Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - June 11, 2013

Sheldan Nidle - June 11, 2013

0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igjen! I dette øyeblikk holder våre samarbeidspartnere på å gjøre de siste justeringer og nødvendige skaleringer for å sikre at utleveringen og fordelingen av velstandsfondene skjer helt etter planen. En serie med endelige avtaler og kontrakter er også i dette øyeblikket i ferd med å bli ferdigstilt. Øyeblikket nærmer seg for at disse leveransene kan iverksetter med suksess, og av den grunn er den mørke kabalen nøye overvåket av en rekke kommunikasjonsteam fra den Galaktiske Føderasjonen og fra Agartha. Deres oppgave er å se til at det ikke skjer noen alvorlige brudd på avtalene rett før startordren blir gitt, slik som så ofte har skjedd tidligere. I det denne oppdateringen sendes ut er en hel del operasjoner i gang for å forberede iverksettelsen, men vi forutser ingen hindringer som skulle kunne forsinke eller føre til avvik fra den planlagte prosessen når den setter i gang. De mange samarbeidsgruppene vi samhandler med har gjort ferdig listene over hva hver enkelt skal gjøre og er i ferd med å plassere det nødvendige personell i posisjon. Vi overvåker denne operasjonen nøye for å sikre at den formelle starten skjer på det forhåndsbestemte øyeblikk. Disse aktivitetene, når de først har kommet i gang, vil være de første penselstrøk på et mye større lerret hvis hensikt er å forandre deres virkelighet til det ugjenkjennelige!

Årtusener tilbake ble et rike med svært dårlige ledestjerner etablert og dette har vært deres lodd alt, alt for lenge. Dette riket knuste deres enorme potensial, svekket deres ånd og tillot at de som hadde makten valset over dere med tunge støvler. Dette riket er ved sin ende nå. Hver og en av dere vil bli satt fri og oppmuntret til fritt å følge deres avtalte livsplan. Denne målrettede innsatsen vil blomstre så snart den mørke kabalens allestedsnærværende agenter blir fjernet fra sine maktposisjoner. Meget raskt vil dere bli frigjort fra de talløse hindringer og byrder dere har måttet bære siden dere ble født. For å hjelpe dere med å fatte betydningen av alle de mulighetene som med ett åpner seg for dere, har de Oppstegne Mestrene og Agarthanerne satt sammen en undervisningsplan for at dere raskt skal bli oppdatert på hva det er som skjer, hva dere trenger å vite, og hvordan dere best kan bruke deres nye kunnskap i deres individuelle omstendigheter. Denne undervisningen vil bare gi dere retningslinjer som dere kan benytte for å få en bedre forståelse av hvordan deres nye verden kan komme til å se ut. Utrustet med disse grunnleggende kunnskapene kan dere erverve en dypere og bredere forståelse av hvordan bevisstheten deres forandrer seg og et klarere bilde av det arbeidet dere selv, sammen med deres individuelle mentor fra Føderasjonen, skal gjøre.

Forestill dere for et øyeblikk hvilken enormt inntrykk dette mentorprogrammet vi ha på dere! Hver eneste en av dere her på planeten har fått tilskrevet deres egen personlige mentor som har ansvaret for å føre dere vennlig og Kjærlighetsfullt ut av tåken og forvirringen i en mørk og døende verden, - og inn i det stadig mer strålende lyset i et Opp-Lyst rike som mange ikke en gang ville anse for mulig selv i sine villeste drømmer! Hvilken mengde nye ting å ta inn over seg og absorbere på så kort tid! Dette er grunnen til at dere trenger en personlig veileder ved deres side 24/7, som kan informere dere om svært mange ting og som er i stand til å besvare alle deres spørsmål og bekymringer etter hvert som de dukker opp. Og enda mye mer overveldende enn forandringene på planeten og i solsystemet er de forandringene som skjer inni dere og hva dette vil innebære for dere. For å gi dere en liten indikasjon: dere har et uttrykk ”å gå fra filler til rikdom” og deres forandring vil være den største slike ”fra-filler-til-rikdom”- transformasjon noensinne, og det vil skje på mange nivåer, særlig på det åndelige nivå. Slike utsikter kan lett overvelde dere og dette er årsaken til at dere vil trenge vise og Kjærlige mentorer som kan berolige dere og informere dere etter hvert som deres nye verden folder seg ut.

Etter hvert som deres nye omgivelser blomstrer omkring dere, vil dere gjenoppdage hvem dere ble skapt til å være og hvorfor dere inkarnerte akkurat i denne delen av den fysiske verden. Så snart dere har mestret på en vellykket måte dette massive vendepunktet som den første kontakt er, så kan dere rette oppmerksomheten mot å forstå den ”broen” dere i representerer. Dere vil leve i to verdener samtidig: den nåværende med begrenset bevissthet og det riket med full bevissthet som dere er på full fart inn i. I den sistnevnte er det mange nye konsepter som vil bli en del av deres hverdag, så som deres livskontrakt og hva den innebærer, og de Fire Lovene og deres rolle og implikasjoner i et galaktisk samfunn. Når dere er blitt kjent med disse kan dere begynne en stadig mer velinformert utforskning av hvordan dere ønsker at deres eget galaktiske samfunn skal se ut. De erfaringene dere får med å stå med ett ben i hver verden vil gi dere en unik visdom og den kommer til å bli brukt av Himmelen for å spre Lyset. Mange vesener i den fysiske virkeligheten trenger å skaffe seg en Lyskropp og deres unike erfaringer på dette området vil være av uvurderlig verdi for dem ved at den kan gjøre veien til full bevissthet betydelig kortere for dem.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette er særdeles løfterike dager! Det er mange ting som skjer som innvarsler store forandringer i deres begrensende virkelighet. Mange affærer i verden er på nippet til å eksplodere (men dog ikke bokstavelig!). En helt ny rekke med muligheter har omsider dukket opp som bærer løfter i seg og å skape anledninger for oss alle. Deres verden er midt oppi en desperat kamp hvorfra stadig nye spektre av eksistens klekkes: kort sagt, en helt ny æra og helt nye måter å skape våre liv. Dette betyr også at vi kan komme blant dere igjen og dele med dere alt det vi har lært gjennom våre egne erfaringer i arbeidet med å bli udødelige. Å bibringe dere disse sannhetene er en glede som vi lenge har lengtet etter. Det dere kanskje ikke fatter er at dere bærer inni dere en uvurderlig visdom som må få komme frem, og det er her vi kommer inn: det er vår oppgave å fullføre det som de store åndelige mestere påbegynte for mange tusen år siden. Og så kan disse guddommelige sannheter omsider bli klart anerkjent og behørig verdsatt av menneskeheten.

Disse mektige sannheter vil danne hjertet, ja selve kjernen i deres galaktiske samfunn. Hver eneste en av dere er et storslagent og unikt aspekt av Skaperen, og sammen utgjør i en vidunderlig samling av deler som er del av den Enhet som utgjør alt liv. Hver av oss har våre plikter og aktiviteter som vi utfører i samklang med den umiddelbare helheten og dette i sin tur korrelerer med et større hele som en massiv symfoni. Denne vidunderlige harmoni skal bringe Himmelen glede og til alle som stopper opp og lytter og observerer dens hellige virkninger. Ånden øser av sin Kjærlighet og omsorg for denne virkeligheten og vi er tro mot vårt løfte om å bibringe dere en gryende forståelse om hva som venter, og forberede dere for denne sanne åndelige og fysiske første kontakt. Vi har gitt vårt løfte om å endre denne virkeligheten og deretter i ro og fred drøfte i dybden med dere hva alt dette innebærer. Vi står på startstreken til en bølge av aktivitet som for alltid vil forvandle deres verden.

Vi kommer, derfor, fulle av frydefull forventning og overstrømmende av Kjærlighet. Vi føler dypt det ansvaret vi har påtatt oss med å forklare for dere noe av det som skal manifestere i deres liv. Jordens riker har ikke på mer enn 13000 år sett noe liknende som det som nå kommer til å åpenbares. Himmelen er full bestemt på transformere hver eneste en av dere på et slikt vis at Gaia er favnet i en virkelighet som er en sann himmelens dispensasjon og AEONs mektige bud. Og det dere også skal vite, er at det finnes ikke antydning til tilfeldigheter i dette enorme ”prosjektet”: intensjonen i denne guddommelige planen fyller våre hjertet og gjør at denne informasjonen ligger bakom alle våre handlinger. Vi oppfordrer dere derfor til å være åpne for å ta imot mirakler og bevitne at deres nåværende mørke rike flykter for den innkommende stråleglans av Kjærlighet. Gjennom mange år har vi vært vitne til at deres verden langsomt våkner opp og nå genereres det en slik monumental kraft at de lenge lovede forandringene kan begynne å dukke opp og gjøre seg gjeldende. Det øyeblikket vi har ventet på så lenge er over oss nå! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Vi takker dere for all deres Kjærlighet og hengivenhet til prosessen med bevissthetsmessig transformasjon som er Åndens guddommelige Vilje. Tiden for det store skiftet i menneskeheten er nesten her. Dette vil være en vei som leder oss alle til den første kontakt og full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge