av alt er universets sanne natur. Dere vil lære å blomstre i en verden som er fri for nød og strev og knugende, ensidige lover. Dere vil få se hvor forvandlet deres overflaterike vil bli! Og så, dypt inni deres Hellige Mor, vil dere få vende tilbake til full bevissthet og lære om hva skjebnen bærer i seg for dere videre.

I dag fortsatte vi våre budskaper. Vi jubler i fryd over alt som skjer. Denne vakre planeten som er i forvandling begynner å uttrykke den overveldende gleden til et Vesen som er i ferd med å forene sine indre og ytre riker til én Enhet. Dere også står foran å motta en rekke gaver fra Himmelen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge